Innovativa sätt att upptäcka komplikationer under graviditeten

Innovativa sätt att upptäcka komplikationer under graviditeten
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 08 juni, 2018

Med hjälp av innovativa tekniker kan medicinska specialister upptäcka komplikationer under graviditeten, samt korrigera eller motverka dem.

Alla graviditeter kräver medicinsk uppsyn för att kunna garantera en hälsosam förlossning, men för några år sedan fanns inte många av de rutinprocedurer som nu används för att undersöka fostret.

Nuförtiden finns det många sofistikerade metoder för att utröna om det exempelvis finns en högre risk för Downs syndrom.

Det är otroligt viktigt att alla mammor som väntar barn går och regelbundet undersöker sig hos barnmorskan, men självklart har alla rätt att hantera sin graviditet på sitt eget sätt.

Vissa mammor tror att de kan nå tillfredsställande resultat naturligt utan en läkares hjälp.

De flesta graviditeter kräver heller inte omedelbara medicinska ingrepp. Dock har utvecklingen av fosterdiagnostik ökat och diversifierats i många aspekter, och det är viktigt att veta för ditt barns hälsa.

Fosterdiagnostik för att upptäcka möjliga komplikationer under graviditeten

Gravid kvinna på undersökning

Du behöver inte oroa dig för att ta testerna. De görs regelbundet även om det inte finns några problem.

De är användbara för att man snabbt ska kunna identifiera möjliga abnormiteter, och används för att upptäcka problem med fostret eller modern, samt för att upptäcka missbildningar.

Fosterdiagnostiken varierar också beroende på vilket stadie av graviditeten man befinner sig i. Vissa tester är specifika och användbara under den första graviditeten, och andra för den andra graviditeten.

De är speciellt användbara i vissa fall, som vid för mycket fostervatten (polyhydramnios), anemi, identifieringen av kongenitala defekter och till och om det finns en risk för missfall.

Innovativa sätt att upptäcka komplikationer under graviditeten

Läkare som undersöker kvinna

Som sagt rekommenderas fosterdiagnostik även om graviditeten utvecklas normalt. Det finns alltid risker under graviditetens alla stadier.

Modern kan ibland vara rädd för att genomgå vissa tester, så vi ska här nedan beskriva vad procedurerna består av. Vi vill också klargöra att alla har rätt att välja om de vill genomgå testerna eller inte.

Ultraljud:

Det är en väldigt vanlig procedur som är användbar både för att upptäcka problem och för att få den första bilden av ditt barn.

Ultraljudet ger paret chansen att få reda på barnets kön, och gör det lättare att upptäcka anomalier som hjärtdefekter och kromosomförändringar.

Extra detaljerade ultraljud rekommenderas för att observera möjliga defekter som fostret kanske uppvisar. Det föreslås om fosterdiagnostiken visar på möjliga anomalier.

Det är en icke-invasiv teknik där en apparat skapar en bild med hjälp av vågor. Vågorna skadar inte barnet, och gör att man kan se inuti livmodern.

Korionbiopsi:

Det här innovativa testet föreslås om man har upptäckt abnormiteter vid rutingenomgången under den första trimestern. Den rekommenderas även vid högriskgraviditeter.

Testet innebär att man analyserar korionvilliceller, dvs. lite vävnad, från moderkakan.

För att utvinna cellerna finns två möjligheter: att gå in genom vaginan eller genom magen. Vad man väljer beror på den gravida individens situation och preferens.

Proceduren kommer med vissa risker som ibland kan göra blivande mammor oroliga.

Men det är ett viktigt test som kan utröna om fostret har genetiska eller kromosomala komplikationer. Det inkluderar cystisk fibros, Downs syndrom och Turners syndrom.

Blodprov för att upptäcka komplikationer under graviditeten:

Det här är en ganska vanlig procedur, men det har tillkommit nya innovationer gör att man kan mäta mängden protein av en viss typ i moderns blod. Det gör att man kan få en diagnos kring kromosomala förändringar och allmänna defekter.

Det viktiga med proceduren är att man kan identifiera höga eller låga nivåer av PAPP-A (Pregnancy-associated plasma protein A) och humant koriongonadotropin. Båda dessa kan ibland vara kopplade till vissa defekter.

Testet gör att man kan upptäcka problem i tid och det är lätt att utföra, men det krävs avancerade metoder för att analysera resultaten.

Fostervattensprov för att upptäcka komplikationer under graviditeten:

Fostervattensprov är en procedur där man kan upptäcka genetiska och kromosomala förändringar. Det är speciellt användbart för att upptäcka kongenitala defekter som påverkar neuralröret.

Testet utförs ofta under den första trimestern och består av att man utvinner en liten mängd fostervatten. Vätskeanalysen tittar på proteiner som alfafetoprotein och acetylkolinesteras.

Koncentrationerna av dessa substanser kan identifiera eventuella komplikationer som r yggmärgsbråck, gastroschisis, anencefali och Downs syndrom.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.