Kan glutenintolerans vara ärftlig?

Glutenintolerans eller celiaki är en störning relaterad till gluten. Det här är inte den enda sjukdomen kopplad till detta protein. I den här artikeln lär du dig skillnaderna mellan flera olika glutenrelaterade störningar.
Kan glutenintolerans vara ärftlig?
Olga Carbajo

Skriven och verifierad av biologen Olga Carbajo.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Glutenintolerans är en obotlig sjukdom som drabbar 1% av världens befolkning, och det finns flera glutenrelaterade störningar, såsom:

  • Celiaki
  • Glutenkänslighet utan celiaki
  • Matallergi

Behandlingen för dessa är densamma. Först måste man följa en glutenfri diet. Därefter försvinner symptomen, och skadorna kan i de flesta fall återställas. Symtomen är dock det som säger dig vilken av dessa störningar du kan ha.

Så, vad är skillnaden mellan dessa störningar?

Linser formar ett hjärta

Vad är gluten?

Gluten, gluteniner och prolaminer är proteiner som finns i spannmål och framförallt i vete. Glutenin är proteinet som ger mjölet dess elasticitet och degen dess fluffighet, så det är ett populärt tillsatsämne i livsmedelsindustrin. När det gäller vete utgör glutenin 85% av proteinerna.

Glutenintolerans och ärftliga sjukdomar

Glutenkänslighet utan celiaki

Det delar många symtom med celiaki, så människor misstar ofta den ena för den andra. Båda sjukdomarna kan orsaka diarré eller förstoppning, kramper, ben- och ledvärk och trötthet. Glutenkänslighet har inte genetiska anlag och har inte samma biomarkörer som andra glutenrelaterade autoimmuna sjukdomar.

Det faktum att symptomen liknar celiaki gör det svårare att identifiera det, även om behandlingen är densamma: att äta en glutenfri diet. Men år 2012 klassificerades sjukdomen äntligen som något annat än bara glutenkänslighet. Symtomen kan uppstå efter 48 timmar och vara långvariga.

Skål med yoghurt

Celiaki eller glutenintolerans

Glutenintolerans och veteallergi är sjukdomar med genetiska anlag. Dessa sjukdomar identifieras genom DNA-analys och lokaliserar de biomarkörer som är ansvariga för var och en av dem.

Glutenintolerans kan få stora konsekvenser för den drabbade matsmältningskanalen. Det är värre hos barn eftersom det påverkar tarmluddet och gör det svårt att absorbera näringsämnen.

Detta kan fördröja tillväxten, orsaka rakitis, anemi, våldsamt beteende och humörsvängningar. Detta resulterar i kronisk undernäring och skadar tunntarmen. Det kan också ta år innan symptomen blir märkbara.

Veteallergi

Veteallergi är en ärftlig sjukdom som orsakar en allergisk reaktion mot vete och dess derivat. Även om vissa symtom överensstämmer med celiaki (som diarré och kramper) har det inte samma biomarkörer som glutenintolerans.

De specifika symtomen på veteallergi är relaterade till en allergisk process. Det kan vara till exempel svullnad eller klåda i munnen, svårigheter att svälja och andas och utslag.

Denna allergiska reaktion orsakas av alla proteiner som finns i vete, inte bara glutenin. Sammanfattningsvis ger identifieringen av de genetiska biomarkörerna sjukdomen ärftliga anlag.

Barn äter mat

Slutsats

Celiaki är en autoimmun sjukdom som orsakas av glutenintolerans. För att identifiera denna sjukdom utför läkare ett genetiskt test och undersöker dess närvaro i familjen. Det finns med andra ord ett ärftligt inslag i glutenintolerans.

Den genetiska mutationen kan dock också vara spontan och outvecklad eller visa symtom under tonåren eller vuxenlivet.

Nuförtiden känner vi till generna som ger celiaki, men vetenskapen är fortfarande osäker på hur de fungerar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gluten Intolerance Group. (5 de marzo de 2018). Enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten no celíaca o alergia al trigo:¿cuál es la diferencia? [Artículo en web]. Recuperado de: www. gluten.org
  • Mayo Clinic. (20 noviembre 2018). Alergia al trigo [artículo en web]. Recuperado de: www.mayoclinic.org
  • Fernando del Rosario, J. (Septiembre 2012). La enfermedad celíaca [artículo en web]. Recuperado de: www.kidshealth.org

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.