Ketos hos barn: Orsaker och behandling

Ketos är ett metabolt tillstånd som kan medföra flera symptom. De främsta är urin med en stark lukt av aceton samt kräkningar.
Ketos hos barn: Orsaker och behandling

Senaste uppdateringen: 09 december, 2019

Låga glukosnivåer får hos många barn kroppen att bränna fett som en alternativ energikälla. Detta producerar ett ämne i kroppen som kallas aceton. Vet du vad symptomen på ketos är hos barn och hur man behandlar dem?

Orsaker till ketos hos barn

Ketos kan förekomma hos både friska barn och barn med sjukdomar. Därför beror orsaken på barnets hälsotillstånd.

Hos friska barn

 • Fasta i flera timmar. Att inte äta frukost eller ha en för sen lunch får glukosnivåerna i kroppen att minska.
 • Felaktig kost. Detta kan hända om barnet äter för mycket fett eller animaliskt protein eller inte får i sig tillräckligt med kolhydrater.

Hos barn med sjukdomar

 • Hög feber. Om barnet har haft en långvarig feber som tvingar kroppen att arbeta väldigt hårt.
 • Kräkningar. Om barnet kräks upprepade gånger under längre tid har han eller hon inte tillräckligt med energi kvar i kroppen.
 • Faryngit. På grund av obehaget från faryngit vill barnet inte äta mat, eller så kan han eller hon förlora aptiten och det leder till långvarig fasta.
 • Juvenil diabetes. Låga blodglukosnivåer kan uppstå på grund av att man helt enkelt missar en måltid. Vid typ 1-diabetes kan dock blodsockret stiga på grund av bristen på insulin i kroppen.
ketos hos barn: barn kontrollerar sitt blodsocker

Symptom på ketos hos barn

 • Andedräkten luktar som ruttna äpplen. Aceton frisätts när man andas ut. Om ditt barn producerar aceton luktar därför andedräkten som ruttna äpplen.
 • Urin med en mycket stark lukt. När aceton kommer ut genom urinen avger det en stark lukt.
 • Dåsighet, dålig aptit, illamående, blekhet och kräkningar. Detta beror på mycket låg blodglukosnivå (hypoglykemi), både hos friska barn och barn med diabetes.
 • Klibbig mun, torr tunga, matsmältningsstörningar och irritabilitet. Detta beror på mycket höga blodsockernivåer (hyperglykemi). Det förekommer uteslutande hos barn med diabetes, närmare bestämt sådana med typ 1 som är insulinberoende. Detta beror på deras brist på insulin, eller att de får mindre än den mängd de behöver.

Behandling av ketos

Det är viktigt att konsultera en specialist för att komma fram till en lämplig behandling, men här är ändå några allmänna tips:

 • Kost. Friska barn ska undvika fet mat och se till att få i sig tillräckligt med frukt. För diabetiker med hyperglykemi, ge dem sockerfria drycker och undvik kolhydrater. För hypoglykemiska barn, ge dem drycker med socker.

Ren fruktjuice är starkt rekommenderat när ett barns blodsockernivå är låg eftersom det har ett stort sockerinnehåll.

ketos hos barn: pojke dricker ett glas vatten
 • Insulin. För barn med typ 1-diabetes (insulinberoende), se till att injicera rätt dos.
 • Vila. Både friska och diabetiska barn ska undvika att träna medan aceton är i kroppen. Detta beror på att deras kroppar måste få sin energi från fett eftersom det inte finns några glukosreserver. Därför ökar acetonproduktionen.
 • Kontroller. För friska barn kan man mäta ketonkropparna med ett urinprov. Men för diabetiker bör man mäta såväl blodsocker som aceton genom en glukometer.

Några rekommendationer

Ketos är ett metabolt tillstånd som inte behöver indikera någon sjukdom. Symptomen på ketos är inte allvarliga om du agerar i tid, men det kan vara farligt om aceton produceras i stora mängder eller om tillståndet pågår under lång tid.

Det är viktigt att du konsulterar din barnläkare om några symptom uppstår så att hon eller han kan analysera ditt barns hälsotillstånd och lägga upp en behandlingsplan för att det inte ska orsaka problem i framtiden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Asociación Americana de la Diabetes. (2015). Hiperglucemia. Artículo perteneciente a la Asociación Americana de la Diabetes.
 • Martínez Ariza, Leticia. (2016). Cetoacidosis Diabética en niños. Artículo perteneciente a la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.