Är det farligt att äta paracetamol under graviditeten?

Fram tills nyligen ansåg man att det var riskfritt att äta paracetamol under graviditeten, men nya studier ifrågasätter detta.
Är det farligt att äta paracetamol under graviditeten?

Senaste uppdateringen: 08 augusti, 2019

Under graviditeten måste vi vara mycket försiktiga med vad vi får i oss. Vissa mediciner, alkoholhaltiga drycker och även vissa livsmedel kan vara farliga för fostrets hälsa.

Paracetamol, som finns i bland annat Alvedon och Panodil, har förmågan att ta sig igenom moderkakan och därför nå barnet. I sin tur kan barnet inte metabolisera det. Om paracetamol tas i för höga doser under graviditeten kan konsekvenserna bli verkligt katastrofala.

Enligt University of Edinburgh kan ett långvarigt intag orsaka irreversibla problem på pojkfoster.

Norges folkhälsoinstitut har även sett att kopplingen mellan fostrets mentala processer och kroppsmotorik, oavsett kön, kan påverkas.

Testikelcancer, infertilitet och onormal utveckling av nerverna är bara några av de risker som vi kan utsätta vårt barn för genom att ta paracetamol. Din läkare ska vara den som bestämmer när och hur du tar paracetamol under graviditeten.

Andra risker med att ta paracetamol under graviditeten

Det finns också andra studier som har kopplat för höga doser av paracetamol med framtida beteendestörningar. Institutioner som University of California och Aarhus Universitet stöder dessa resultat efter att ha testat prov från 64 000 mödrar och deras barn.

gravid kvinna avvisar piller med handen

Ökad risk för ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller ADHD, kan vara en av konsekvenserna av ett överdrivet intag av paracetamol. Enligt resultaten från de ovan nämnda studierna är det mellan 13 och 37 procent mer sannolikt att barnet kommer att drabbas av ADHD om modern har ätit för mycket paracetamol under graviditeten.

För tidigt födda barn

För tidig förlossning kan också förekomma, särskilt hos kvinnor med havandeskapsförgiftning. Det ökar också risken att drabbas av djup ventrombos eller lungemboli, särskilt om den gravida kvinnan redan har haft detta problem tidigare.

I dessa fall är det verkligen nödvändigt att användningen av paracetamol är strikt kontrollerat av en läkare, eftersom moderns hälsa kan vara i allvarlig fara.

Barnastma och andra allergier

Risken för att utveckla astma på grund av långvarig användning av paracetamol under graviditeten är upp till 35 procent högre. Risken ökar om paracetamol har intagits under den senare delen av graviditeten.

Hur vet jag vilka mediciner jag kan ta?

Även om din läkare alltid kommer att informera dig om de läkemedel du kan och de du inte får ta så finns det en serie klassificeringar som hjälper oss att identifiera vilka av dem som är säkra.

Den mest kända klassificeringen är publicerad av FDA (Food and Drug Administration). De grupperar läkemedel i fem olika kategorier, från låg till hög risk för barnet.

gravid kvinna tar emot piller av läkare

1. Kategori A

Om ett läkemedel finns i denna kategori kan du ta det utan förbehåll. Det finns ingen risk för dig eller fostret. Många studier på människor har visat att dessa läkemedel är helt tillförlitliga och säkra.

2. Kategori B

I detta fall har studierna utförts på djur, men de har inte visat några negativa effekter. De är ganska säkra, men det är bättre att rådgöra med din läkare, som fallet är med att ta paracetamol under graviditeten.

Missbruk av paracetamol under graviditeten kan verkligen få katastrofala konsekvenser.

3. Kategori C

För den här typen av medicin finns det inte tillräckligt med information för användningen. Det är inte känt om den kan ha en neutral eller dålig effekt, så det är tillrådligt att inte ta den.

Om inte situationen är extrem, specifik och styrd av en läkare bör ingen gravid kvinna ta dem.

4. Kategori D

Kategori D representerar läkemedel som kan skada foster. Gravida kvinnor bör inte ta dem, utom när de är absolut nödvändiga.

Till exempel finns det fall där moderns liv beror på medicinen och det inte finns något annat alternativ.

5. Kategori X

Att använda dessa läkemedel är garanterat skadligt för foster. Många experiment och studier visar de skadliga effekterna, så inga gravida kvinnor bör ta dem. Om det skulle hända kan fostret få irreversibla skador.

Även om det verkar löjligt kan det att ta paracetamol under graviditeten utan din läkares inrådan vara mycket farligt. Detsamma gäller för de flesta mediciner.

Både din och barnets hälsa står på spel, så du måste stanna upp och tänka innan du fattar några beslut som kan ha irreversibla konsekvenser.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.