Psykologiska förändringar under graviditeten

Graviditeten är en speciell tid i kvinnans liv, men vissa graviditeter uppvisar stressrelaterade svårigheter. Faktum är att detta stadium kännetecknas av psykologiska förändringar, såväl som fysiologiska problem.
Psykologiska förändringar under graviditeten
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 18 mars, 2019

Utan tvekan kan graviditeten vara en tid av stor lycka. Det är dock viktigt att komma ihåg att det också är kännetecknat av känslomässig skörhet och stora psykologiska förändringar.

Kvinnor är mottagliga för olika psykologiska förändringar under graviditeten, inklusive trötthet och depression av varierande intensitet.

Förändringar i kroppen, rädsla för förlossningen och frågor om ens lämplighet som mamma kan skapa ångest hos dem som väntar barn. Tyvärr kan de psykologiska förändringarna under graviditeten vara intensiva och ofta oroande.

Vilka förändringar är det vi talar om? Hur manifesterar de sig? Och vad är de rekommenderade lösningarna? I den här artikeln svarar vi på alla dessa frågor.

Psykologiska förändringar under graviditeten

Graviditeten är en tid fylld med fysiska och fysiologiska förändringar. Under graviditetsperioden kan en kvinna även uppleva psykiska problem såsom ångest, depression och psykisk trötthet.

1. Humörsvängningar

För gravida kvinnor kan humörsvängningar ske utan någon speciell anledning. De påverkas starkt av hormonella förändringar under graviditetens första trimester. Dessa kan förändra kvinnans beteende, hur hon uppfattar saker och hennes allmänna humör.

Tyvärr kan humörsvängningar under graviditeten vara svår att övervinna, eftersom de vanligtvis uppträder på ovanliga sätt. Dessa kan innefatta en aversion mot vissa luktar och livsmedel, liksom kräkningar och illamående under första skedet av graviditeten.

Denna period brukar präglas av frågor, tvivel om graviditet, känslor, som ångest och rädsla, vilket kan leda till allvarliga sjukdomar.

gravid kvinna i soffa, ser trött ut


2. Depression

Depression är en sjukdom som påverkar ens tankar, handlingar och känslor. Vissa gravida kvinnor är mer utsatta för depression under denna tid av sina liv och upplever verkligt lidande.

Dessutom orsakar hormonella förändringar under graviditeten ofta depression och ångest. Spänningar i förhållandet, i kombination med en fysisk sjukdom, kan leda till depression hos gravida kvinnor.

Depression under graviditeten måste behandlas eftersom det kan orsaka allvarliga problem som missfall och för tidiga födsel. Därför kan det också innebära problem för barnet, till exempel låg födelsevikt.

3. Ångest

Graviditeten är inte nödvändigtvis en tid av ren glädje. För många kvinnor är det också en period som är markerad av ångest och rädsla. En kvinnas kropp genomgår omvandlingar och förändringar som kan störa hennes dagliga liv.

Dessutom kan hormonella förändringar ibland öka ens känslomässiga instabilitet, varför vissa kvinnor lider av ångest.

Som vi nämnde tidigare upplever blivande mammor intensiva psykiska störningar under graviditetens sista månader. Denna period leder till oro och många frågor, bland andra:

  • Rädsla för missfall
  • Rädsla för förlossningen
  • Oro för barnets framtida hälsa
  • Rädsla att förlora barnet
  • Osäkerhet om sin förmåga att vara en bra mamma

“Förändringar i kroppen, rädsla för förlossningen och frågor om ens lämplighet som mamma kan skapa ångest hos dem som väntar barn. Tyvärr kan de psykologiska förändringarna under graviditeten vara intensiva och ofta oroande.”

Sammanfattningsvis kan en gravid kvinnas ångest orsaka ökad risk för en för tidig födsel eller låg födelsevikt.

Som sådan är det viktigt att hantera detta korrekt under graviditetsperioden. Lyckligtvis leder i de flesta fall, inte ångesten till några allvarliga konsekvenser.

4. Mental trötthet och utmattning är vanliga psykologiska förändringar

Blivande mammor upplever förändringar i sitt fysiska och psykiska tillstånd under alla olika delar av graviditeten. Dessa är de viktigaste punkterna i varje period:

  • Första trimestern: hormoner som progesteron orsakar förändringar i sömnmönster. Illamående och kräkningar är också vanliga under denna period. Kvinnor känner en stark, fysiologisk trötthet, med en oemotståndlig längtan att sova.
  • Andra trimestern: nivån av progesteron minskar. Blivande mödrar upplever mindre trötthet, illamåendet avtar äntligen och sömnstörningar är mindre frekventa. Tröttheten kan emellertid öka i händelse av järnbrist.
    Gravid kvinna håller sig för ryggen
  • Tredje trimestern: detta stadium medför vanligtvis att tröttheten återkommer. Sömnen kan också vara störd. Vid denna tidpunkt börjar livmodern och barnet att på riktigt tynga ner moderns kropp. Av dessa skäl är det naturligt att känna sig trött under den sista trimestern.

Gravida kvinnor lider av ökad känslomässig skörhet och signifikanta hormonella förändringar under dessa nio månader.

Den blivande mamman är föremål för betydande psykologiska förändringar under graviditeten. Som ett resultat behöver hon både fysiskt och emotionellt stöd. Partnerns roll är viktig!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.