Konsekvenser av mobbning: 8 tips för att övervinna dem

Mobbning skapar ofta intensiv känslomässig nöd hos offren. Idag ger vi dig några råd för att hjälpa barn att övervinna konsekvenserna av mobbning, men tänk dock på att detta aldrig ersätter hjälp från en psykolog.
Konsekvenser av mobbning: 8 tips för att övervinna dem
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Många barn och tonåringar lider tyvärr av mobbning i skolan, och detta kan gälla både fysisk och psykisk mobbning. All sorts mobbning orsakar offren betydande emotionellt lidande som man på något sätt måste åtgärda. I följande artikel kommer vi att ta en titt på några råd om hur man kan övervinna konsekvenser av mobbning.

Det är viktigt att mobbning alltid blir rapporterat. När denna situation sedan är löst, är det viktigt att man söker professionell hjälp för att behandla de psykologiska konsekvenser som uppkommit på grund av trakasserierna. Idag vill vi dela med oss ​​av några tips om hur du kan göra det. Men kom ihåg att nedanstående råd aldrig bör ersätta hjälp av en psykolog.

Konsekvenser av mobbning: definition och analys av fenomenet

När vi talar om mobbning hänvisar vi till fysiska eller psykiska trakasserier eller misshandel som en eller flera angripare utövar mot ett offer. Tyvärr är det en situation som förekommer allt oftare bland barn och ungdomar. Dessutom är det mycket traumatiskt för dem som blir utsatta.

Ett barn blir mobbad i skolan.

Den som blir mobbad lider inte bara under mobbningen utan också efteråt genom de psykologiska konsekvenser som mobbningen vanligtvis lämnar. Dessa kan manifestera sig genom ångest, mardrömmar, osäkerhet, depression, posttraumatisk stresstörning, somatisering osv.

När man försöker stoppa mobbning är det viktigt att man behandlar offret för emotionell skada. Men det är samtidigt också viktigt att behandla aggressorerna så att de inte gör det igen. Ofta är mobbare osäkra människor som försöker känna sig överlägsna genom att förödmjuka personer som de anser vara underlägsna.

Tips för att övervinna konsekvenser av mobbning

Det bästa är som sagt att arbeta med båda parter (offret och angriparen). Härnäst kommer vi emellertid att fokusera på offret och ge några nycklar som kan hjälpa personen att övervinna de konsekvenser som kan uppstå av mobbning.

Be om psykologisk hjälp

Det första vi bör göra är att be om professionell hjälp, om personen som blivit utsatt för mobbning behöver det. Ibland är dessa situationer mycket traumatiska för personen i fråga. Han eller hon kan därför behöva hjälp av en psykiatrisk specialist för att övervinna den rädsla, ångest och de allmänna känsloanfall som är ett direkt resultat av denna mobbning.

Det kan vara mycket svårt att försöka lösa det på egen hand, eftersom personen antagligen inte har de nödvändiga verktygen för att göra det. Man kan då be om hjälp från den professionella yrkesperson som behövs i det fallet, vilket kan vara medicinsk, psykiatrisk, psykologisk osv.

Var tydlig med att det inte är offrets fel

Barn och ungdomar som utsätts för mobbning känner sig ofta skyldiga, men detta är både ohälsosamt och orealistiskt. Det är aldrig personen som utsätts för mobbning som är skyldig, även om han eller hon kan tro det.

Av den anledningen måste vi hjälpa våra barn att bli medvetna om att skulden alltid ligger hos den som angriper dem, och att dessa skuldtankar bara skadar dem.

Acceptera upplevelsen

För att övervinna konsekvenserna av mobbning är det viktigt att acceptera situationen och vad som hänt. Detta betyder inte att vi ska glömma bort det som hände, men det betyder att vi måste acceptera att det har hänt och att situationen ligger i det förflutna och inte behöver hända igen.

Personer som jobbar inom psykiatri kan hjälpa till med denna process genom att tillhandahålla rätt strategier för att hantera känslor och låta smärtan få släppas ut.

Flytta bort från de negativa tankar som blir kvar efter mobbning

Efter en mobbningssituation kan offren ha negativa tankar (om osäkerhet, självskadande, rädsla osv.) på ett återkommande sätt. Om dessa tankar inaktiverar den drabbade och orsakar betydande nöd hos honom eller henne är det viktigt att arbeta med en utbildad psykolog. Denna kan ge resurser för att hjälpa personen att blockera denna typ av skadliga tankar.

Uttrycka känslor

Det är väldigt viktigt att alla känslor som offret känner, oavsett om de är positiva eller negativa, får uttryck. Känslor är ett sätt att förstå vad man upplevt och hur det påverkat en. Om barnet kan analysera sina känslor så är han eller hon mer utrustad för att gå vidare med livet och må bättre.

Att röra sig bort från bitterhet

Det är vanligt att man upplever känslor som hämnd och ilska mot personen som utsatt en för skada. Men dessa känslor förstärker bara det lidande som barnet redan har upplevt. Därför är det viktigt att ta ett steg bort från ilskan och acceptera situationen. Detta gör det möjligt för barnet eller tonåringen att gå vidare i sin återhämtningsprocess.

Egenmakt är ett verktyg för att övervinna konsekvenser av mobbning

Det måste göras klart för offren att de är viktiga och speciella människor, samt att de förtjänar allt det goda som livet har att erbjuda. Även fast de har upplevt en sådan traumatisk situation måste de hitta ett sätt att lita på sig själva. Det är dessutom viktigt att de vet att de kan uppnå allt de vill med ansträngning och självförtroende.

Två tjejer tar kort av en pojke som inte vill vara med på bild.

Förvandla smärtan

Smärta är en känsla som skapar lidande, men denna känsla kan också ha en positiva sida eftersom smärta har förmågan att få oss att kämpa och sträva efter att förändra de saker som skapar just den obehagliga känslan.

Man kan till exempel förvandla denna smärta till konst (måleri, poesi, skulptur osv.). Det viktiga är att fokusera på något som får personen att må bra, inte på smärtan.

Om konsekvenser av mobbning

De råd om hur man kan övervinna konsekvenserna av mobbning som vi gett dig i den här artikeln kan vara till stor hjälp för att möta den traumatiska situation som ett barn eller en tonåring har gått igenom. De kan dock aldrig ersätta den vägledning som en utbildad psykolog kan ge.

Det är viktigt att observera våra barn och vara uppmärksam på de tecken som deras beteende kan ge oss. Därefter kan vi bestämma vilken väg vi ska välja. Framför allt är det grundläggande att vi ger dem vårt stöd, vår kärlek, tillgivenhet och sällskap eftersom att detta kommer att hjälpa dem i deras återhämtning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Irurtia, M.J., Avilés, J.M., Arias, V. y Arias, B. (2009). El tratamiento de las víctimas en la resolución de los casos de bullying. AMAzônica, 2(1): pp. 76 – 99.
  • Saiz, E. T. (2019). Las víctimas del “bullying”: el antes y el después del impacto agresivo. Indivisa: Boletín de estudios e investigación, (19), 113-133.
  • Díaz, A. D. C. R., & Moreu, Y. K. M. (2012). Bullying: un fenómeno por transformar. Duazary: Revista internacional de Ciencias de la Salud, 9(1), 98-104.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.