Arteriell hypertoni hos kvinnor

Arteriell hypertoni hos kvinnor

Senaste uppdateringen: 26 oktober, 2019

Fram till några år sedan var arteriell hypertoni – högt blodtryck – mer vanligt förekommande hos män. Dock har fallen ökat betydligt bland kvinnor under de senaste åren.

En tyst och mycket utbredd sjukdom

Högt blodtryck anses ofta vara en tyst mördare, då det vanligtvis inte finns några tydliga symptom.

Cirka 57% av de som lider av arteriell hypertoni runtom i världen är omedvetna om sitt tillstånd.

När högt blodtryck inte behandlas ökar risken för skador på olika organ, som bland annat hjärtat, njurarna, hjärnan och även ögonen.

Risken för att drabbas av arteriell hypertoni ökar med åldern. Cirka 40% av människor över 65 år har högt blodtryck.

Blodtrycket är kraften med vilken hjärtat pumpar blod genom artärerna. När blodtrycket är högt innebär det att hjärtat måste arbeta hårdare för att pumpa runt blodet, och det kan skada artärväggarna.

Blodtrycksmätningen består av två olika siffror:

  1. Systoliskt blodtryck: Systoliskt blodtryck avser trycket i dina blodkärl när ditt hjärta slår. Normalt systoliskt tryck är 120/80 mmHg.
  2. Diastoliskt blodtryck: Denna avser trycket i dina blodkärl mellan hjärtslag – när hjärtat vilar. När trycket konstant håller sig över 140/90 mmHg är det en indikation på högt blodtryck.
arteriell hypertension: kvinna med huvudvärk


De vanligaste orsakerna till arteriell hypertoni

För kvinnor i fertil ålder är p-piller en av orsakerna till högt blodtryck. Om det skulle hända kan man välja andra preventivmedel för att undvika graviditet. När en kvinna slutar ta p-piller går hennes blodtryck  tillbaka till det normala.

Blodtrycket ökar också under klimakteriet. Det har att göra med hormonella förändringar, inte minst minskningen av östrogen. När kvinnor blir äldre blir högt blodtryck allt vanligare, och förekomsten överstiger faktiskt den hos män i samma åldersgrupp.

En av de allvarligaste typerna av arteriell hypertoni hos kvinnor är den som uppstår under graviditeten. Högt blodtryck under graviditeten kan ha allvarliga konsekvenser som graviditetskramp (eklampsi) och problem med barnets utveckling.

Övervikt, en stillasittande livsstil och stress är också orsaker till högt blodtryck hos kvinnor. En annan faktor som ökar kvinnans risk är polycystiskt ovariesyndrom (PCOS).

Varför kvinnor ska vara uppmärksamma på arteriell hypertoni

Fram till ganska nyligen verkade det som om kardiovaskulära sjukdomar mest drabbade män, men en närmare titt har visat att det inte stämmer. För närvarande är hjärtsjukdomar en av de ledande dödsorsakerna för kvinnor.

En av 200 kvinnor dör som ett resultat av bröstcancer. Samtidigt är kardiovaskulära sjukdomar orsaken till ett av tre dödsfall bland kvinnor. Som du kan se är det extremt viktigt för oss kvinnor att hålla hjärtat friskt.

Arteriell hypertoni ger ofta inte upphov till några symptom. Det är dock viktigt att du uppmärksammar eventuella tecken som kan indikera högt blodtryck. Det bästa sättet att upptäcka det tidigt är genom att regelbundet kolla ditt blodtryck.

kvinna mäter blodtryck

Förebyggande och behandling

Att besöka en kardiolog bör vara lika viktigt för kvinnor som att ta sig till gynekologen. Kvinnor med högt blodtryck är mycket mer benägna att drabbas av hjärnblödningar än män, och konsekvenserna är mycket allvarligare.

Det är ingen hemlighet att man måste vara försiktig med högt blodtryck, men nu är det lika viktigt för kvinnor att vara försiktiga. Ta dig en närmare titt på din familjs medicinska historia.

Om det finns fall av högt blodtryck måste du vidta förebyggande åtgärder eller påbörja behandling. Se till att du också mäter dina kolesterolnivåer, för det är viktigt för att undvika arteriell hypertoni.

Högt blodtryck behandlas med hjälp av receptbelagda läkemedel i kontrollerade doser. Att följa en hälsosam kost och hålla sig aktiv bidrar också till hjärtas hälsa.

Genom att upprätthålla ett normalt blodtryckt minskar du avsevärt risken för hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, hjärnblödningar och njursvikt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Saudan, P., Brown, M. A., Buddle, M. L., & Jones, M. (1998). Does gestational hypertension become pre-eclampsia? British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 105, 1177–1184.
  • Pacheco, J. Hipertensión arterial en diferentes edades de la mujer. An Fac med. 2010; 71 (4): 257-64. [En línea].
  • VV.AA. Hipertensión en la mujer. Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. [En línea].

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.