Barn och deras magiska tänkande

Vad är magiskt tänkande? Och är det bra för barn?
Barn och deras magiska tänkande
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 21 juli, 2020

Magiskt tänkande är ett begrepp som används inom psykologi och innebär att visualisera eller tro på något eller någon som inte existerar.

Jultomten, häxor, spöken och osynliga vänner är bara några exempel. Det viktiga för föräldrar är att vara medvetna om att det är ett helt normalt skede som de flesta barn går igenom.

Vad består barns magiska tänkande av?

Magiskt tänkande är ett stadium som inträffar när barn är mellan 2 och 7 år. Det är en helt normal, och till och med nödvändig, fas för att möta vissa rädslor och lösa olika situationer.

Begreppet definieras i psykologin som en persons tro på att kunna förändra sin yttre miljö genom sina egna tankar, och även genom en övernaturlig typ av kraft.

Under den här fasen tror barn så starkt på underbara karaktärer att de verkligen tror att de finns med dem varje dag. Till exempel kan deras fantasi få dem att tro att berg kan röra på sig. Genom den tron skapar de ett äkta äventyr när de befinner sig i en bil som kör.

“Som barn lever vi alla i en värld av idéer, fantasi och för några av oss fortsätter den fantasivärlden in i vuxen ålder.”

– Jim Henson –

magiska tänkande: illustration av flickor med sammanflätat hår

Är barns magiska tänkande positivt eller negativt för dem?

Många föräldrar oroar sig för den enorma fantasi som deras barn kan utveckla. I många fall undrar vissa föräldrar om det är positivt eller inte att stärka sina barns tro på till exempel jultomten och tandfén.

Det finns ingen grund som stödjer föräldrarnas negativa farhågor om denna fas. Tvärtom försäkrar många psykologer att den inte bara är normal, utan även nödvändig för barns utveckling.

Barn kan utveckla magiskt tänkande i en sådan utsträckning att det i slutändan faktiskt kan vara svårt för dem att skapa en tydlig gräns mellan verklighet och fantasi.

Det är dock inget som behöver oroa föräldrar, eftersom det är helt normalt och i själva verket fördelaktigt. Tack vare detta magiska tankesätt kan barn faktiskt utveckla sin lyhördhet bättre. Det kan också ge dem en impuls att konfrontera sina rädslor och ta itu med konflikter.

Magiskt tänkande och dess egenskaper

Magiskt tänkande är en helt normal utvecklingsfas som vanligtvis börjar mellan 2 och 7 år. Det är emellertid viktigt att notera att det inte finns någon exakt ålder för när fasen tar slut.
Specialister förklarar att när barn fyller 7 år börjar de magiska tankarna bli mer specifika.

Barn börjar till slut skilja fantasi från verklighet, vilket får dem att undra ännu mer över allt de inte vet. Det är då som barn börjar utveckla ett mer logiskt tänkande, som sedan börjar kollidera med deras tidigare, magiska tänkande.

Magiskt tänkande är en normal och nödvändig del av barns utveckling eftersom det uppmuntrar dem att utveckla sin fantasi, kreativitet och lyhördhet. Det motiverar också barn att möta sina rädslor och ta itu med olika konflikter.

magiska tänkande: pappa kramar barn illustration

Nya upplevelser och frågor

Vissa experter förklarar att dessa magiska tankar är det som får barn att uppleva vissa saker mer intensivt. Eftersom de inte kan skilja mellan fantasi och verklighet har de en djupare uppfattning av både positiva och negativa händelser.

Det når till slut en punkt då tankarna börjar bli mer konkreta. Förr eller senare börjar barn undra vad som är verkligt och vad som inte är det. Som sagt är det mycket viktigt för föräldrarna att vara närvarande för att svara på alla frågor och bemöta alla tvivel som deras barn kan ha.

Det är inte ovanligt att föräldrar känner ett behov att peka ut för sitt barn vad som verkligen är sant. Vi rekommenderar dock att du väntar tills ditt barn är nyfiken och frågar dig på eget initiativ.

Barns magiska tänkande är ett av de vackraste och mest positiva stadierna under barndomen. Det är en helt normal fas i barns psykologiska och intellektuella utveckling.

Även om det kan vara lite frustrerande för vissa föräldrar är det bäst att låta detta steg pågå så länge som barnet vill och behöver det. Om du märker att ditt barn fortfarande befinner sig i denna underbara fas, låt honom eller henne vara. Se bara till att vara uppmärksam och vara där för ditt barn för att svara på alla frågor han eller hon har.

“Det verkliga tecknet på intelligens är inte kunskap, utan fantasi.”

– Albert Einstein –


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.