Hur gammal är för gammal för att bli mamma?

Hur gammal är för gammal för att bli mamma?
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2020

Idag är moderskap oftast ett aktivt val. Eftersom kvinnor arbetar utanför hemmet har beslutet att få barn blivit något av en utmaning. Det kan vara komplicerat att ta reda på hur gammal är för gammal för att bli mamma, men det finns svar att få.

Ur en biologisk synvinkel är den bästa åldern att bli mamma vid 24 eller 25 års ålder. Det beror på att fertiliteten är högst då. Du har då mer än 20% chans att bli gravid.

Allteftersom åren går minskar denna chans avsevärt; den går ner till 8 procent när en kvinna har fyllt 40 år. När det gäller fertilitet måste man ta hänsyn till kroppens ålder och även ägglossning. När man blir äldre är även risken att drabbas av sjukdomar under graviditeten större. Risken för missfall ökar också.

Fostrets hälsorisker ökar också. Till exempel är det större sannolikhet att vissa genetiska avvikelser förekommer, till exempel Downs syndrom. Enligt olika studier gäller detsamma under förlossningen, som har en högre risk för komplikationer.

Lyckligtvis har vetenskapliga framsteg gjort att kvinnor nu kan få barn senare i livet. Tack vare dessa minskar risken för eventuella problem som kan drabba både den gravida kvinnan och det framtida barnet.

hur gammal är för gammal: par pratar med läkare

Hur gammal är för gammal för att bli mamma?

Svaret på denna fråga har förändrats avsevärt under de senaste åren. Vetenskapen har tagit fram flera alternativ för att möjliggöra för kvinnor att bli mödrar senare i livet. Dessa metoder anpassar sig också till deras karriär och personliga behov.

Att få barn senare i livet blir i allt större utsträckning en reell möjlighet för kvinnor. Några av alternativen är dyra, men mycket snart kommer också det inte längre att vara ett problem.

Fler och fler par försöker bli föräldrar via alternativa metoder. Fertiliteten är inte något som bara minskar för kvinnor med åren. Det är viktigt att veta att även spermiernas kvalitet minskar med åldern.

Föräldraskapet påverkar våra liv på många sätt, och det är sant att när vi åldras har vi inte lika mycket energi som vi hade när vi var yngre.

Behandlingsalternativ

I Sverige utförs totalt drygt 20 000 fertilitetsbehandlingar per år. Av alla barn som föddes under ett år i Sverige har 5137 (4.3 %) kommit till genom en IVF-behandling. Alla behandlingar registreras i Nationella kvalitetsregistret för assisterad befruktning (Q-IVF), grundat 2007, som är ett av världens mest kompletta register.

In vitro-fertilisering

Den här tekniken kallas även för provrörsbefruktning. Som namnet antyder förenar det ägg och spermier i ett laboratorium. Den senare introduceras genom en intracytoplasmatisk spermieinjektion i cytoplasman i ett ägg. Efter att ha mognat till ett embryo överför man det till moderns kropp.

Både ägg och spermier kan komma från paret eller från anonyma donatorer. Behandlingen är vanligtvis ganska dyr om man väljer att göra det på en privat klinik, men på regionens kliniker betalar du en patientavgift för dina undersökningar och behandlingar. Många regioner erbjuder 3 försök och sedan hänvisas man till privata alternativ.

hur gammal är för gammal: kvinnomage

Artificiell insemination

Det här är en av de enklaste metoderna. Den består av att transportera sperma till kvinnans livmoder i ett försök att hjälpa spermierna att nå sin destination. Metoden används vanligtvis i de fall då spermans kvalitet är låg eller spermierna saknar nödvändig motilitet.

Det är också viktigt att kvinnan har ägglossning från minst en av sina äggledare så att de inseminerade spermierna kan ta sig fram till ägget.

Rekommendationer om bästa åldern att bli mamma

Även om det alltid kommer att vara ett personligt beslut finns det en rad rekommendationer att ta hänsyn till för att avgöra hur gammal du kan vara för att bli mamma. Det finns många viktiga faktorer som du bör ta hänsyn till innan du blir gravid.

Att försöka skynda sig att bli gravid endast på grund av rädsla för sin ålder är inte ett hälsosamt tillvägagångssätt. Det kan skapa osäkerhet och frustrationer om fertiliteten av någon anledning försenas. Att få ett barn är ett stort beslut som inte bara förändrar vår kropp utan också våra vanor.

Att våga ta det stora steget kräver stor mognad och ansvar. Vi bör inte bara tänka på oss själva utan också på barnets välbefinnande. Vi måste vara övertygade om att vi kan tillgodose vårt framtida barns alla behov. Det är även viktigt att se över om vårt sätt att leva tillåter oss att bli mamma.

Om vi ​​vill vara bra föräldrar måste vi beakta många faktorer bortom oss själva. Att sätta ett barn till världen kräver en generös anda och en stor kapacitet för självuppoffring. Om vi ​​väljer att bli föräldrar måste vi acceptera allt som följer med det.

En studie har visat att det förlänger livet att ha barn. Forskningsresultat från Sverige visade att det förlänger antalet år du kan leva, särskilt om du är man.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.