Hur alkohol kan påverka din bebis under graviditeten

Hur alkohol kan påverka din bebis under graviditeten
Pedro González Núñez

Skriven och verifierad av barnpedagogen Pedro González Núñez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Oavsett hur du ser på det är alkohol en drog. Därför måste man dricka med måtta eller till och med helt utesluta alkoholhaltiga drycker. Om du är gravid är alkohol särskilt farligt. Men vet du varför? Vi ska berätta hur alkohol kan påverka din bebis under graviditeten.

Så här kan alkohol påverka din bebis under graviditeten

Alkohol påverkar fostret direkt. Alkoholen som modern dricker tar sig in i barnets kropp genom blodet.

Mammas kropp kan göra sig av med alkoholen hon intar, men det är inte fallet för barnet. Barnets organ håller fortfarande på att bilda sig och är inte redo att utföra dessa uppgifter.

Närvaron av alkohol i din bebis kropp under graviditeten kan få dödliga konsekvenser. Det kan också leda till brister och missbildningar, såväl som fetalt alkoholsyndrom. Det ansvarar för minst 20% av missbildningar hos foster.

Fetalt alkoholsyndrom

Barn som har fått fetalt alkoholsyndrom under graviditeten har ett antal gemensamma drag och problem. Dessa barn får ofta missbildningar i ansiktet. Dessa missbildningar ger dem gemensamma drag och egenskaper, till exempel:

  • Ett brett och platt ansikte
  • Liten omkrets på huvudet
  • Bred och låg näsbro
  • Korta ögonspringor
  • Felaktigheter på öronen och hörseln
alkohol kan påverka din baby: gravid kvinna håller i ett glas vin och en cigarrett

Man kan observera två faser hos barn som har utvecklingsvariationer på grund av fetalt alkoholsyndrom:  prenatalt och postnatalt.

Spädbarn som drabbats av fetalt alkoholssyndrom har vanligtvis en mycket lägre födelsevikt än de borde.

Hjärnan och mentala problem

Det är viktigt att observera barnets hjärnas utveckling. Kom ihåg att de föds med en mycket liten huvudomkrets. Det spelar in när barnets funktionella förmågor utvecklar sig. I många fall kan det leda till mentala utvecklingsstörningar.

Skadan som uppstår i nervsystemet drabbar framförallt det centrala nervsystemet. Det är därför vanligt att dessa barn får en försening i sin utveckling. Denna fördröjning kan resultera i allt från smärre avvikelser eller en allvarligare mental retardation.

Beteendeproblem

Det är också vanligt för detta syndrom att ge upphov till beteendemässiga problem och andra sjukdomar. Bland dem kan man notera irritabilitet, skakningar, hyperaktivitet, ångest och problem med motorfunktioner.

Missbildningar

Det kan också som sagt leda till missbildningar. Dessa kan vara i hjärtat, ögonen eller i njurarna. De kan också ta form som deformiteter i extremiteterna.

Alkohol under graviditeten är strängt förbjudet

Om du undrar hur alkohol kan påverka din bebis under graviditeten och huruvida du kan dricka medan du är gravid eller om du vill veta om det finns någon säker mängd, läs vidare här.

gravid kvinna dricker ur ett glas
Faktum är att olika studier har gjorts, men de ger inte tydliga data. Även om det är sant att ett mycket litet glas kanske inte har någon inverkan på fostret är det bäst att inte dricka alls.

Problem kan uppstå i barnet även om mamman regelbundet dricker bara mycket lite alkohol. Därför är den enda möjliga lösningen att undvika alkohol helt och hållet.

Om du inte har blivit gravid, men håller på att försöka, ska din partner också minska sitt alkoholintag. Enligt de senaste studierna kan det få negativa konsekvenser om fadern konsumerar en stor mängd alkohol regelbundet.

Om han dricker alkohol före befruktningen ökar riskerna för att det framtida barnet kommer att drabbas av leukemi. Det beror på att alkohol orsakar mutationer i kromosomerna, vilket orsakar en förändring i ett protein som är förknippat med uppkomsten av leukemi.

Även tobak

Faktum är att det även gäller för konsumtion av tobak. Det är därför viktigt att par som vill ha barn avstår från att dricka alkohol och röka cigarretter.

Så nu vet du hur alkohol kan påverka din bebis under graviditeten. Regelbunden konsumtion kan även påverka barnet om du försöker bli gravid.

Att leva ett så hälsosamt liv som möjligt hjälper inte bara dig att bli gravid, utan också att få en frisk och stark bebis.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Montoya Salas, K. (2011). Síndrome alcohólico fetal. Medicina Legal de Costa Rica28(2), 51-55.
  • Hernández-Morales, A. L., Zonana-Nacach, A., & Zaragoza-Sandoval, V. M. (2009). Factores asociados a leucemia aguda en niños. Estudio de casos y controles. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social47(5), 497-503.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.