Hur man skapar goda studievanor hos sina barn

Hur man skapar goda studievanor hos sina barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 10 januari, 2019

Skolarbete är en av de saker många barn kämpar med. Därför är det viktigt att goda studievanor skapas tidigt.

I den här artikeln delar vi några tips för att hjälpa dina barn att skapa goda studievanor. Så småningom kommer de att ta eget ansvar för hemläxor naturligt.

Goda studievanor – en utmaning att åstadkomma

Det kan vara en utmaning för föräldrar att se till att barn gör sitt skolarbete hemma. Att försöka uppmuntra barn att studera ansvarsfullt kan vara besvärligt.

Därför är det viktigt att vissa beteenden införs gradvis, beroende på barnens utbildningsnivå och ålder.

Enligt Eurostats uppgifter från 2001 har Spanien till exempel högst antal skolavhopp (20%) i Europa. Vart femte barn i Spanien hoppar av skolan.

Bland annat kan dåliga prestationer och misslyckande i skolan få många barn att hoppa av.

Under de första åren i skolan bör man därför hjälpa barn att hitta användbara verktyg och tekniker för att goda studievanor ska införas. Detta kommer att hjälpa dem att stanna kvar i skolan.

Att skapa goda studievanor liknar arbetslivet. För att kunna studera måste man också kunna planera framåt och organisera, koncentrera sig, förstå samt upprätthålla goda vanor.

Planeringsarbete                

Den ideala tiden

Det är viktigt för dina barn att integrera en daglig studierutin gradvis.

De bör börja ägna mellan 20 och 30 minuter åt skoluppgifter. Då och då bör de lägga till ytterligare 10 minuter.

Pojke läser

Tid på dygnet

En annan relevant faktor är att hitta den bästa tiden för att plugga.

Många proffs säger att studietiden bör börja när barnet kommer hem från skolan för att dra nytta av dynamiken från skolan.

Beroende på barn kan det dock vara bättre att låta dem slappna av och leka lite först. Nyckeln är att respektera den tidsperioden varje dag.

Organisationens betydelse

När barnets läxor börjar öka finns det vissa alternativ som kan hjälpa dem och som de kan använda. Man kan använda onlineverktyg för att tillbringa sin tid mer effektivt.

Kalendrar, agendor och anteckningar är användbara verktyg för att planera, hitta och skriva ner information samt ta itu med andra uppgifter.

Koncentration

Barnens miljö och omgivning är oerhört viktiga när det gäller pluggandet.

Helst bör det finnas ett rum i hemmet som ska vara avsett för skoluppgifter. Detta kommer att hjälpa ditt barn att undvika distraktioner från hushållsaktiviteter.

Se till att barnen har vad de behöver och kan arbeta i tystnad. Det är också viktigt att organisera och städa rummet regelbundet.

Förutom att undvika distraktioner från mobiltelefoner, tv, datorspel och andra spel, är det också viktigt att fördela sin tid på ett lämpligt sätt.

För rastlösa barn kan det vara till stor hjälp att ägna sin tid exklusivt åt inlärning och sedan ta en paus och vila. Detta kommer att hjälpa dem att nå bättre resultat.

Verktyg för förståelse

Beroende på deras åldrar är det viktigt för barnen att använda vissa verktyg eftersom dessa kan hjälpa dem att införa effektiva studievanor. Dessa vanor kommer att hjälpa dem i mer avancerade stadier av deras studier.

Flicka skriver

Först kan man lära dem:

  • Att läsa och förstå – läsning är inte användbart om man inte förstår vad man har läst. För att skapa en läsvana och hjälpa dem förstå kan man först läsa tillsammans med sina barn och ställa frågor till dem om texten.
  • Understrykning och sammandrag – båda dessa tekniker är användbara för att förstå och studera. Lär barnen att känna igen de viktigaste idéerna så att de kan stryka under dem. Hjälp dem skapa sammandrag med nyckelord. Båda dessa alternativ är utmärkta.
  • Använd studietekniker – att förstå vad texter betyder, att urskilja huvudidéerna, skapa sammandrag och sammanfattningar för att visualisera deras relationer, är det perfekta sättet att fördjupa sig på att sammanfatta det grundläggande innehållet. Alla dessa tekniker kommer att underlätta studier.

I verkligheten betonar man inte utbildningens betydelse tillräckligt. De första stegen i utbildning är oerhört viktiga för att våra barn ska lära sig att studera.

Ha alltid i åtanke att självdisciplin, förståelse och dagliga ansträngningar är grundläggande aspekter för att skapa goda studievanor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cortese, A. (2011). Técnicas de estudio. Metodología de la investigación. 
  • Narváez, M. R. T., Guzmán, I. T., González, M. D. C. U., & Robayo, A. M. M. (2009). Hábitos de estudio vs. fracaso académico. Revista educación, 33(2), 15-24. https://www.redalyc.org/pdf/440/44012058002.pdf
  • Ramos, C. B. (2007). La incidencia de las TICs en el fortalecimiento de hábitos y competencias para el estudio. Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, (23), a077-a077. http://edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/497

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.