Så fungerar kvinnors biologiska klocka

Din biologiska klocka är ansvarig för mer än bara att du vaknar och somnar. Den bestämmer också när du kan bli gravid. Ta reda på mer om dessa vanliga myter om din "biologiska klocka" i den här artikeln.
Så fungerar kvinnors biologiska klocka

Senaste uppdateringen: 08 april, 2019

Den vanligaste myten om kvinnors biologiska klocka är att lusten att få barn slår till när de blir äldre. Det finns dock inga bevis på att kvinnor föds med ett behov att skaffa barn. Det finns ingen biologisk orsak till “barnfeber”.

Kvinnans biologiska klocka bestämmer hennes fertilitet efter att hon är 35 år gammal. Hennes förmåga att få ett barn börjar då avta. Detta beror på antalet ägg och deras kvalitet minskar när de blir äldre. Kvinnor börjar bli mindre och mindre fertila.

Det finns dock många ställen som erbjuder infertilitetsbehandlingar och hjälper kvinnor att bli gravida som har svårt att bli det på egen hand.

Kvinnans biologiska klocka

Det första du bör veta är att åldern för när kvinnors biologiska klocka börjar är med hennes första menstruationscykel, som vanligtvis sker runt 12 års ålder. Det varar fram till hennes sista menstruation, ungefär 4 decennier senare.

Det finns flera olika saker som gör att kvinnornas fertilitet börjar minska i 20- och 30-års åldern. Fertiliteten minskar betydligt efter 35 års ålder.

Risken, eller chansen, att bli gravid är mycket lägre hos kvinnor mellan 30 och 40 år. Du bör dock hålla de faktorer som förlänger din biologiska klocka i åtanke.

Kvinnors biologiska klocka: underkropp på liggande kvinna som svankar, rosa blommor på golvet

Förhållandet mellan ålder och fertilitet

Sanningen är att ålder otvivelaktigt påverkar fertiliteten. Efter puberteten ökar kvinnans fertilitet. Sedan, allt eftersom en kvinna åldras, finns det en högre risk att inte kunna bli gravid.

De allra flesta kvinnor följer denna tidslinje angående sambandet mellan ålder och fertilitet:

  • Fertiliteten är som högst i början och mitten av 20-års åldern. Därefter börjar fertiliteten sakta minska.
  • Mer dramatiskt sjunker den omkring 35 års ålder.
  • Menstruationen upphör, och kvinnan går in i klimakteriet, som vanligen inträffar mellan 40 och 50 års ålder.
  • Klimakteriet markerar slutet på fertiliteten, även om infertilitet på grund av hög ålder kan inträffa innan detta datum.

Kvinnor som är 35 år eller äldre bör veta att ålder har mycket att göra med fertilitet. I själva verket minskar sannolikheten för en graviditet gradvis med början i din 20-års ålder och sedan allt snabbare när du fyller 40. Emellertid finns det även andra faktorer som påverka kvinnlig fertilitet än ålder.

Kvinnans biologiska klocka bestämmer hennes fertilitet efter att hon är 35 år gammal. Hennes förmåga att få ett barn börjar då avta. Det finns dock många ställen som erbjuder fertilitetsbehandlingar.

Faktorer som påverkar kvinnans biologiska klocka

Hälsan på en kvinna före graviditeten påverkar både hennes chanser att bli gravid och att genomgå en frisk graviditet. Att röka, dricka alkohol, även i måttliga mängder, och över- eller undervikt kan göra det svårare att bli gravid.

Å andra sidan påverkar andra medicinska tillstånd, som högt blodtryck och diabetes, chanserna för en lyckad graviditet. Du bör också hålla din familjehistoria i åtanke om någon tidigare har haft svårt med fertiliteten.

bekymrat par pratar med läkare

Genetik påverkar starkt när kvinnor kommer sluta producera ägg. Som ett resultat kommer deras menstruationscykler att upphöra.

Parets allmänna hälsa påverkar också möjligheterna att bli gravid. Faktum är att du kan förlänga fertiliteten genom att ta itu med de hälsorisker som du kan kontrollera.

Slutligen vill vi påminna dig om att myten om en kvinnas biologiska klocka är just det – en myt. Antagandet att det är “en timer som säger att du måste bli gravid före 35 års ålder” är bara ett uttryck för hur samhället betraktar moderskap och kvinnors fertilitet.

Du bör inte känna någon typ av press för att bli mamma innan du är redo.

Du bör veta att den nuvarande trenden är att få barn vid högre ålder. Moderskap hos kvinnor över 40 år är också på uppgång. Detta kan bero på nya fertilitetsbehandlingar som hjälper till att övervinna naturlig infertilitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.