Förlust av en mjölktand i förtid: orsaker och konsekvenser

En förtida förlust av en mjölktand får negativa konsekvenser, både i den tillfälliga och permanenta tanduppsättningen. Ta reda på mer här.
Förlust av en mjölktand i förtid: orsaker och konsekvenser
Vanesa Evangelina Buffa

Skriven och verifierad av tandläkaren Vanesa Evangelina Buffa.

Senaste uppdateringen: 21 oktober, 2022

Förlusten av tillfälliga tänder före utbrottet av permanenta tänder är en naturlig process som sker i munnen på alla barn. Men en förlust av en mjölktand i förtid kan leda till problem i barnets mun.

Om en tillfällig tand ramlar ut för tidigt så förändras munförhållandena, bettet modifieras och utbrottet av de permanenta tänderna påverkas. Det finns flera orsaker som kan orsaka denna för tidiga förlust, och vi kommer att berätta om dem här. Vi kommer också att förklara hur du bör agera om detta händer ditt barn.

Vikten av mjölktänder

Även om fler och fler föräldrar blir medvetna om vikten av att ta hand om sina barns första uppsättning av tänder, är sanningen att det fortfarande finns en myt i samhället om att mjölktänder är engångständer och obetydliga. För många är de tillfälliga tänder som inte kräver särdeles mycket uppmärksamhet, eftersom de så småningom ändå kommer att falla ut (vilket ju faktiskt kan sägas om alla tänder).

Men denna nedprioritering är inte bara felaktig, den är också direkt farlig. Att inte ta hand om barns tänder kan leda till utveckling av munsjukdomar som kan påverka barnets hälsa och livskvalitet.

Det finns 20 mjölktänder och de spelar ett antal viktiga roller i barnets mun. Så länge de är friska och närvarande kommer de att låta barnet utveckla munnens funktioner utan problem. Till exempel kommer de att bidra till korrekt tuggning av mat, en grundläggande förutsättning för ett korrekt näringsupptag, och de kommer att assistera i det korrekta uttalandet av ord. På samma sätt kommer närvaron av de tillfälliga elementen i munnen att gynna utvecklingen och tillväxten av käkbenen. Mjölktänder tjänar också till att “boka” det nödvändiga utrymmet för permanenta tänder.

Ett barn som tar en tugga från en smörgås.
Om en mjölktand faller ut i förtid kommer du att märka att många av de ovan nämnda funktionerna kommer att påverkas. Och som om inte detta vore nog kommer även utbrottet av permanenta tänder att försämras.

När faller mjölktänderna ut?

Den naturliga förlusten av mjölktänder är en progressiv process som börjar vid 6 års ålder och slutar vid 12 års ålder. Varje barn har sin egen tillväxtrytm, vilket förklarar varför det kan börja eller sluta tidigare eller senare.

En mjölktand faller ur när den permanenta tanden som ska ersätta den redan har utvecklas inuti käkbenet och är redo att träda fram. Den permanenta tanden börjar trycka på roten av den tillfälliga tanden, som förlorar stödet och rör sig tills den faller ut.

Framtänder är vanligtvis de första mjölktänderna som faller ut, och denna milstolpe inträffar mellan 6 och 8 års ålder. Detta följs av de första kindtänderna vid cirka 9 till 10 års ålder. Slutligen försvinner hörntänderna och andra kindtänderna mellan 10 och 13 års ålder.

Möjliga orsaker till en för tidig förlust av en mjölktand

Som nämnts ovan finns det flera orsaker som kan orsaka för tidig förlust av en mjölktand. De vanligaste orsakerna nämns nedan:

 • Karies: Detta är den vanligaste orsaken som leder till försämring av tandelementen. Den påtagliga förstörelsen av tänderna kulminerar med en rekommendation av tandläkaren att dra ut tanden, eller med det spontana fallet att tanden tappas och utdrivningen av dess fragment sker av kroppen.
 • Trauma: Att drabbas av ett slag mot munnen kan leda till att tanden helt avlägsnas från munhålan utan möjlighet till återimplantation. Denna behandling bör undvikas i mjölktänder på grund av risken att skada de permanenta tänderna som är under bildning.
 • Infektioner: Förekomsten av en infektionsprocess i tandrötterna, antingen som ett resultat av hålrum eller trauma, kan leda till dess resorption och för tidig förlust av elementet.
 • Näringsproblem: En kost med brist på kalcium, magnesium, fosfor eller D-vitamin påverkar den korrekta utvecklingen av benstrukturen och kan påskynda förlusten av mjölktänder.
 • Missbildningar i käken eller gomspalten: Båda tillstånden påverkar utvecklingen av tandroten, vilket förändrar dess stöd och kan leda till för tidig förlust av mjölktand.

Konsekvenser av för tidig förlust av mjölktand

När en mjölktand tappas i förtid förändras barnets tuggning, sväljning och fonetiska funktioner. I vissa fall kan situationen också orsaka förlägenhet eller vara en anledning till att reta barnet, vilket i slutändan påverkar barnets sociala liv och självkänsla.

På den orala nivån är den förtida förlusten av en mjölktand associerad med utvecklingen av bettfel, eftersom de närliggande tänderna lutar sig in och rör sig för att uppta det återstående utrymmet. Således modifieras bettet, omkretsen av tandbågen förkortas, och när den permanenta tanden försöker bryta ut kan den inte längre hitta sin plats. Följaktligen bryter det ut på fel ställe, eller orsakar trängsel, ocklusionsproblem och felställningar.

En bebis som har fallit med ansiktet först från en leksak.
Oralt trauma är mycket frekvent under tidig barndom, det är viktigt att fördubbla ansträngningarna så att de inte leder till att mjölktänderna faller ut. Om trauma på tänderna uppstår, kontakta din barntandläkare omedelbart.

Vad ska man göra om en mjölktand faller ut i förtid?

Även om det är bäst att undvika för tidig förlust av en mjölktand så finns det situationer som inte kan förhindras. Under dessa omständigheter är det viktigt att konsultera en pediatrisk tandläkare för att utvärdera det specifika fallet med barnet. Med en grundlig fysisk, röntgen- och fotografisk undersökning kommer tandläkaren att kunna bestämma den tid som återstår för utbrottet av den definitiva tanden och föreslå den bästa behandlingen.

Om inte den definitiva tanden är redo att bryta ut kan tandläkaren rekommendera att du placerar en utrymmeshållare i munnen. Detta är en apparat som förhindrar att närliggande tänder rör sig och tar platsen för den förlorade tanden. Du bör veta att denna apparat inte stör utbrottet av de andra tänderna eller försämrar utvecklingen eller tillväxten av käkarna.

Utrymmeshållare kan vara fasta eller avtagbara och är gjorda av akryl eller metall. Valet av var och en beror på antalet saknade element och barnets särdrag. Tandläkaren kommer att bestämma det bästa alternativet för varje fall.

Denna procedur förhindrar ocklusionsproblem som ofta är ett resultat av att en mjölktand tappas i förtid.

Vikten av att ta hand om mjölktänder

Som vi redan har nämnt är mjölktändernas hälsa grundläggande för en korrekt utveckling hos barn. Av denna anledning är det viktigt att ägna särskild uppmärksamhet åt munvård redan från en tidig ålder, vilket är det bästa sättet att förebygga problem med oral hälsa.

För att behålla en frisk mun är det avgörande att borsta ditt barns tänder, tandkött och tunga två gånger per dygn med en åldersanpassad mängd fluortandkräm. Det är också viktigt att äta en näringsrik kost som är rik på mineraler och vitaminer och låg på enkla eller raffinerade sockerarter.

Att regelbundet besöka tandläkare eller -hygienist, helst två gånger om året från barnets första levnadsår, är avgörande för munhälsovården. Vårdpersonalen följer munnens tillväxt och tändernas utbrott, och kan upptäcka och lösa eventuella problem i tid. De hjälper också föräldrarna att veta vad det bästa sättet att ta hand munnen är.

Med dessa hälsosamma vanor är det möjligt att undvika för tidig förlust av en mjölktand. Dessa enkla åtgärder hjälper ditt barn att få ett hälsosamt leende och att gå igenom tanbytet på ett naturligt sätt och vid rätt tidpunkt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Zúñiga Bernabé, S. M. (2017). Prevalencia de pérdida prematura de dientes temporales en niños 3-9 años, Clínica UCSG A-2017.
 • Faerrari, N. V., Toledo, N. J., Godoy, A. C., & Chirife, M. T. (2013). Pérdida prematura de dientes temporarios en niños que acudieron a un hospital público de la Ciudad de Luque-Paraguay. Revista de Odontopediatría Latinoamericana3(2), 10-10.
 • Mónica, O., Sol, G., Margarita, F., & Mata, M. (2009). Pérdida prematura de dientes temporales en pacientes de 5 a 8 años de edad asistidos en la Clínica de Odontopediatria de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, 2004-2005. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria.
 • Ramirez Vargas, R. A., & Vera Jauregui, S. A. (2019). Perdida prematura de dientes temporales en niños de 4 a 12 años (Bachelor’s thesis, Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología).
 • Zambrano Parrales, L. A. (2012). Pérdida prematura de dientes primarios en niños de 5 a 8 años y su terapéutica (Bachelor’s thesis, Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología).
 • Espín Flores, M. F. (2018). Pérdida prematura de dientes temporales en niños de 3 a 8 años que acuden a la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador (Bachelor’s thesis, Quito: UCE).
 • Cruz Montero, V. C. (2017). Efecto de la pérdida prematura de los molares temporarios (Bachelor’s thesis, Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología).
 • Suquinagua Segovia, P. A. (2017). Tratamiento con mantenedor de espacio por la Pérdida temprana de los dientes primarios (Bachelor’s thesis, Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontologìa).
 • Echevarría-Mendieta, S., Romero-Velarde, M., & Villena–Sarmiento, R. (2019). Mantenedor de Espacio Estético-Funcional en Odontopediatría: Reporte de caso. KIRU [Internet]16(2), 81-91.
 • Cardoso, M. L., Escobar, I. M., Burlli, D. Y., Díaz, N. G., & Galiana, A. V. (2019). Mantenedor de espacio removible: planificación del tratamiento y seguimiento de un caso clínico. Revista de la Facultad de Odontología12(1), 40-46.
 • Andrade Cerón, K. R. (2020). Mantenedores de espacio fijo y removibles en pacientes Odontopediátricos sometidos a extracciones múltiples (Bachelor’s thesis, Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.