Brist på fostervatten under graviditeten

Fostervatten utför livsviktiga funktioner under fostrets utveckling i livmodern. Därför är det mycket viktigt för mödrar att regelbundet besöka mödravården för att kontrollera att de inte har brist på fostervatten.
Brist på fostervatten under graviditeten
Nelton Ramos

Skriven och verifierad av läkaren Nelton Ramos.

Senaste uppdateringen: 19 december, 2018

Fostervatten skyddar ditt lilla barn och skapar de levnadsförhållanden som fostret behöver för att kunna utvecklas ordentligt. Brist på fostervatten kan leda till komplikationer under graviditeten och kan få dödliga konsekvenser.

I följande artikel kommer vi att gå djupare in på vad som händer när fostervatten är en bristvara under graviditeten så att du kan vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Vad är brist på fostervatten?

Brist på fostervatten under graviditeten innebär att det inte finns tillräcklig volym fostervatten, ett tillstånd som även kallas oligohydramnios.

Detta tillstånd uppstår under uppskattningsvis 10 procent av graviditeterna, speciellt under tredje trimestern av graviditeten.

Under ett ultraljud delar en tekniker in livmodern i 4 delar för att beräkna mängden vätska.

En normal mängd är mellan 5 och 25 centimeter. Om barnet har mindre än 5 cm vätska, kommer läkaren att sätta diagnosen oligohydramnios.

Det är mycket vanligt att observera graviditeter med brist på fostervatten. I allmänhet ökar detta tillstånd mot slutet av graviditeten.

Vad orsakar brist på fostervatten?

Det medicinska samfundet är inte helt säkert på vad som orsakar brist på fostervatten under graviditeten.

I de flesta fall har det emellertid att göra med arteriell hypertoni, preeklampsi, diabetes och flerbarnsgraviditeter.

Men följande faktorer kan också spela en roll:

1. Bristning i fostersäckens membran

När membranet i fostersäcken brister läcker fostervattnet ut genom öppningen. Detta är särskilt allvarligt och frekvent under de sista veckorna av graviditeten.

Om du märker att underkläderna blir våta eller om du märker en förlust av vätska under graviditeten, ska du omedelbart kontakta din läkare.

Denna komplikation kan utsätta din lilla för infektion, så det är bäst att söka medicinsk hjälp direkt.

Brist på fostervatten? Gravid kvinna på ultraljudsundersökning

2. Olika sjukdomar

Andra orsaker till brist på fostervatten är förekomsten av vissa sjukdomar före graviditeten. Dessa inkluderar diabetes, högt blodtryck, lupus och flera andra.

Andra komplikationer kan förekomma om mamman tar mediciner för att kontrollera några av dessa tidigare existerande tillstånd.

I samtliga fall är det bäst att låta mödravården veta om några tidigare existerande tillstånd och eventuella receptbelagda läkemedel du tar under graviditeten.

Brist på fostervatten uppstår under uppskattningsvis 10 procent av graviditeterna, speciellt under tredje trimestern av graviditeten.

3. Medfödda brister eller störningar i moderkakan

Ett foster andas in och dricker fostervatten och utsöndrar sedan det. Detta garanterar utvecklingen av barnets lungor och gastrointestinala system.

En faktor som hindrar fostrets produktion av urin är att moderkakan lossnar.

Detta tillstånd minskar överföringen av näringsämnen från modern till det växande barnet, vilket i sin tur minskar mängden urin som barnet producerar.

Risker relaterade till brist på fostervatten

Riskerna i samband med brist på fostervatten beror på den graviditet som den förekommer i.

En tillräcklig mängd vätska förhindrar navelsträngskomprimering, ett tillstånd som hindrar administrering av syre och näringsämnen till fostret.

Om detta inträffar kan bland annat följande omständigheter uppstå:

  • Missbildningar
  • Missfall
  • Lunghypoplasi eller onormal utveckling av barnets lungor
  • Minskad tillväxt in utero

När en medicinsk specialist har diagnostiserat oligohydramnios, måste den gravida mamman gå igenom en serie undersökningar.

I grund och botten är syftet med dessa undersökningar att avgöra om det lilla barnet utvecklas tillräckligt väl.

Om mamman är i de sista veckorna av graviditeten, kommer läkaren sannolikt att inducera värkarbetet och övervaka barnet under hela tiden.

Illustration av foster i livmodern

Vilka är symtomen på brist på fostervatten?

Nu när du vet vilka konsekvenserna av brist på fostervatten är, är det viktigt att vara uppmärksam på följande symtom:

  • Brist på fosterrörelser.
  • Att det läcker vätska genom vaginan.
  • Minskad livmodertillväxt.

Vid de regelbundna besöken bestämmer din barnmorska om ditt fosters tillväxt är för låg.

Om en brist på fostervatten misstänks är det viktigt att inta sängliggande position för att undvika komplikationer.

Läkare rekommenderar också att du dricker mycket vätska.

Andra behandlingar kan även inbegripa mediciner som stimulerar produktionen av vätska. Läkare kan också rekommendera en transfusion eller injektion av vätska genom fostervattensprov.

Avslutningsvis kan brist på fostervatten vara mycket allvarligt, så det är viktigt att vara uppmärksam på alla förändringar.

Att besöka din läkare regelbundet hjälper till att säkerställa att ditt barn blir friskt och starkt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Dulay, A. Oligohidrammios. Manual MSD (Versión para profesionales).
  • Vigil, José Luis & Alvarez, Claudia. (2016). Fisiología, funciones y alteraciones del líquido amniótico. 
  • Alteraciones del líquido amniótico: diagnóstico y tratamiento. Protocolos UMF Vall Hebrón.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.