Medfödda vattkoppor: Vad är det och vad är riskerna?

I den här artikeln kommer vi att tala om hälsorisker och behandlingar av medfödda vattkoppor.
Medfödda vattkoppor: Vad är det och vad är riskerna?

Senaste uppdateringen: 08 augusti, 2019

Man kan få vattkoppor när som helst i livet, men det är vanligtvis förknippat med barndomen. Man kan faktiskt till och med födas med det, och då kallas det för medfödda vattkoppor. Vi ska gå igenom hur det påverkar barnet och vad den gravida kvinnan kan göra för att förebygga det.

Vattkoppor är en infektionssjukdom med stor endemisk kapacitet. Infektionen förekommer som tur är inte så ofta under graviditeten, men det kan orsaka allvarliga problem om det inträffar just under denna känsliga period.

Om den gravida kvinnan smittas av vattkoppor kan barnet i moderns mage drabbas av vad som kallas för medfödda vattkoppor.

Medfödda vattkoppor kan orsaka allvarliga problem för fostret. Förutom att påverka huden kan det leda till anomalier i ögonen, skador på centrala nervsystemet och till och med fosterdöd.

Enligt experter är minst 10 procent av kvinnor i fertil ålder i riskzonen för att få vattkoppor. Dessutom har läkare funnit att de flesta gravida kvinnor inte har tillräckligt med antikroppar för att bekämpa viruset.

gravid kvinna

Hur påverkar vattkoppor fostret?

När mamman får vattkoppor under graviditeten kan det allvarligt påverka fostret. Läkare har noterat att ju längre man har kommit på graviditeten, desto större är sannolikheten för skador på fostret.

Experter tror att om mamman får vattkoppor när hon håller på att föda kommer barnet att födas utan förmåga att bekämpa viruset.

Som sagt har mamman inte antikroppar nog att bekämpa viruset, så då kommer hennes nyfödda bebis inte heller att ha det.

Viruset är precis lika farligt under graviditetens första trimester. Då håller barnet på att bildas, så viruset kan skada fostret på flera olika sätt.

Följande problem är kopplade till medfödda vattkoppor:

 • Hudskador
 • Ögonfel
 • Försvagning av centrala nervsystemet
 • Minskad tillväxt
 • Mikrocefali
 • Leverskador
 • Njurproblem
 • Blindhet
 • Fosterdöd

Diagnos av medfödda vattkoppor

Förutom att ta försiktighetsåtgärder före och under graviditeten i samband med vattkoppor rekommenderar experter den gravida kvinnan att genomföra regelbundna kontroller under graviditeten. Det är lätt att identifiera problemet vid varje prenatal kontroll.

Om läkare upptäcker att den gravida kvinnan har viruset bör han eller hon genomföra fördjupade tester för att kontrollera fostrets tillstånd.

De använder flera typer av tester för att kontrollera barnets tillstånd när vattkoppor diagnostiseras hos mamman. Här är några av de vanligaste:

gravid kvinna
 • En sak man kan kontrollera är hypoplasi i lemmarna på fostret. Tillståndet innebär att utvecklingen av organen eller andra delar av barnets kropp kan störas eller påverkas på andra sätt. Läkare använder ett rutinmässigt eller specialiserat ultraljud för att kontrollera det.
 • Ett annat sätt att diagnostisera det är genom att analysera fostervattnet eller fostrets blod genom att göra en viruskultur eller polymeraskedjereaktion.
 • Det kan också observeras i ett blodprov som man tar från navelsträngen.

Rekommendationer för den gravida kvinnan

Alla kvinnor som planerar en graviditet ska se till att hon blir vaccinerad mot vattkoppor. Om hon inte har immuniserats är det lämpligt att vaccinera sig minst sex månader före befruktningen.

I den händelse att det inte är möjligt, till exempel på grund av en oväntad graviditet, är det lämpligt att vidta extrema försiktighetsåtgärder.

Det kan vara mycket farligt för den gravida kvinnan att bli utsatt för viruset. Undvik kontakt med potentiella smittokällor, till exempel sjukhus eller platser med dålig ventilation.

Den gravida kvinnan får inte komma i kontakt med huden eller saliven på en person som är smittad med vattkoppor. Som regel rekommenderar läkare att den gravida kvinnan bör undvika all kontakt med sjuka personer.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.