6 citat från Howard Gardner om utbildning: Multipel intelligens

Howard Gardners tankar om utbildning kan summeras i några av hans berömda citat.
6 citat från Howard Gardner om utbildning: Multipel intelligens
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Howard Gardner är en amerikansk psykolog och forskare. Han är mest känd för sin teori om multipel intelligens, där han beskriver att det finns minst nio olika typer av intelligens. Lingvistisk, logisk-matematisk, visuell/spatial, musikalisk, kroppslig/kinestetisk, naturintelligens, social, existentiell och självkännedom.

Vi ska i den här artikeln försöka återge några av hans mest kända citat.

Gardners åsikter om utbildning och multipel intelligens

Enligt Howard Gardner använder och kombinerar vi olika typer av intelligens i olika utsträckning, var och en på ett personligt och unikt sätt. Därför har alla sin egen intellektuella profil där man är mer kompetent inom vissa områden, och mindre inom andra. Dessutom tror han att vi uttrycker vår egen kreativitet genom dessa intelligenstyper. 

Så när man försöker förstå utbildning måste man göra det från ett inkluderande perspektiv där:

  • Man jobbar med alla inlärningsområden
  • Lärarna använder sig av Gardners teori om multipel intelligens tillsammans med sina elever under lektionen
En klass med glada skolbarn

6 citat från Howard Gardner om utbildning

1. “Varje människa har en unik kombination av intelligenser. Detta är den fundamentala utmaningen för utbildning.”

För att kunna ge barn en bra utbildning måste vi känna till deras potential och ge dem möjligheten att utvecklas fullt ut. Utbildningssystemet måste kunna ge individuell uppmärksamhet åt varje elev, och värdera alla sorters intelligens lika mycket.

2. “Vi kan ignorera skillnader och anta att alla hjärnor fungerar likadant, eller så kan vi dra nytta av dessa skillnader.”

Alla barn lär sig inte på samma sätt, alla har en specifik intellektuell profil och ett specifikt sätt att lära sig. Detta måste man ta hänsyn till för att kunna ge en bra utbildning och ta hänsyn till varje elevs behov.

3. “Ankomsten av ny teknik tvingar oss att utbilda barn på ett nytt sätt.”

Informations- och kommunikationsteknologi kan underlätta lärares arbete. Idag finns det många innovativa metodiker inom utbildning där man använder datorer, surfplattor och andra elektroniska enheter. Tack vare detta är det möjligt att arbeta med och stimulera all typer av intelligens.

4. “Barn gör avtryck i livet genom att göra vad de kan, inte vad de inte kan… Skolan är viktig, men livet är viktigare. Att vara lycklig är att använda dina kunskaper på ett produktivt sätt, oavsett vilka de är.”

Enligt Gardner innefattar intelligens förmågan att lösa ett problem eller göra produkter som är viktiga i ett kulturellt sammanhang.

En pojke som är motiverad att utbilda sig.

Därför är poängen med utbildning att skaffa sig kunskaper och förmågor som är användbara i vardagen och för framtida utveckling. På så sätt växer barnen upp till vuxna som på något sätt bidrar till samhället.

5. “Målet med utbildning är att hjälpa människor att använda sina hjärnor bättre.”

Som sagt finns det olika typer av intelligens, och i skolan är målet att lära barnen att använda dem alla effektivt.

6. “Vi borde spendera mindre tid med att kategorisera barn och mer tid med att hjälpa dem identifiera sina naturliga talanger och kompetenser och sedan utveckla dem. Det finns hundratals och åter hundratals sätt att lyckas och många, många olika kunskaper som kommer hjälpa dig att nå dit.”

Ganska ofta jämförs barn med varandra, särskilt när det kommer till akademiska prestationer. Det är dock ett allvarligt misstag eftersom varje elev har sina egna förmågor.

Därför borde fokus i undervisningen ligga på varje barns intellektuella profil och på deras styrkor. Det är skolan som borde anpassa sig till eleverna, inte tvärtom.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.