Teorin om multipel intelligens: allt du vill veta

Vet du vad teorin om multipel intelligens är och varför den är viktig? Vi berättar nedan!
Teorin om multipel intelligens: allt du vill veta
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Howard Gardner är psykologen bakom teorin om multipel intelligens. I sin bok Frames of Mind (1983) vidgade han definitionen av intelligens och beskrev flera olika typer av intellektuella kompetenser.

Han utvecklade åtta olika typer av intelligens och förklarade att vi alla kan ha dessa intelligenser. Vi kan till och med ha mer än en. Dessutom kan varje person skilja sig från andra beroende på upplevd erfarenhet eller genetik. I vilket fall som helst är det viktigt att känna till de olika typerna för att kunna utveckla dem.

Teorin om multipel intelligens

Illustration av glödlampor som ser ut som hjärnor.

Lingvistisk eller språklig intelligens

Språklig eller lingvistisk intelligens är en del av Howard Gardners teori om multipel intelligens. Den handlar om känslighet för talat och skriftligt språk och förmågan att lära sig språk. Samtidigt hänvisar denna sortens intelligens till förmågan att använda språk för att uppnå vissa mål.

Människor med språklig intelligens, som till exempel William Shakespeare och Oprah Winfrey, har förmågan att analysera information och skapa produkter som involverar både talat och skriftligt språk, till exempel tal, böcker och anteckningar.

Möjliga karriäralternativ:

 • Advokat
 • Professionell talare
 • Författare
 • Journalist
 • Föreläsare

Logisk-matematisk intelligens

Logisk-matematisk intelligens avser förmågan att analysera problem på ett logiskt sätt, utföra matematiska operationer och undersöka frågor vetenskapligt. Människor med logisk-matematisk intelligens har förmågan att utveckla ekvationer och tester, göra beräkningar samt utveckla sitt vetenskapliga tänkande. På så sätt kan de lösa abstrakta problem. Ett par exempel på personer med den här sortens intelligens är Albert Einstein och Marilyn vos Savant.

Möjliga karriäralternativ:

 • Matematiker
 • Revisor
 • Statistiker
 • Forskare
 • Datorvetenskapsman
 • Ingenjör

Teorin om multipel intelligens: spatial (rumslig) intelligens

Människor med spatial intelligens har förmågan att känna igen och manipulera mönstren i ett stort utrymme – förmågor som till exempel navigatörer och piloter använder. Samtidigt kan de känna igen och hantera mönster i mer begränsade områden, vilket är viktigt för skulptörer, kirurger, schackspelare, grafiska konstnärer, konstnärer eller arkitekter.

Människor med spatial intelligens har som resultat förmågan att känna igen och manipulera storskaliga, detaljerade rumsliga bilder. Detta är utan tvekan en stor förmåga. Ett par exempel på personer med spatial intelligens är Amelia Earhart och Frank Lloyd Wright.

Möjliga karriäralternativ:

 • Pilot
 • Kirurg
 • Arkitekt
 • Grafisk konstnär
 • Inredningsarkitekt

Kroppslig-kinestetisk intelligens

Kroppslig-kinestetisk intelligens är förmågan att använda hela kroppen eller enstaka kroppsdelar (såsom handen eller munen) för att lösa problem eller skapa produkter. Människor med kinestetisk kroppsintelligens har alltså förmågan att använda sin egen kropp för att skapa produkter, utföra färdigheter eller lösa problem genom kropps-sinnesanslutning – ett par exempel på personer med denna förmåga är Simone Biles och Michael Jordan.

Möjliga karriäralternativ:

 • Dansare
 • Idrottare
 • Kirurg
 • Mekaniker
 • Snickare
 • Fysioterapeut
Mamma och dotter dansar tillsammans vilket är en av intelligenserna inom teorin om multipel intelligens.

Teorin om multipel intelligens: musikalisk intelligens

Musikalisk intelligens hänvisar till förmågan att tolka, komponera och uppskatta musikmönster. Så människor med musikalisk intelligens, som till exempel Beethoven och Ed Sheeran, har förmågan att känna igen och skapa musikalisk ton, rytm och klang.

Möjliga karriäralternativ:

 • Sångare
 • Kompositör
 • DJ
 • Musiker

Social (interpersonell) intelligens

Därefter hittar vi interpersonell eller social intelligens. Det här är förmågan att förstå andra människors avsikter, motiv och önskningar. Som ett resultat är personer som har en hög social intelligens mycket effektiva när det kommer till att jobba med andra. Människor med social intelligens har också förmågan att känna igen och förstå andra människors stämningar, önskningar, motivationer och avsikter. Några kända personer med hög social intelligens är Mahatma Gandhi och Moder Teresa.

Möjliga karriäralternativ:

 • Lärare
 • Psykolog
 • Chef
 • Försäljning
 • Public relations

Intuitiv (intrapersonell) intelligens

Om social intelligens är förmågan att förstå andra, är å andra sidan intuitiv intelligens förmågan att förstå sig själv. Detta innebär att man kan skapa en effektiv arbetsmodell, känner till sina önskningar, rädslor och förmågor, samt har förmågan att använda denna information effektivt för att reglera sitt liv.

Samtidigt har personer med intuitiv intelligens förmågan att känna igen och förstå sina egna stämningar, önskningar, motivationer och avsikter. Så att ha denna typ av intelligens kan därför hjälpa en person att förstå vilka livsmål som är viktiga och hur man uppnår dem. Aristoteles och Maya Angelou är två exempel på personer med denna typ av intelligens.

Möjliga karriäralternativ:

 • Terapeut
 • Psykolog
 • Entreprenör
Tjej på terapi hos sin psykolog.

Natur-intelligens

Slutligen har vi natur-intelligens som innebär att man kan känna igen och klassificera de många arterna – flora och fauna – i sin egen miljö. Med andra ord har människor med naturintelligens förmågan att identifiera och skilja mellan olika typer av växter, djur och väderformationer som finns i deras dagliga och naturliga värld. Ett par exempel på människor med denna förmåga är Charles Darwin och Jane Goodall.

Möjliga karriäralternativ:

 • Botaniker
 • Biolog
 • Astronom
 • Meteorolog
 • Geolog

Nu när du känner till de åtta intelligenserna som utgör Gardners teori om multipel intelligens har du kanske identifierat dig med en eller flera av dem. Dessutom kan du säkerligen till och med se dem i dina barn. Men i vilket fall som helst är det viktigt att du alltid följer dina lärande instinkter för att utveckla din fulla potential.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Gardner, H. (2019)  Inteligencias múltiples: La teoría en la práctica. Editorial: Paidós Educación

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.