Ultraljud under graviditeten: Är de farliga?

Ultraljud ger oss möjligheten att se hur det står till med fostret under graviditeten. Men många blivande mammor undrar om dessa undersökningar kan vara farliga för sina växande barn.
Ultraljud under graviditeten: Är de farliga?
Nelton Ramos

Skriven och verifierad av läkaren Nelton Ramos.

Senaste uppdateringen: 01 maj, 2020

Alla gravida kvinnor längtar efter att få veta hur deras barn har det och ultraljud är nödvändiga för att ta reda på det. De ger oss möjligheten att se fostrets tillstånd och upptäcka eventuella avvikelser eller problem. Det finns dock vissa som hävdar att ultraljudsundersökningar under graviditeten är farliga för det ofödda barnet.

Om så är fallet för dig är det bra att prata med din läkare och be honom eller henne förklara de verkliga implikationerna av ultraljud.

Vad är ultraljud och vad använder man dem till?

Ultraljud består av bilder skapade av vågor som överförs från buken eller genom vaginan. Dessa vågor studsar från livmodern och moderkakan för att producera bilden.

En undersökning med ultraljud kan vara mellan 15 och 20 minuter. Man använder dessa  för att bekräfta att barnet lever och mäter också mängden fostervatten som finns. De är också användbara för att upptäcka tvillinggraviditeter och kontrollera eventuella avvikelser med navelsträngen.

Ultraljudsbilder ger även information angående fostrets tillväxt och vikt, moderkakans position och allvarliga komplikationer, som placenta praevia. Men det viktigaste är att de hjälper till att upptäcka eventuella problem som kan leda till för tidig födsel.

bild från ultraljud

Varför säger vissa att ultraljudsundersökningar under graviditeten är farliga?

Det finns en myt som hävdar att det är farligt att göra undersökningar med ultraljud under graviditeten. De som säger detta påstår att ultraljudsvågorna kan öka temperaturen i vävnaderna.

Men tekniken är helt ofarlig och mycket enkel. Den utgör ingen fara alls för fostret eller för mamman, med tanke på att man inte använder joniserande strålning, som röntgenstrålar. Faktum är att ultraljudsbilder inte ger upphov till några förändringar eller plötsliga rörelser hos fostret alls.

Man bör dock inte ta det för långt utan istället bara vända sig till ultraljud då det rekommenderas av en läkare.

Hur många ultraljudsundersökningar rekommenderar läkare?

Det är helt normalt att gå på ultraljudsundersökning under graviditeten och det utgör inte någon risk alls för gravida kvinnor eller deras ofödda barn.

I större delar av världen rekommenderar läkare normalt tre ultraljud – ett under varje trimester. Det första går man vanligtvis på mellan vecka 11 och 14, det andra mellan vecka 18 och 22 och det sista mellan vecka 32 och 36. I Sverige skiljer det sig mellan olika landsting och kommuner, men man kallas alltid in till åtminstone ett ultraljud runt vecka 20.

Vid högriskgraviditeter, där det finns en högre risk för missfall, hypertoni, diabetes eller andra komplikationer, kan läkare rekommendera ytterligare ultraljudsundersökningar. I vissa fall kan läkare till och med rekommendera ultraljud upp till varannan vecka.

Bör kvinnan ha en full blåsa vid undersökningen?

Svaret beror på om ultraljudet är via buken under de första veckorna av graviditeten. I detta fall brukar läkaren rekommendera att du dricker flera glas vatten innan för att få bättre bilder.

Vid transvaginala ultraljudsundersökningar är det emellertid inte nödvändigt att dricka vatten. Efter 12 veckors graviditet är det inte nödvändigt att dricka vatten för ultraljud genom buken heller eftersom det finns tillräckligt med fostervatten för att få fina bilder.

Typer av ultraljud under graviditeten

Det finns olika typer av ultraljud som gör det möjligt för föräldrar och läkare att se det växande fostret.

2D-ultraljud

Som nämnts ovan tar man vanligtvis tre ultraljud under en graviditet:

  • Vecka 11-14. Det första ultraljudet ger information om antalet foster och hur långt gången graviditeten är. Det upptäcker också möjliga tidiga avvikelser, liksom förekomsten av fibroider och cystor hos mamman.
  • Vecka 18-20. Förutom att avslöja barnets position och fostrets storlek kan ultraljud vid den här tidpunkten verifiera barnets anatomi och därav kön. Läkare kan observera barnets huvud, ryggrad, hjärta och extremiteter.
  • Vecka 32-36. Under tredje trimestern visar ett ultraljud återigen barnets position och mäter också mängden fostervatten som finns. Dessutom kan det upptäcka avvikelser som dyker upp senare, såsom njurobstruktioner och vattenskalle.

3D-ultraljud

Med dessa bilder kan du se ditt barns ansikte, kropp och inre strukturer mer exakt. De hjälper också till att bekräfta eventuella avvikelser som tidigare upptäckts under ett 2D-ultraljud.

undersökning med ultraljud

4D-ultraljud

Den här avancerade tekniken upptäcker hudproblem och missbildningar, som läppspalt. Det visar också barnets rörelser i realtid och visar barnets ansikte i större detalj. Detta innebär att föräldrar kan få en klar uppfattning om sitt barns utseende.

Sammanfattningsvis kan du vara säker på att ultraljud under graviditeten är ofarliga. Om du är gravid, var inte rädd för att gå på alla ultraljudsundersökningar som din läkare rekommenderar för dig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.