Sömnplan för barn: hur mycket behöver de sova?

En sömnplan för barn kan hjälpa dig att avgöra hur mycket sömn ditt barn behöver under varje skede. I den här artikeln kan du lära dig mer.
Sömnplan för barn: hur mycket behöver de sova?
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

När ett nytt barn anländer så är sömnen en av de aspekter som mest oroar föräldrarna. Frekventa uppvaknanden, svårigheter att somna, tvivel på om den lille får tillräckligt med vila, och så vidare. Alla dessa problem kan orsaka tvivel hos föräldrarna. Av denna anledning vill vi dela med oss av en sömnplan för bebisar och barn som du kan konsultera allteftersom ditt barn växer.

Faktum är att vila är avgörande för en korrekt utveckling av små barn och detta beror på en mängd olika faktorer. Under sömnen sker en maximal frisättning av tillväxthormoner, dessutom utförs ett antal metaboliska regleringsprocesser som förhindrar övervikt och bidrar till att fylla på energin som spenderats under vaket tillstånd.

Medan de små sover skapar och stärker dessutom deras hjärnor sina nervförbindelser. Därmed konsoliderar den information samtidigt som den kasserar annan information. Kort sagt, den optimerar sin funktion och sina kognitiva förmågor.

Därför kan sömnbrist påverka spädbarnets tillväxt, hälsa och studieförmåga. Så hur vet du om ditt barn får all den sömn det behöver?

En sömnplan för barn

Detta praktiska verktyg låter dig enkelt se hur många timmars sömn ditt barn behöver. Den anger hur många timmar med vilotid som är optimalt i varje skede av livet, men den gör det som en vägledning. Vi ska inte glömma att varje barn är unikt och har specifika behov samt utvecklas i sin egen takt.

Trots det är det väldigt bekvämt att veta de genomsnittliga vilotiderna för varje ålder, samt de rekommendationer som experter ger i detta avseende. Detta gör att du kan upptäcka om ditt barn har en otillräcklig sömnrutin, eller om du tvärtom oroar dig i onödan.

Du bör veta att det också kan vara kontraproduktivt att tvinga ditt barn att vila mer än vad som krävs. Att till exempel uppmuntra ett barn att ta längre tupplurar än nödvändigt, eller att ta dem när de inte längre behövs, kan försämra barnets nattsömn och göra det svårt att somna.

Av alla dessa skäl rekommenderar vi att du har denna sömnplan till hands samt konsulterar den när du behöver det.

Ett sömndiagram.
Källa: thirtyhandmadedays.com

Hur mycket behöver en bebis sova?

Sömnen hos spädbarn skiljer sig mycket från sömnen hos vuxna. I början har bebisar bara två faser av sömn (jämfört med de 5 som kommer att utvecklas senare). Dessutom vaknar de titt som tätt för att kunna få mat, uppmärksamhet eller tröst, och det är svårt för de små att skilja mellan dag och natt. De tenderar att sova ett stort antal timmar fördelade jämnt över dygnet.

Allteftersom de växer och mognar minskar de totala sömntimmarna och mönstret börjar skifta mot nattsömn. På så sätt kan de sova fler och fler timmar i rad på natten och behöver färre tupplurar. Det kan hur som helst vara en svår process för föräldrarna eftersom det påverkar deras egen vila. Men att ha den nödvändiga informationen kan i hög grad hjälpa till att övervinna dessa svårigheter.

Under de första levnadsmånaderna behöver ett barn mellan 16 och 18 timmars sömn per dygn. Men redan efter tre månader är det möjligt att uppfatta att nattsömnen är mycket djupare än dagsömnen, och att den senare är reducerad till cirka 4 timmar.

Denna utveckling fortsätter till 12 månader, då nattvilan är cirka 12 timmar och barnet klarar sig med två tupplurar (en på morgonen och en på eftermiddagen).

Det är värt att nämna att även om barnet sover fler och fler timmar på natten så kanske dessa inte följs. Faktum är att uppvaknanden under denna ålder fortfarande är frekventa, även om magsäcken är större och de inte längre vaknar så hungriga. Kort sagt, du måste ha tålamod medan dina sömnvanor regleras.

Hur mycket behöver ett barn sova?

Från det första levnadsåret blir situationen lättare för föräldrarna, som gradvis kommer att få återhämta sin egen vila. Från och med nu och fram till tre års ålder kommer barnet att behöva cirka 12-13 timmars sömn (något mindre när de blir äldre) följt av en eftermiddagslur.

Vid fyra års ålder klarar många barn sig helt utan denna dagvila och sover bara på natten. Deras sömnbehov varierar mellan 10 och 12 timmar.

Hos barn från sex till nio år räcker det med 10 timmars nattvila, och detta krav kommer att vara liknande (kanske något lägre) tills de går in i tonåren.

Under denna period är nattliga uppvaknanden inte längre ett problem (även om de kan dyka upp sporadiskt under barndomen). Men andra utmaningar kan uppstå, såsom nattskräck, mardrömmar eller sömnlöshet.

Vi bör alltid vara vaksamma för att se till att barn får tillräckligt med vila samt söker hjälp vid behov. En sömnplan för barn hjälper oss att orientera oss under hela perioden.

En pappa läser för sin son vid läggdags.
Att upprätthålla en adekvat rutin vid läggdags gynnar en god natts sömn för de små.

Rutiner hjälper till att möta dina barns behov enligt sömnplanen

Som du har kunnat se visar vår sömnplan för barn en sömnutveckling hos bebisar och barn som tenderar mot nattvila. Men vi måste hjälpa dem att etablera denna process.

Hos spädbarn är det bäst att hjälpa dem att skilja mellan dag och natt så att de kan sova i tystnad och mörker under natten och att samexistera med den stimulerande miljön under dagen.

Hos barn (men även hos spädbarn) kan sömnrutiner vara till stor hjälp: Utför samma ritual varje dag (till exempel borsta tänderna, läsa en berättelse och få en godnattpuss) för att få barnen att sova och hjälpa dem associera detta ögonblick med handlingen att vila.

Kort sagt, med tålamod kommer du att kunna gå igenom alla stadier och etablera goda sömnvanor för de små. Men om du vid något tillfälle upplever att ditt barn inte sover tillräckligt angående riktlinjerna och rekommendationerna, tveka då inte att rådfråga er barnläkare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Paruthi S, Brooks LJ, D’Ambrosio C, Hall WA, Kotagal S, Lloyd RM, Malow BA, Maski K, Nichols C, Quan SF, Rosen CL, Troester MM, Wise MS. Recommended amount of sleep for pediatric populations: a consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine. J Clin Sleep Med 2016;12(6):785–786. Disponible en: https://aasm.org/resources/pdf/pediatricsleepdurationconsensus.pdf
  • Cladellas, R., Chamarro, A., del Mar Badia, M., Oberst, U., & Carbonell, X. (2011). Efectos de las horas y los hábitos de sueño en el rendimiento académico de niños de 6 y 7 años: un estudio preliminar. Cultura y Educación, 23(1), 119-128. Disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1174/113564011794728524
  • Pin Arboledas, G., & Ugarte Libano, R. (2010). Lo que el pediatra de Atención Primaria debería saber sobre el sueño. Pediatría Atención Primaria, 12, s219-s230. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1139-76322010000500012&script=sci_arttext&tlng=pt

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.