Hur tolkar man hCG-nivåer under graviditeten?

Ens hCG-nivåer under graviditeten gör det möjligt att upptäcka förändringar både hos modern och hos fostret.
Hur tolkar man hCG-nivåer under graviditeten?
Leidy Mora Molina

Skriven och verifierad av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Senaste uppdateringen: 21 september, 2022

Under graviditeten tenderar hCG-nivåer (nivåer av humant koriongonadotropin) att öka avsevärt, särskilt under den första trimestern. Detta beror på att ämnet är ansvarigt för att styra flera graviditetsprocesser och förändringar som sker i moderns kropp.

hCG är en användbar parameter både för att bekräfta graviditet och för att upptäcka möjliga förändringar, både hos modern och fostret. Av denna anledning kommer vi idag att berätta för dig hur du kan tolka resultaten från blodprover så att du kan orientera dig inför ditt läkarbesök.

Vad är hCG?

Låt oss börja med att beskriva vad humant koriongonadotropin (hCG) egentligen är. Det är även känt som graviditetshormonet. Detta ämne utsöndras av embryonala trofoblastceller, vilka är de celler som ger upphov till moderkakan. Det produceras endast när kvinnan är gravid.

Under de första dagarna av graviditeten ökar hCG snabbt och förblir på en stadig ökning till slutet av första trimestern. Därefter tenderar den att minska och stabiliseras.

hCG bidrar till att upprätthålla graviditeten och, bland andra funktioner, stimulera produktionen av nyckelhormoner, såsom progesteron och östrogener. Dessutom gynnar det tillväxten av livmodervävnad och deltar i olika processer för tillväxt och multiplikation av cellerna hos det framtida barnet.

Hormonet som bekräftar graviditeten

Då det endast förekommer under en graviditet samt dess snabba upptäckt i blod och urin gör hCG till en utmärkt markör för att ett havandeskap har inletts och följaktligen har flera tester som involverar det utvecklats:

 • Kvalitativ hCG, som upptäcker om detta hormon finns i blodet.
 • Kvantitativ hCG (eller beta-hCG), som mäter mängden hormon som finns i blodet och gör att värdena kan jämföras med de föregående eller efterföljande dagarna.

Förutom laboratoriebestämningar finns det graviditetstest som kan tas hemma för att upptäcka detta hormon i urinen. De måste dock utföras 10 till 14 dagar efter befruktningen, eftersom de kräver en viss koncentration av hCG i blodet för att kunna upptäcka det.

Ett positivt graviditetstest vid en kalender.
Graviditetstester är skapade för att upptäcka hCG i urinen från den tionde dagen efter befruktningen.

Normala värden av hCG under graviditeten

När läkaren beställer ett kvantitativt hCG-test gör den det för att utvärdera mängden hormon i blodet för olika ändamål och för att upptäcka följande tillstånd:

 1. Pågående graviditet och att uppskatta graviditetsveckan.
 2. Tidiga graviditetsproblem, såsom missfall eller utomkvedshavandeskap.
 3. Könscellstumörer, såsom hydatidiform molagraviditet.
 4. Risken för Downs syndrom. Hänsyn tas också till hCG-värden för att bedöma eventuella medfödda anomalier hos fostret vid trippelscreeningen.

Enligt American Pregnancy Association följer hCG-värdena under graviditet en trend från datumet för den senaste menstruationen. Dessa mäts i internationella millienheter per milliliter blod (mIU/ml) och är som följer:

 • 3 veckor: 5 – 50 mIU/ml.
 • 4 veckor: 5 – 426 mIU/ml.
 • 5 veckor: 18 – 7 340 mIUI/ml.
 • 6 veckor: 1 080 – 56 500 mIU/ml.
 • 7 – 8 veckor: 7 650 – 229 000 mIU/ml.
 • 9 – 12 veckor: 25 700 – 288 000 mIU/ml.
 • 13 – 16 veckor: 13 300 – 254 000 mIUI/ml.
 • 17 – 24 veckor: 4 060 – 165 400 mIU/ml.
 • 25 – 40 veckor: 3 640 – 117 000 mIUI/ml.
 • Icke-gravida kvinnor: <5,0 mIUI/ml.
 • Postmenopausala kvinnor: <9,5 mIU/ml.

Om hCG-nivåerna är mindre än 5 mIU/ml så är kvinnan inte gravid, men vid över 25 mIU/ml anses testvärdet vara positivt för graviditet.

Hur tolkas hCG-nivåer under graviditet?

hCG-nivåerna stiger exponentiellt när det befruktade ägget implanteras i livmoderväggen, vilket sker cirka 10 dagar efter befruktningen. För varje dag som går, ökar blodkoncentrationen under den första trimestern.

hCG-nivåerna stiger snabbt under de första 12 till 16 veckorna av graviditeten, och toppar normalt omkring 14 veckor.

När läkaren beställer ett seriellt hCG-test, dvs. 2 kvantitativa tester åtskilda av en period på 48 till 72 timmar, bekräftar detta att graviditeten fortskrider som förväntat. Om resultaten inte är som förväntat kommer andra diagnostiska studier att utföras.

hCG som en indikator på problem under graviditeten

Genom att utvärdera trenden för hCG i moderns blod kan möjliga förändringar upptäckas under graviditetens första trimester. Dessa tillstånd varierar beroende på om hormonvärdena är under eller över vad som förväntas för veckan efter befruktningen.

En gynekolog som pratar med en patient.
Rådfråga din gynekolog ofta och fråga vad varje test eller studie du genomgår representerar. Detta kommer att hjälpa dig att bättre förstå vilka aspekter av din och ditt barns hälsa som utvärderas så att du kan gå igenom din graviditet med sinnesro.

Under normala värden

När hCG-nivåerna är lägre än förväntat i det första testet, är det troligt att läkaren kommer att beställa ett andra test för att bekräfta. Om de förblir på denna nivå definieras risken för hotat missfall. Utöver denna diagnos kan de indikera ett ofullständigt missfall eller en ektopisk graviditet.

Över normala värden

Omvänt, när hCG-nivåerna är högre än förväntat, kan de indikera en flerbarnsgraviditet. Det kan också antyda på patogena tillstånd, såsom hydatidiform molargraviditet, choriocarcinom eller andra typer av cancer.

Angående hCG-nivåer under graviditeten kan vi säga

Att analysera hCG-värden under graviditeten är en specialists uppgift, men det är värt att veta vad deras resultat betyder vid tidpunkten för studiet.

Som vi alltid föreslår är det bästa sättet att ta hand om ditt barn det att följa din gynekologs instruktioner noggrant samt gå på rutinmässiga hälsokontroller för att diskutera detta och andra aspekter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.