Skabb hos barn: symtom, orsaker och behandling

Skabb är en parasitisk hudinfektion som kännetecknas av övervägande nattlig klåda och erytematöst utslag. Läs dagens artikel för att lär dig om symtom, orsaker och behandling av skabb hos barn.
Skabb hos barn: symtom, orsaker och behandling

Senaste uppdateringen: 02 juni, 2021

Skabb är en vanlig och smittsam hudsjukdom hos barn. Även om det kan drabba barn av vilken socioekonomisk nivå som helst, har människor som lever i fattigdom eller i överbefolkade förhållanden en mycket högre risk att drabbas av det. Dessutom är risken för att få skabb större hos små barn, äldre människor och personer med försvagat immunförsvar.

Orsaker till skabb hos barn

Skabb utvecklas från kvalster, Sarcoptes scabiei, som sprider sig via direkt hudkontakt. Om dessa kvalster inte är i kontakt med hud kan de bara överleva i cirka 24 till 36 timmar. Därför är överföring genom smittförande föremål som till exempel kläder, lakan och filtar begränsad.

Det infekterade barnet utvecklar en överkänslighetsreaktion mot kvalstren, deras ägg samt deras avföring. Denna reaktion kan inträffa tre veckor efter exponering för den infektiösa källan.

Barn kliar sig på armen.

År 2009 förklarade Världshälsoorganisationen (WHO) skabb som en försummad hudsjukdom. För att kvalster ska sprida sig mellan människor så behövs bara 10 minuters hudkontakt.

Symtom på skabb hos barn

Symtomen på denna parasitinfektion inkluderar erytematöst utslag och en generaliserad klåda, som vanligtvis ökar på natten. Enligt en publikation från Asturias Pediatric Society, uppstår lesionerna hos barn på handlator och fotsulor. Men hos vuxna varierar förekomsten av skabb och det kan uppstå mellan fingrarna, i böjningen av handleden, armbågarna, armhålorna och vid könsorganen och brösten.

Det tar cirka tre veckor efter kontakt med kvalster för alla symtom att uppstå. Vid återinfektioner kan dock kliniska manifestationer uppstå inom bara några timmar efter kontakt.

Hur diagnostiserar man?

Grunden för diagnosen skabb hos barn är en konsultation och observation av hudskadorna hos en hudpspecialist. Läkaren går grundligt igenom patientens sjukdomshistoria för att utesluta andra orsaker. För att bekräfta diagnosen analyserar läkaren kvalster, ägg eller avföring från en hudskrapning under ett mikroskop.

Om hudläkaren inte är helt säker på diagnosen kan hon eller han också ta en biopsi av lesionen för att med säkerhet diagnostisera skabb. Denna procedur är dock inte särskilt vanlig.

Differentiell diagnostik

Det är lätt att förväxla skabb med andra kliande utslag:

 • Eksem
 • Svinkoppor
 • Ringorm (Tinea corporis)
 • Prurigo nodularis
 • Dermatit
 • Ursprungliga patologier
 • Psoriasis

När det kommer till skabb är det faktiskt möjligt att hitta de rutter som kvalstren tar för att förflytta sig; man kallar dessa tunnlar. Dessa är vita slingrande linjer som indikerar att parasiterna har varit i farten.

Terapeutiska alternativ för skabb hos barn

För att undvika överföring och återinfektion är det viktigt att samtidigt behandla symtomatiska eller asymtomatiska hushållsmedlemmar. Den främsta anledningen till att behandla personer utan symtom är att det kan ta flera veckor innan symtomen faktiskt uppträder.

Permetrin

En topisk behandling av skabb är lotio eller kräm med 5% permetrin. Du bör applicera krämen på huden från halsen till tårna, vanligtvis på natten; nästa dag sköljer du av den.

För spädbarn som har skabb bör du också applicera krämen på ansiktet. En vecka efter den första appliceringen måste du upprepa proceduren för att döda alla larver som föds under denna period. Patienter och anhöriga bör bli informerade om den stora sannolikheten att klåda kommer att kvarstå under lång tid.

Hudutslag hos barn.

Ivermektin

Oralt ivermektin är ett annat alternativ för att behandla skabb hos barn i åldern 10 år och uppåt. Återigen kräver det en initial behandling följt av en andra dos efter en vecka. Detta terapeutiska alternativ kan vara att föredra på grund av följande fördelar:

 • För dess bekvämlighet, eftersom det ökar efterlevnadsgraden
 • Säkerhet
 • Enkel administrering, eftersom det minskar sannolikheten för missbruk eller felaktig användning
 • Få negativa effekter
 • Andra varianter

Dessutom måste du desinficera lakan, täcken, handdukar och kläder. Ett annat behandlingsalternativ är fällt svavel (5%).

När det gäller gravida kvinnor och småbarn bör du använda fällt svavel (5%) blandat i vaselin. Även om dess lukt och bökiga applikation gör att man gärna vill slippa denna behandling, är den här behandlingen det säkraste alternativet.

I slutändan kan symtom och tecken kvarstå i flera veckor, även med korrekt behandling, för att sedan lösa sig helt. Den goda prognosen för sjukdomen är relaterad till behandlingen av patienten och hans eller hennes nära kontakter. Om man därför inte utför behandlingen ordentligt, kan skabb sprida sig till resten av de nära kontakterna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Hengge UR, Currie BJ, Jäger G, Lupi O, Schwartz RA. Scabies: a ubiquitous neglected skin disease. Lancet Infect Dis. 2006 Dec;6(12):769-79. doi: 10.1016/S1473-3099(06)70654-5. PMID: 17123897.
 • Anderson KL, Strowd LC. Epidemiology, Diagnosis, and Treatment of Scabies in a Dermatology Office. J Am Board Fam Med. 2017 Jan 2;30(1):78-84. doi: 10.3122/jabfm.2017.01.160190. PMID: 28062820.
 • Mounsey KE, McCarthy JS. Treatment and control of scabies. Curr Opin Infect Dis. 2013 Apr;26(2):133-9. doi: 10.1097/QCO.0b013e32835e1d57. PMID: 23438966.
 • Dressler C, Rosumeck S, Sunderkötter C, Werner RN, Nast A. The Treatment of Scabies. Dtsch Arztebl Int. 2016 Nov 14;113(45):757-762. doi: 10.3238/arztebl.2016.0757. PMID: 27974144; PMCID: PMC5165060.
 • Chhaiya SB, Patel VJ, Dave JN, Mehta DS, Shah HA. Comparative efficacy and safety of topical permethrin, topical ivermectin, and oral ivermectin in patients of uncomplicated scabies. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2012 Sep-Oct;78(5):605-10. doi: 10.4103/0378-6323.100571. PMID: 22960817.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.