Hur depression påverkar förhållandet mellan mamma och barn

En mammas känslomässiga stabilitet ger trygghet och tröst till hennes barn. Det är viktigt att söka hjälp om du har depression så att bandet med ditt barn inte tar skada.
Hur depression påverkar förhållandet mellan mamma och barn
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 11 augusti, 2020

Det är viktigt att veta hur depression påverkar förhållandet mellan mamma och barn eftersom det är vanligare än du kanske tror.

När en kvinna sätter ett barn till världen uppstår en magisk koppling mellan de två. Men flera saker kan bryta eller skada detta viktiga band.

Efter att ha genomgått en förlossning upplever många kvinnor en berg- och dalbana av känslor som kan ta dem från svindlande lycka till djup sorg och tillbaka på en och samma dag.

Det kan finnas flera olika anledningar, men det viktiga att notera här är hur dessa humörsvängningar kan påverka barnet (antingen positivt eller negativt).

Det är vanligt att förstagångsföräldrar känner rädsla och frustration under sina första dagar i sin nya roll. Det är dock viktigt att förstå hur dessa känslor direkt kan påverka barn, såväl som deras familj och sociala miljö.

Det viktiga när man ser tecken på depression är att söka professionell hjälp direkt för att inte förlänga symptomen och påverka barnets utveckling.

Även om detta visar sig när barnet är lite äldre kan det fortfarande påverka. Barnet letar alltid efter ett sätt att behaga sin mamma, även om det åsamkar honom eller henne lidande.

Hur depression påverkar förhållandet mellan mamma och barn

depression påverkar förhållandet: kvinna sitter på golvet i mörkt rum
Den engelska psykoanalytikern Donald Winnicott visade på viktiga framsteg i behandlingen av depression hos mammor. Dessutom undersökte han hur depression påverkar förhållandet mellan mamma och barn.

Han blev intresserad av att studera dessa fall efter att ha besökt och observerat symptomen hos en patient som befann sig i just denna position.

Patienten var orolig för sin sons viktminskning, men hon undanhöll att hennes verklighet hemma var allt annat än idealisk. Hon misshandlades av sin man, och hennes barn, när hon var närvarande under övergreppen, visade brist på aptit.

Även om barnet började bli hungrigt igen inte långt efter det rekommenderade psykoanalytiker att mamman skulle gå i terapi.

Hur depression påverkar förhållandet mellan mamma och barn

Förändringar i beteende

När en mamma är deprimerad är det vanligt att hon inte kan ge kärlek till sitt barn, åtminstone inte så mycket som hon borde. Detta kan ha allvarliga och varierande konsekvenser.

I många fall när barn blir våldsamma och aggressiva härrör det sig från att de inte får tillräckligt med uppmärksamhet och tillgivenhet hemma, ofta i samband med en fullständig försummelse av deras behov.

Depression kan påverka mammans mentala hälsa så mycket att hon kan sluta uppmärksamma sina barn helt utan att ta hänsyn till vilka konsekvenser det kan medföra.

Osäkerhet

En mamma ansvarar för att erbjuda sina barn trygghet, lugn och stabilitet.

När en mamma är deprimerad ändras hennes prioriteringar och hon kan börja sluta ge det känslomässiga skyddet som hon måste ge sina barn.

Detta kan leda till att barnen fullständigt drar sig tillbaka från sin sociala miljö och att de känner sig avvisade samt drabbas av en brist på självförtroende och tillit för andra.

En brist i det naturliga bandet mellan mamma och barn

När en mamma lider av depression försummar hon att ge sitt barn den uppmärksamhet som han behöver och förtjänar, vilket försvagar bandet mellan dem. Barnet kan då inte upprätta den anknytning han borde ha med sin mamma.

I sådana fall måste barnets behov tillgodoses av någon annan. Men även om pappan eller mammans partner finns till hands har de inte samma magiska och naturliga koppling till barnet som en mamma har, som skyddade honom i livmodern i 9 månader.

Kanske kan barnets mest grundläggande behov täckas. Men det kommer aldrig att vara helt samma sak när det kommer från en annan person än mamman.

depression påverkar förhållandet: kvinna sitter på golvet bredvid spjälsäng

Mamman blir absorberad i sig själv

Deprimerade mammor kan inte tolka sitt barns signaler ordentligt.

Genom att isolera sig själv i sina egna tankar och inte uppmärksamma sin omgivning kan mamman inte ens förstå hur hennes depressionen påverkar hennes relation till hennes eget barn.

En depressiv mamma lever ett instabilt och ohälsosamt liv. Detta kan ha konsekvenser för hennes barn förr eller senare.

Det är viktigt för mammor som lider av depression att få psykologisk hjälp och behandling så snart som möjligt för att förhindra att problem uppstår i framtiden.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.