7 sätt att förhindra våld mot kvinnor

Det är upp till oss att förhindra våld mot kvinnor. Det är viktigt att veta hur man känner igen en potentiellt farlig situation.
7 sätt att förhindra våld mot kvinnor
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 13 mars, 2020

Som kvinnor måste vi vara vaksamma på tecken på att någon far illa, inte bara när det gäller vår partner, utan även när det gäller andra. Vi måste förstå från en ung ålder hur viktigt det är att förhindra våld mot kvinnor. Vi måste också rapportera allt som riskerar vår säkerhet.

För många kvinnor som befinner sig i våldsamma situationer är det väldigt svårt att göra detta. Många går därför igenom våld i tron om att det kanske en dag kommer upphöra.

Men vad man måste förstå är att när en person är våldsam kommer beteendet antagligen inte att upphöra. Det gäller alla typer av misshandel och övergrepp – fysiska, psykologiska, sexuella etc.

Vad finns det för olika typer av våld mot kvinnor?

Som sagt finns det inte bara en typ av våld, utan det finns olika kategorier av våld mot kvinnor enligt följande:

Fysiskt våld

Fysisk misshandel är ofta den första typen av våld man tänker på när man pratar om våld mot kvinnor. Det är också den mest uppenbara p.g.a. de synliga märkena. Fysiskt våld refererar till all typ av fysisk skada som någon orsakar. Det syns ofta i form av blåmärken, brännmärken, skärsår eller andra fysiska sår.

Psykologiskt våld

Psykologisk misshandel refererar främst till psykologisk förödmjukelse och manipulation, oftast av partnern. Den här typen av misshandel är svårare för utomstående att upptäcka eftersom det inte förekommer några fysiska bevis.

Många som drabbas av psykologisk misshandel brukar därför inte säga något. Det kan vara svårt att erkänna att det man upplever verkligen är misshandel. Man kan också vara rädd för att ingen kommer att tro på en eller ta en på allvar.

Det psykologiska våldet lämnar inte efter sig några fysiska ärr, men det har en förödande effekt på personens självkänsla och psykologiska hälsa.

Den här typen av våld pågår inte heller exklusivt i hemmet. Kvinnor utsätts även för våld i andra miljöer, till exempel på arbetsplatsen.

Obstetriskt våld

Kvinnor måste ta många beslut under sin graviditet och förlossning, men tyvärr så tar sjukvårdspersonalen ofta beslut utan att konsultera dem.

Obstretiskt våld är en form av osynligt våld mot gravida kvinnor, både under graviditeten och under själva förlossningen. Beslut tas åt dem, och kan strida mot vad de egentligen vill. Utöver interventioner utan tillåtelse inkluderar termen också omänsklig behandling av kvinnan från personalens sida.

Sexuellt våld

Den här typen av våld har såklart att göra med aggressiva sexuella handlingar mot kvinnan, och utan hennes medgivande. Sexuella övergrepp involverar också de händelser som leder fram till den sexuella handlingen. Att inte låta kvinnor ta beslut rörande sin egen sexualitet är en annan form av sexuellt våld. En kvinna har rätt att välja med vem, när och hur hon vill vara intim.

Symboliskt våld

Det här är en form av psykologiskt våld, men riktas oftast inte mot en specifik individ. Det involverar meddelanden, skämt, ikoner, publicitet, sånger etc. som förnedrar kvinnor. Det kan exempelvis röra sig om texter i en låt där kvinnan framhävs som svag.

Våld mot kvinnor på arbetsplatsen

Det är väldigt vanligt att kvinnor upplever våld på arbetsplatsen. Det döljer sig ofta bakom en rad ursäkter. Som kvinna är det viktigt att man försvarar sina förmågor och sin jämlikhet för att det inte ska hända.

“Avundsjuka, integritetskränkande handlingar och isolering från vänner och familj är alla olika former av våld mot kvinnor.”

Steg du kan ta för att förhindra våld mot kvinnor

Om du misstänker att det förekommer någon typ av våld är det viktigt att du följer vissa steg för att identifiera och stoppa det. Våld mot kvinnor kan hända när som helst och alla kvinnor är i riskzonen. Vi måste därför allihopa vara medvetna om detta och skrida till verket när det behövs.

Kvinna utomhus.
  • Identifiera våldshandlingen. Om du misstänker att någon i din närhet är våldsam bör du noga analysera hur personen behandlar dig. Om du fortfarande inte är säker på huruvida detta är våld bör du diskutera situationen med en närstående.
  • Behandla inte våldshandlingar som något normalt. När någon gör destruktiva jämförelser om oss, pressar oss, kontrollerar våra handlingar etc. så är detta också våld. Om du upplever eller bevittnar den här typen av beteende är det dags att göra något. Att berättiga våldet eller ignorera det kommer bara att göra saker värre.
  • Sök stöd från andra. När man som kvinna lider av någon typ av våld är det viktigt att man letar efter stöd på rätt plats. Det innebär att man vänder sig till folk som lyssnar på en och tar en på allvar. Det är viktigt att ha stöd för att man ska hitta modet att bemöta situationen.
  • Var stark. Det är ofta inte lika lätt som man tror, men det är inte heller omöjligt. Det är viktigt att hitta styrkan att bryta sig loss. Man måste kunna känna igen och erkänna att man lider av våld och hitta en väg ut.
  • Sök professionell hjälp. När en person går igenom en våldsam situation är det vanligt att det drabbar personens självkänsla. Våldsdrabbade kvinnor känner sig ofta osäkra och nedtryckta. Psykologisk behandling kan hjälpa dig att återfå ditt självförtroende.
  • Läs allt du kan om våld mot kvinnor. Man har större chans att stoppa det om man informerar sig. Det hjälper dig inte bara att skydda dig själv, utan även familjemedlemmar och vänner som kanske har drabbats.
  • Om du bevittnar någon typ av våld bör du rapportera detta. Om du märker av någon form av våldsam attityd ska du inte hålla tyst om det.
  • Lär dina barn hur de bör behandla andra och hur de själva bör behandlas. Det är viktigt att man också tar steg för att ge barnen en bättre framtid. Både pojkar och flickor behöver lära sig att behandla andra med värdighet och respekt – och kräva samma sak från andra.

När man ställs inför en våldsam eller skadlig situation måste man hitta ett sätt att ta sig ur den. Som kvinnor löper vi alla risk för att drabbas av våld, men det är viktigt att man informerar sig för att sätta ett stopp för det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.