Paracetamol och ibuprofen vid feber hos barn

Feber är den vanligaste anledningen till läkarbesök bland barn. Men egentligen är det kroppens försvarsmekanism mot infektioner.
Paracetamol och ibuprofen vid feber hos barn
Sara Viruega Encinas

Skriven och verifierad av farmaceuten Sara Viruega Encinas.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är vanligt att växla mellan att ge paracetamol och ibuprofen till barn med feber. Det råder dock brist på vetenskapliga bevis som backar upp det. Vi lär dig mer om detta i den här artikeln.

Paracetamol och ibuprofen finns i medicinskåpet i de flesta hem. Dock är det vanligtvis paracetamol vi vänder oss till vid medicinska problem, i synnerhet feber.

Det är emellertid viktigt att inte glömma att båda ändå är läkemedel och därför har biverkningar, särskilt om man missbrukar dem. Låt oss titta på var och en i detalj.

Paracetamol och ibuprofen

Vad är paracetamol och hur använder man det?

Paracetamol är ett läkemedel med smärtstillande och febernedsättande egenskaper. Vi kan använda det för symptomatisk behandling av feber och för mild till måttlig smärta.

Det fungerar genom att hämma syntesen av prostaglandiner i vårt centrala nervsystem. Till skillnad från ibuprofen har det emellertid inga antiinflammatoriska egenskaper.

Pojke med feber

Biverkningar från att använda paracetamol är sällsynta. De enda som riskerar stora biverkningar är barn med leverproblem eller personer som är allergiska mot det.

Vad är ibuprofen och vad används det för?

Ibuprofen är ett icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) med antiinflammatoriska, smärtstillande och febernedsättande egenskaper. Det fungerar på liknande sätt som paracetamol genom att hämma syntes av prostaglandiner, som spelar en viktig roll vid uppkomsten av feber, smärta och inflammation.

Läkare ordinerar det för symptomatisk lindring av tillfällig mild till måttlig smärta och för feber. Det bör dock endast vara för tillfällig användning och under begränsade tidsperioder.

De vanligaste biverkningarna av ibuprofen är gastrointestinala. Magsår, perforering eller gastrointestinal blödning kan uppstå. För att minimera biverkningarna rekommenderar läkare att du tar läkemedlet med måltider eller med mjölk.

Feber

Feber är den vanligaste anledningen till att man som barn åker till doktorn. Det oroar många föräldrar och behandlas ofta mer som en sjukdom än som ett symptom.

Men egentligen är feber bara ett symptom, inte en sjukdom. En läkares uppgift borde inte bara vara att sänka febern, utan att ta reda på vad som har orsakat den. Först då kan denne behandla febern ordentligt.

Feber är kroppens sätt att försvara oss mot infektioner. När vi har en förhöjd kroppstemperatur är det naturens sätt att berätta att vårt immunförsvar fungerar och bekämpar invaderande mikroorganismer.

Därför kan det ibland vara skadligt att sänka febern, specifikt i de fall då vi inte vet vad det är vår kropp varnar oss för.

Febernedsättande läkemedel bör endast administreras efter en läkares ordination och beroende på barnets tillstånd. Om febern inte går ner kan läkaren byta till ett annat läkemedel.

Paracetamol och ibuprofen används mot feber

Bör man växla mellan paracetamol och ibuprofen vid behandling av feber hos barn?

Det finns inga vetenskapliga bevis för att det hjälper att kombinera eller växla mellan febernedsättande läkemedel. För närvarande finns ingen forskning som visar att en kombination av båda dessa läkemedel ger en större fördel än att bara ta ett av dem.

Faktum är att samtidig administration av paracetamol och ibuprofen ökar risken för problem och möjliga biverkningar.

Vid feber och obehag rekommenderas att administrera paracetamol var 4:e till 6:e timme eftersom det har färre biverkningar än ibuprofen.

Paracetamol är vanligtvis förstahandsvalet i dessa fall. Ibland kan emellertid ibuprofen vara att föredra, särskilt när man söker en antiinflammatorisk effekt utöver den smärtstillande och febernedsättande.

Du bör alltid följa barnläkarens anvisningar, både vad gäller dosering och frekvens såväl som behandlingens varaktighet. Varje barn och varje situation är annorlunda och det är läkaren som bör ordinera läkemedlet.

Detta kanske intresserar dig
Tricks för att sänka feber på spädbarn
Att vara mamma
Läs det Att vara mamma
Tricks för att sänka feber på spädbarn

I den här artikeln hittar du användbara tips som hjälper till att lindra eller sänka feber på spädbarn hemma. Läs mer så att du är förberedd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Innehållet hos Att vara mamma är endast skrivet i utbildande och informativt syfte. Det kan under inga omständigheter ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.