Trauma och graviditet

Sambandet mellan trauma och graviditet blir allt starkare eftersom gravida kvinnor fortsätter arbeta allt längre in i graviditeten, något som medför olika risker. I den här artikeln lär du dig allt om detta samband.
Trauma och graviditet
Miriam Barriga Sánchez

Skriven och verifierad av sjuksköterskan Miriam Barriga Sánchez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Sambandet mellan trauma och graviditet blir allt starkare eftersom kvinnor har en tendens att fortsätta arbeta ända fram till slutet av graviditeten. Dessutom har det också att göra med att vi tillbringar mer tid i bilen och de faror som trafiken medför.

Kombinationen av dessa faktorer har lett till att trauma har ökat bland gravida kvinnor och det påverkar hälsan hos både mödrar och spädbarn.

Gravida kvinnor har andra fysiska och fysiologiska egenskaper än icke-gravida kvinnor. Därför är det viktigt att veta hur man hanterar trauma under en graviditet på bästa möjliga sätt.

Trauma och graviditet

Trauma har blivit huvudorsaken till icke-obstetrisk död under graviditeten. Modern och barnet kan drabbas av skador både på grund av själva traumat och på grund av graviditeten.

De anatomiska och fysiologiska kroppsliga förändringarna under graviditeten kan ändra kroppens svar på trauma. Därför kan dessa faktorer påverka effekterna av trauma under graviditeten:

 • Hur långt gången graviditeten är
 • Traumats typ och svårighetsgrad
 • Skador på fostret eller moderkakan

Det är faktiskt viktigare att ta hand om mamman först. Senare, när mamman är stabiliserad, kan hon ta hand om barnet bättre.

trauma och graviditet: trött gravid kvinna på soffa

Hur det kardiovaskulära systemet inverkar på trauma under graviditet

Under graviditetenen har gravida kvinnor mer blod i kroppen. Därför är det viktigt att kontrollera alla inre blödningar som kan ha uppkommit under traumat.

Den ökade blodvolymen innebär att mamman tar längre tid på sig att gå in i chock. Barnet kan dock få brist på syre mycket tidigare. Det är därför som den, även om blodförlusten inte verkar påverka modern, måste behandlas så snabbt som möjligt.

Gynekologiska organ

Det är också viktigt att leta efter möjliga skador i vagina, perineum och rektum efter traumat, då detta senare kan påverka förlossningen.

Hjärt-lungräddning (HLR) vid trauma under graviditet

När man behöver administrera HLR till gravida kvinnor är det kontroversiellt vid vilken punkt man ska utföra ett kejsarsnitt om HLR inte fungerar. Vissa säger att man ska utföra det efter en viss tid av HLR, andra säger att man bör göra det samtidigt.

För att fatta ett beslut måste man ta hänsyn till vissa andra faktorer. Till exempel, om fostret är äldre än 24 veckor, moderns status etc.

Penetrerande skador

Medan fostret växer i livmodern får det organ att flytta på sig. Därför ökar risken för skador på livmodern och minskar risken för skador på andra organ.

Livmodern, fostervattnet och fostret kan absorbera mycket energi från det penetrerande föremålet, och på så sätt minimera skador på andra organ.

Trauma och graviditet: Specifika skador för gravida kvinnor

Det finns vissa skador som endast visas i fall av trauma under graviditet.

Livmodertrauma

Ett slag mot livmodern kan leda till att livmoderns muskelvägg – myometrium – brister. Dessutom kan resten av livmoderns hinnor hamna i dåligt skick, både för mamman och barnet.

Livmodern kan brista fullständigt eller ofullständigt och har vanligtvis dessa tecken och symptom:

 • Barnets hjärtfrekvens minskar
 • Buksmärtor
 • Minskade eller inga sammandragningar (om de var aktiva innan traumat)
 • Materiell takykardi eller lågt blodtryck från blodförlust
 • Vaginala blödningar
 • Hematuri (blod i urin)
 • Fostret kommer ut i bukhålan

Behandling vid livmoderrupturer fokuserar på att stabilisera modern och på smärtlindring. Dessutom kan man behöva kirurgi (laparotomi) för att ta ut fostret.

trauma och graviditet: man talar till gravidmage

Sammandragningar

Sammandragningar kan inträffa innan det aktiva värkarbetet har börjat. Detta kan ske efter trauma, i stressande situationer, om du är uttorkad etc. Det är det vanligaste obstetriska problemet från trauma.

Beroende på situationen finns det olika tillvägagångssätt, till exempel beroende på om fostervattensäcken är intakt eller inte, vilken graviditetsvecka fostret befinner sig i, fostrets och moderns tillstånd och mer.

Behandlingar kan inkludera:

 • Övervakning av mamma och foster
 • Administration av läkemedel för att stoppa sammandragningar
 • Låta förlossningen fortsätta

Moderkakan lossnar

Trauma under graviditet kan också leda till att moderkakan lossnar. Detta kan ske partiellt eller helt innan barnet föds efter 20 veckor.

Detta är en akut nödsituation, eftersom moderkakan är det organ som ger mat och syre till barnet. Om barnet är helt bortkopplat får han inte längre tillgång till blod.

Några av de tecken och symptom man kan se är:

 • Fosterhypoxi
 • Synlig eller inre vaginalblödning
 • Buksmärtor
 • Blodproppar bildas i hela kroppen
 • Chock och andra komplikationer

Behandlingen fokuserar på att se till att mamman är stabil. Den fokuserar också på att föda fram barnet, antingen vaginalt eller med hjälp av ett kejsarsnitt.

Fetomaternell blodpassage

Det är vanligare att fetalt blod passerar till modern hos kvinnor som har drabbats av trauma. Några konsekvenser av detta är:

 • Rh-sensibilisering hos mödrar med Rh- och barn med Rh+
 • Arytmier
 • Anemi
 • Fosterdöd på grund av för stor blodförlust

För att undvika Rh-sensibilisering får alla kvinnor med tillståndet Rh-immunglobulin. Dessutom observerar läkarna mamman och barnet för att bestämma vad de ska göra härnäst.

Tidig vattenavgång

Det här innebär att fostervattnet går innan det är dags för förlossningen. Specialister tar hänsyn till följande saker för att bestämma vad de ska göra:

 • Hur långt gången graviditeten är
 • Mängd amniotisk vätska som har förlorats
 • Risk för infektion
 • Fostervattnets kvalitet
illustration av foster

Trauma och graviditet: Fosterskador

Vid trauma under graviditeten står fosterhälsan också på spel. Ett av problemen som fostret kan få, utöver vad vi redan nämnt, är risken för fetal distress.

Konsekvenserna av trauma för fostret beror också på förändringar i barnets syretillförsel. Läkare diagnostiserar fetal distress genom att övervaka fostret, och tecknen är:

 • Förändringar i barnets hjärtfrekvens
 • Fostrets hjärtslag blir svagare vid livmodersammandragningar

Slutliga tankar om trauma och graviditet

Varje situation är unik, så läkarna kommer att bedöma varje enskilt fall på sina egna meriter. Beroende på barnets tillstånd kan de dessutom behöva vidta andra åtgärder.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Domínguez Picón F.M. Traumatismo en el embarazo. (2000). En: Rodríguez Rodríguez J.C. El traumatizado en urgencias: protocolos. 2ª edición. Madrid: Díaz de Santos; 2000. p. 157-168.
 • Mejías Paneque C., Duarte González L., García González S. (2012). Consideraciones generales en la atención de urgencia a la paciente obstétrica politraumatizada. Enferm. glob.   11( 25 ): 464-469. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412012000100026&lng=es.  http://dx.doi.org/10.4321/S1695-61412012000100026.
 • Serra Serra V., Perales Marín A., Remohí Giménez J., Morillas Ariño C., Pellicer Martínez A. (2017). Urgencias en obstetricia. 1ª edición. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.