10 tips för att förhindra sexuella övergrepp

10 tips för att förhindra sexuella övergrepp
Marisol Rendón Manrique

Skriven och verifierad av förskolepedagogen Marisol Rendón Manrique.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Har du tagit dig tid till att lära dina barn hur man kan förhindra sexuella övergrepp?

Även om barnen är unga så är det bra att man börjar lära dem om farliga saker som eld, skarpa föremål, bilar då de går över gatan och många andra saker som kan skada dem. Men hur är det med övergrepp?

Under deras första år i livet så kan du lära dem vissa vanor, såsom att värna sina egna kroppar och att akta sig för personer som vill skada dem eller som utgör ett hot mot deras integritet.

Tänk på följande råd:

10 sätt att förhindra sexuella övergrepp under barndomen

1. Prata med dina barn vid en tidig ålder om deras kroppsdelar

Använd de korrekta anatomiska namnen för att prata om deras kroppsdelar och hur de är uppbyggda.

När barnen kan namnge olika delar av sina kroppar så kommer de också kunna berätta för dig om något olämpligt har hänt.

“Barn kan märka vilka personer som älskar dem. Det är en naturlig gåva
som går förlorad med tiden.”
Charles Paul de Kock

2. Se till att barnen vet vilka kroppsdelar som är privata

Berätta för barnen att vissa kroppsdelar inte bör ses av andra personer. Förklara att det ibland är nödvändigt för föräldrar och läkare att se dem men alltid under säkra och respektabla förhållanden.

3. Hjälp dina barn att sätta gränser för att förhindra sexuella övergrepp

Barn bör redan tidigt veta att ingen bör röra deras privata områden, och de bör aldrig heller ombes att röra någon annan på detta sätt.

Föräldrar glömmer ofta bort den andra delen av den här regeln, och det är så många fall av övergrepp börjar: Förövaren ber barnet att röra vid en viss del av dennes kropp.

Pojke och flicka på moln.

4. Förhindra sexuella övergrepp genom att påminna barnen om att de aldrig ska behöva hålla något hemligt

I de flesta fall med övergrepp ber förövaren offret att hålla situationen hemlig.

Det bästa sättet att förhindra detta och förhindra övergrepp på minderåriga är att göra det klart för dem att ingen bör säga till dem att de behöver hålla någonting hemligt.

5. Etablera en kod som dina barn kan använda i en obekväm situation

Kom överens om ett ord eller en fras som dina barn kan använda sig av för att signalera att han eller hon känner sig osäker eller obekväm med en viss person eller plats.

6. Se till att dina barn vet att de alltid kan prata med dig utan negativa följder

Många barn berättar inte för sina föräldrar att de har blivit offer för övergrepp eftersom de tror att de kommer råka illa ut.

Påminn dina barn om att de alltid kan lita på dig och att de inte kommer råka illa ut om de berättar något.

7. Ta dig tid till att lära känna personerna som finns i dina barns liv för att förhindra sexuella övergrepp

Det är viktigt att man lära känna sina barns vänner och lärare, och även föräldrarna till de vänner som barnen har.

Faktum är att du bör känna till varje person som barnen har kontakt med. Du kommer då ha en klarare idé om vilken miljö som barnen vistas i.

8. Var försiktig med media

Nuförtiden är det väldigt vanligt att man får se reportage på nyheterna om sexuella övergrepp på minderåriga.

När dina barn hör och ser dessa reportage så bör du förklara vad som har hänt och hur de bör bete sig om något liknande skulle hända dem.

Flicka som blåser bubblor.

9. Var försiktig när du väljer de personer som kommer ta hand om dina barn

Oavsett om det rör sig om en ny skola, en ny barnvakt eller någon ny aktivitet så är det viktigt att du etablerar en kontakt med den person som kommer ha ansvar för dina barns integritet.

10. Visa intresse för dina barns dagliga liv

Fråga barnen hur dagen har varit, vem de har spenderat tid med, vad de gjorde och om de känner sig okej emotionellt och fysiskt.

Det är viktigt att bygga förtroende mellan dig och dina barn och prata öppet om varje problem som kan ha uppstått.

Övergrepp på minderåriga är tyvärr en verklighet som blir allt vanligare än vad vi skulle vilja tro. Det är därför viktigt att man utbildar barn och tonåringar på rätt sätt. De ska bli säkra på sig själva och redo för att bemöta dessa omständigheter och kunna försvara sig.

Det är viktigt att man lär barnen att värna sina kroppar för att motverka övergrepp.

Bibehåll en öppen kommunikation med dina barn och se till att ni alltid har tid att pratas vid. Kom ihåg att det är viktigt att man har en bra kommunikation inom familjen för att förhindra övergrepp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.