Gulsot hos bebisar - symtom och behandling

Gulsot hos bebisar - symtom och behandling
Nelton Ramos

Granskad och godkänd av läkaren Nelton Ramos.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Gulsot hos bebisar är en sjukdom som är okänd för många föräldrar, men det betyder inte att det inte påverkar många barn.

Gulsot hos bebisar: Vad är det och vilka är dess symtom?

Gulsot är ett tillstånd som kan påverka nyfödda under de första dagarna eller veckorna i livet. Det kännetecknas av den gulaktiga färgen på huden, som vanligtvis börjar i ansiktet och i de mest kritiska fallen når ända ner till fötterna.

Bilirubin är ett gult ämne som är en restprodukt vid nedbrytningen av röda blodkroppar. Bilirubinet bryts vidare ner i levern och lämnar kroppen med avföringen.

En bebis kommer till världen med en viss mängd bilirubin i sitt blod, men om dess lever tar bort det blir det inte ett problem för den.

Medan bebisen är i livmodern och omgiven av fostervattnet i mammans mage, är moderkakan ansvarig för att ta bort pigmentet från barnets kropp och ta det till moderns lever för att bearbetas.

Vid födseln måste den nyföddas lever börja ta över det jobbet. Men om det inte fungerar så effektivt, ackumuleras bilirubin i kroppen.

Huden och ögonvitan (sclera) antar en gul ton, och barnet utvecklar gulsot.

Gulsot hos bebisar kan också inträffa när bebisen har en störning som innebär en ökning av antalet “gamla” röda blodkroppar som ska ersättas. Några av de vanligaste orsakerna till detta är:

  • Inkompatibilitet mellan dess blodgrupp och moderns
  • Tarmsjukdomar
  • Infektioner

Olika typer av gulsot hos bebisar

Gulsot är vanligt förekommande efter födseln. Nästan alla barn har det under de första dagarna av sitt liv.

Detta är ett tillfälligt och ofarligt tillstånd som vanligtvis försvinner eftersom barnets lever “lär sig” att ta hand om bilirubinet som ska elimineras med dess avföring.

Det finns en annan typ av gulsot som kallas “bröstmjölksgulsot” som uppstår under de första dagarna och veckorna i livet.

I dessa fall uppstår tillståndet när ett ämne som finns i bröstmjölk påverkar förmågan i barnets kropp att bearbeta och eliminera pigmentet som kallas bilirubin.

Denna typ av gulsot är, precis som den föregående, inte särskilt allvarlig för barnet och vanligtvis försvinner den efter några dagar.

Gulsot kan ge upphov till komplikationer

Tidigt födda barn är mer benägna att få gulsot än fullgångna barn.

Även om gulsot hos bebisar är ett tillstånd som är lätt att diagnostisera och kan försvinna av sig självt, är det viktigt att de får omedelbar behandling. Ibland kan den dock bli värre.

Detta kan ske på grund av följande:

  • Sjukdomar som direkt påverkar levern
  • Trauma vid förlossning
  • Infektioner

Behandlingen av gulsot hos nyfödda fokuserar på ljusterapi. Barnet utsätts för ultraviolett ljus i en inkubator medan ögonen är täckta.

Spädbarn med svår gulsot får vätska intravenöst. I några kritiska fall måste man ersätta blod (blodtransfusion).

När gulsoten är allvarlig ser barnet trött ut och äter inte bra. Detta hindrar dess interaktion med dess omgivning och dess viktökning.

Även om de uppstår mycket sällan så finns det komplikationer med gulsot hos bebisar som kan påverka hjärnan. Bland dem ingår:

  • Bilirubin neonatal encefalopati
  • Cerebral pares
  • Dövhet
Gulsot hos bebisar

Övervinn gulsot med bröstmjölk

Gulsot hos bebisar försvinner ofta några dagar efter det att den uppkommer. Det är barnets egen kropp som själv klarar av att reglera bilirubinnivåerna i blodet.

Dess diet, riklig och frekvent, gör det möjligt för den att bajsa flera gånger om dagen, vilket eliminerar det gula ämnet genom dess avföring.

Om du ser den gula färgen på din bebis hud så uppsök en barnläkare om du misstänker att den har gulsot.

Men först och främst, ge den tillräckligt med bröstmjölk så att den har möjlighet att övervinna sjukdomen på egen hand.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.