Vad är torticollis hos barn?

Nackspärr är vanligen ett smärtsamt tillstånd och du kan ha upplevt det någon gång i ditt liv. Det är speciellt vanligt om du har sovit i en dålig position. Nackspärr hos barn kallas torticollis och är inte särskilt vanligt, men det kan vara bra att känna till symptomen.
Vad är torticollis hos barn?
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Torticollis, eller nackspärr, kan förekomma även hos spädbarn. Detta är ofta på grund av en svår förlossning eller en felaktig position i livmodern. Det kallas då kongenital muskulär torticollis.

De flesta barn upplever inte någon smärta med det, men de kan ha huvudet lutat åt sidan eller ha problem att vrida på nacken. Lyckligtvis kan man med enkla övningar och/eller medvetna stretchövningar hjälpa barnet att bli bättre med tiden.

Så hur kan man hjälpa barn med torticollis? Först och främst måste man förstå vad det innebär.

glad baby med torticollis

Vad är torticollis?

Torticollis eller “sned nacke” är ett tillstånd där en bebis eller ett barn har huvudet och hakan lutade åt ena sidan, då barnet skulle känna smärta om han eller hon skulle flytta huvudet mot en mer normal position.

Med det sagt kan barnet faktiskt inte fysiskt vrida huvudet till ett normalt läge. Det kallas “medfödd torticollis” om barnet är fött med det.

Det finns studier som visat att ungefär 1 av 250 barn drabbas av det från födseln.

I vissa fall kan förvärvad nackspärr inträffa vid en senare tidpunkt efter födseln med huvudet och hakan vriden i en riktning. Man kan tro att barn med tillståndet har ont, men det är inte nödvändigtvis fallet.

Om det finns smärta med i bilden kommer det från den dåliga huvud- och nackpositionen. Helst ska du, om du ser att ditt barns huvud lutar åt ena sidan, gå till din barnläkare oavsett om barnet har ont eller inte. Han eller hon kommer att kunna bedöma om tillståndet är allvarligt eller ej.

Symptom på torticollis hos spädbarn

Torticollis hos spädbarn kan misstänkas när barnet uppvisar problem att försöka luta eller flytta huvudet. Du kan även märka det när du håller ditt barn i dina armar.

För att veta om det verkligen är just detta som är felet bör du studera följande symptom som är ganska tydliga i dessa fall:

  • Huvudet lutar i en riktning
  • Barnet ser sig om över ena axeln istället för att vrida huvudet helt när han eller hon följer en rörelse
  • Barnet föredrar att amma från ett bröst, eftersom det kan vara svårt att nå det andra
  • Barnet har svårt att flytta huvudet helt i en viss riktning och blir frustrerad när han eller hon inte kan göra det

Det finns dock även andra tillstånd som kan ha liknande symptom, så det är viktigt att försöka skilja på dem.

Nästa steg är att gå till barnläkaren så snart som möjligt för att bedöma tillståndet:

  • Sned skalldeformitet. Detta kan hända på ena eller båda sidorna av huvudet som ett resultat av att barnet alltid ligger på en viss sida.
  • Utveckling av en liten bula eller svullnad i nacken, liknande en knut i en ansträngd muskel.
ledsen baby

Möjliga orsaker

Det finns olika faktorer som kan orsaka torticollis hos barn. Det är viktigt att veta hur det uppstår för att kunna hitta den mest lämpliga behandlingen i varje enskilt fall.

Sternocleidomastoideus (“den sneda halsmusklen”) är förträngd eller för svag

Medfödd torticollis uppstår vanligtvis när muskeln som förbinder sternum och nyckelbenet till skallen (sternocleidomastoideus) smalnar av och stramar till.

Denna abnormitet kan bero på en onormal position i livmodern (huvudet lutas i en riktning under lång tid). En annan möjlighet är att muskeln kan ha blivit skadad under förlossningen. 

Avvikelser i halskotorna

Avvikelser vid bildandet av halskotorna är mindre vanliga. De kan vara orsaken till medfödd nackspärr, ett tillstånd som kallas “Klippel-Feils syndrom”.

I detta fall kan nackbenen antingen växa ihop, vara missbildade eller en kombination av båda.

Ärftliga sjukdomar

Torticollis kan i sällsynta fall orsakas av allvarliga medicinska medfödda tillstånd.

Dessa kan orsaka skador på nervsystemet eller musklerna, skador på hjärnan eller bero på en tumör på ryggmärgen. Detta är också ärftligt och kan därför också förekomma hos spädbarn.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.