Hur påverkar njursjukdom din graviditet?

Det är viktigt att observera symptom på njursjukdom under graviditeten och få rätt behandling. Det hjälper till att förebygga negativa hälsoeffekter under denna känsliga tid. För detta behöver du medicinsk vård och övervakning så att du kan ta hänsyn till specifika riskfaktorer.
Hur påverkar njursjukdom din graviditet?

Senaste uppdateringen: 16 augusti, 2020

Njursjukdom eller njursvikt kan orsaka stora problem för gravida kvinnor och deras ofödda barn. Det är viktigt att veta hur njursjukdom påverkar graviditeten och hur man undviker komplikationer som äventyrar båda era liv.

Njursjukdomar gör att njurarna inte fungerar ordentligt på grund av något problem med deras anatomi eller funktion. Om tillståndet varar i mer än tre månader betraktar man det som en kronisk njursjukdom.

Trots behandling kan sjukdomen leda till allvarliga problem för gravida kvinnor. Det kan också medföra problem för de som försöker bli gravida. I själva verket tyder medicinska studier på att kvinnor som har blivit diagnostiserade men inte fått barn har den högsta risken.

Typer av njursjukdomar

Utifrån deras intensitet och varaktighet kan vi urskilja fyra typer av njursjukdom:

 1. Akut. Förloppet sker snabbt. Det orsakas vanligtvis av en betydande blodförlust, giftiga ämnen eller vissa mediciner som kan få njurarna att sluta fungera normalt. Det kan leda till permanent nedsatt njurfunktion.
 2. Kronisk. Detta sker när njurfunktionen gradvis blir sämre med tiden. Det är ett resultat av primära eller sekundära sjukdomar. Om din läkare upptäcker tillståndet tidigt kan behandlingar vara mycket effektiva. Exempel på behandlingar är hemodialys, peritoneal dialys och njurtransplantation.
  gravid kvinna
 3. Akut som går över i kronisk. Detta är akut njursvikt med ett kroniskt fel i bakgrunden. Du kan vända det akuta i situationen och återgå till ditt normala tillstånd innan det akuta tillståndet uppstod. Det är dock svårt att upptäcka, så det kan bli värre utan att patienten tror att det är ett nytt tillstånd.
 4. Terminal. I dessa fall förekommer ofta permanent och total njursvikt. Patientens liv kan vara i fara om han eller hon inte får de behandlingar som krävs.

Hur kan du upptäcka njursjukdom?

Det första steget i att veta om dina njurar fungerar bra är att ta ett urinprov som testas för proteiner. Även om protein är bra bör det vara i ditt blod, inte i din urin. Om det finns protein i urinen betyder det att dina njurar inte filtrerar som de borde.

Du bör också ta blodprover för att leta efter en avfallsprodukt som kallas kreatinin, som kommer från muskelvävnad. När njurfunktionen inte är effektiv blir kroppen inte av med kreatinin ordentligt.

När du gjort ett blodkreatininindex hittar du den glomerulära filtreringshastigheten. Denna berättar för läkarna hur väl njurarna gör sitt jobb. Det avslöjar också hur njursjukdom påverkar varje kvinnas graviditet.

“Trots att de får behandling kan sjukdomen leda till allvarliga problem för gravida kvinnor. Det kan också medföra problem för de som försöker bli gravida.”

Hur njursjukdom påverkar graviditeten

Risk för kvinnan

Gravida kvinnor som lider av njursvikt är mer benägna att ha högt blodtryck, havandeskapsförgiftning och de kan även avlida. Även de som lider av en mild njursjukdom kan ha komplikationer. Några exempel är anemi och undernäring under graviditeten.

Det bästa sättet att förhindra dessa besvär är att övervaka tillståndet i olika stadier. Även idag får gravida kvinnor inte alltid den medicinska vård de behöver under graviditeten. Detta gäller särskilt i utvecklingsländer.

Därför går många riskfaktorer obemärkt förbi. Dessutom uppmärksammar inte alltid människor sina symptom.

Några av dessa är:

 • förändringar i urinfrekvens, mängd och färg
 • ödem, vilket kan orsaka svullnad och trötthet
 • en metallisk smak i munnen som av ammoniak, som orsakas av ökad mängd urea i saliven
 • högt blodtryck
 • illamående och kräkningar
läkare övervakar gravid kvinna med njursjukdom

Faror för barnets hälsa

De mest allvarliga konsekvenserna som barnet kan drabbas av är tillväxthämning, låg födelsevikt och fosterdöd. Njursjukdom är också ofta orsaken till för tidig födsel.

Huvudorsaken till dessa problem är en brist på protein hos modern. Som sagt filtrerar inte njurarna saker ordentligt. Detta ger problem för både mamma och barn.

Din läkare bör kontrollera dina kreatininnivåer i blodet i början av graviditeten. Detta är viktigt för att bestämma vilken behandling, vilka försiktighetsåtgärder och vilka risker som gäller för både dig och fostret. Om en av föräldrarna har en känd njursjukdom är det mer troligt att barnet kommer att få det.

Slutligen är det viktigt att hålla njursjukdomen under kontroll även före och efter graviditeten.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.