Vad är hyperprolaktinemi: Orsaker, symptom och behandling

Vad är hyperprolaktinemi: Orsaker, symptom och behandling

Senaste uppdateringen: 18 oktober, 2019

Hyperprolaktinemi uppträder när nivåerna av hormonet prolaktin är högre normalt.

För mycket prolaktin kan i många fall leda till infertilitet. Denna hormonella obalans kan orsaka menstruella förändringar som kan göra det svårt för en kvinna att bli gravid.

Hypofysen är ansvarig för frisättningen av hormonet prolaktin.

Denna körtel har två huvudfunktioner. För det första att ingripa i stressiga situationer. För det andra är hypofysen ansvarig för att stimulera produktionen av bröstmjölk under graviditeten och amningen.

Orsaker till hyperprolaktinemi

Stimuleringen av en kvinnas bröstvårtor under amningen blockerar utsöndringen av en signalsubstans som kallas dopamin. Dopamin är ansvarig för att hämma frisättningen av prolaktin.

Så när nivåerna av dopamin minskar blockerar detta inhiberingen av prolaktin. Detta resulterar i en högre koncentration av detta hormon i kvinnans blod.

När dopaminhalterna är låga och prolaktinhalterna är höga är detta ett exempel på negativ återkoppling. Så snart amningen upphör sjunker nivån av prolaktin.

Under graviditeten ökar nivåerna av prolaktin för att förbereda den blivande mamman på att producera bröstmjölk. Flera hormonella förändringar inträffar under graviditeten, särskilt påtaglig är ökningen av östrogen. Östrogen bidrar också till förhöjda nivåer av prolaktin.

När prolaktinhalten är hög upphör utsöndringen av GnRH – ett hormon som frigör gonadotropin. Bristen på GnRH resulterar i minskad frisättning av gonadotropinerna LH (luteiniserande hormon) och FWH (follikelstimulerande hormon).

När verkan av dessa hormoner på äggstockarna minskar hämmar detta äggens utveckling och ägglossningen. På grund av detta befinner sig gravida kvinnor i ett tillfälligt tillstånd av infertilitet orsakad av hyperprolaktinemi.

Hyperprolaktinemi: kvinna drar sig i håret

Andra orsaker till förhöjda prolaktinnivåer

Förutom graviditet och amning finns det andra faktorer som också bidrar till förhöjda nivåer av prolaktin:

 • Preventivmedel som innehåller östrogen
 • En godartad tumör, såsom prolaktinom
 • Orgasmer
 • Hög stress
 • Djup sömn
 • För mycket fysisk aktivitet
 • Antipsykotika, antidepressiva medel, anxiolytika och några andra mediciner
 • Hypertyreos, hypotyreos
 • Hyperandrogenism, anorexia nervosa, bulimi, kronisk njursjukdom och andra tillstånd
 • Stimulering av brösten

Symptom på hyperlaktinemi

Det finns olika symptom som kan indikera att du har förhöjda prolaktinnivåer. Alla symptom behöver inte visas för att du ska ha hyperlaktinemi. Alla kvinnor kan uppleva det på sitt eget sätt.

Nedan är en lista över de vanligaste symptomen:

 • Oregelbunden menstruation eller förändringar i ägglossningen
 • Huvudvärk
 • Suddig syn eller en förändring i kvinnans syn
 • Osteoporos
 • Minskad sexlust
 • Vaginal torrhet
 • Infertilitet
 • Galaktorré
 • Viktökning

Bromokriptin och cabergolin minskar prolaktinproduktionen. Dessa läkemedel fungerar bra i de flesta fall för kvinnor med prolaktinom.

Att diagnostisera hyperprolaktinemi

sjuksköterska tar blodprov på arm

Om du tror att du kan ha hyperprolaktinemi ska du prata med din gynekolog. Din läkare kommer sannolikt att beställa blodprov för att se om dina prolaktinnivåer är över de normala.

Det är viktigt att ta ditt blodprov på morgonen efter att du har fått vila ordentligt och att du undviker alla stressiga situationer som kan höja dina prolaktinnivåer.

Normala prolaktinnivåer hos kvinnor som inte är gravida faller under 25 ng/ml. Din läkare kanske vill att du ska upprepa testet om dina resultat kommer tillbaka lite över vad som är normalt för att avgöra om du lider av hyperprolaktinemi.

Höga prolaktinnivåer kan vara alarmerande, särskilt när de är över 80-100 ng/ml. Detta kan vara en indikation på ett allvarligare problem.

Det är också viktigt att hitta orsaken bakom hyperprolaktinemi. Detta kommer att innebära analys av patientens symptom, eventuella läkemedel hon tar och möjliga patologier som kan orsaka hyperprolaktinemi.

Behandling av hyperprolaktinemi

Om orsaken till hyperprolaktinemi är stress innebär behandlingen helt enkelt att den orsakande faktorn elimineras. När sjukdomar som hypotyreos ligger bakom fokuserar behandlingen på den specifika patologin.

Andra behandlingar av hyperprolaktinemi inbegriper mediciner som bromokriptin och cabergolin. Dessa läkemedel uppfyller funktionen av dopamin, som hämmar frisättningen av prolaktin, vilket reducerar prolaktinnivåerna.

När prolaktinnivåerna är normala återställer detta nivåerna av FSH- och LH-hormonen.

Om du upplever symptomen som nämns ovan är det viktigt att du talar med din läkare för att upptäcka eventuella problem med din hälsa. Kom ihåg att du inte behöver ha alla symptom på listan.

Men om du märker att du upplever flera av symptomen kan du lida av hyperprolaktinemi.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Bernard V, Young J, Binart N. Prolactin – a pleiotropic factor in health and disease. Nat Rev Endocrinol. 2019 Jun;15(6):356-365.
 • Chaker L, Bianco AC, Jonklaas J, Peeters RP. Hypothyroidism. Lancet. 2017 Sep 23;390(10101):1550-1562.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.