Navelsträng: Vad är det och vad är dess funktion?

Här förklarar vi navelsträngens egenskaper och funktioner. Vi kommer också att ge dig information om hur man tar hand om navelsträngen samt dess betydelse för ditt barns utveckling.
Navelsträng: Vad är det och vad är dess funktion?

Senaste uppdateringen: 11 november, 2018

Barnets navelsträng spelar en nyckelroll under graviditeten för utvecklingen av fostret. Den ger näringsämnen och syresätter ditt barns blod.

Den är så signifikant att många föräldrar väljer att spara blodet från deras barns navelsträng för att i framtiden kunna använda stamceller vid behov.

Barnets navelsträng: Livsviktig för fosterutvecklingen

Längden på navelsträngen är ca 50 cm. Den har en spiralform – som en gammal telefonsladd – och har normalt mellan 10 och 12 spiraler.

Den innehåller två artärer och en ven. Dessa är alla omgivna av en vätska som heter Whartons gelé.

Denna gelliknande bindväv skyddar navelsträngen och hindrar den från att trassla in sig.

De två artärerna och venen är anordnade i en triangel; artärerna bildar basen, med venen bildar triangelns spets.

Navelsträngen bildas mellan den fjärde och åttonde veckan av graviditeten. Efter ditt barns födelse kommer läkaren eller barnmorskan att klippa av den och detta lämnar ett permanent ärr: naveln.

Detta tillsammans med utstötningen av moderkakan från livmodern poängterar dessa organs tillfälliga karaktär. De bildas båda för att utföra en specifik och tillfällig funktion. När de är klara med det gör sig kroppen av med dessa organ.

Under din bebis vistelse i livmodern representerar navelsträngen ditt barns enda källa för näring, blod och en hög syrenivå. Den utgör en koppling mellan moderkakan och fostrets navel.

Med tanke på de ovan nämnda funktionerna är den oumbärlig för fostrets utveckling.

Den är också ett fysiskt manifest av bandet mellan mor och barn i dess maximala och mest basala form. Av den anledningen, och många fler, är mammor en grundläggande stöttepelare i sina barns liv.

Navelsträng

Bland navelsträngens nyckelfunktioner för utvecklingen av fostret vill vi lyfta fram följande:

  • Näring: Den för med sig näring som moderkakan förser fostret med.
  • Syre: En av navelsträngens uppgifter är att transportera syrerikt blod till fostret.
  • Avsöndring: Koldioxid som andas ut och avfall från näring avsöndras genom navelsträngen.
  • Högt stamcellsinnehåll: Embryonala stamceller är odifferentierade celler, vilket innebär att de kan omvandlas till olika typer av celler. De kan bli hudceller, nervvävnad eller omvandlas till celler som bildar hjärta, njurar etc. Om de lagras kan stamceller användas för att behandla sjukdomar som barnleukemi, ryggmärgsskador eller hjärtproblem.
  • Överföringen av antikroppar: Mot slutet av graviditeten skickar mamman antikroppar som bildas i hennes kropp till fostret. Dessa antikroppar bidrar till bildandet av barnets immunförsvar.
  • Förebygger andra sjukdomar: Enligt en rapport från Genome Biology kan analysen av navelsträngsceller från prematura barn hjälpa till att diagnostisera allvarliga lungförändringar, såsom bronkopulmonell dysplasi.

Som du ser är en navelsträng inte bara en grundläggande del av skapandet av nytt liv. Den är också ett sätt att rädda liv på.

Att donera navelsträngsblod är en icke-smärtsam process som kan utföras omedelbart efter födseln.

Navelsträngen är också ett fysiskt manifest av bandet mellan mor och barn i dess maximala och mest basala form.

Hur du bäst tar hand om navelsträngen

Många frågor kan komma upp när det gäller att ta hand om navelsträngen efter ditt barns födelse. Låt oss gå igenom ett par här:

När är rätt ögonblick att klippa av navelsträngen? Traditionellt har man inom vården skurit av den omedelbart efter barnets födelse.

Men Världshälsoorganisationen och andra forskare föreslår att man väntar mellan 30-120 sekunder innan den klipps av.

Som ett resultat av detta minskar risken för att barnet ska behöva en blodtransfusion. Även risken för en intravenös blödning minskar.

Men om du planerar att spara navelsträngsblod måste den skäras av omedelbart.

Navelsträng

Vad behöver du göra för att ta hand om din nyföddas navelsträng? Den del av navelsträngen som förblir fäst vid ditt barns navel kommer att torka ut inom några dagar och falla av av sig själv.

Detta sker vanligen under den första eller andra levnadsdagen. Under tiden kan du rengöra området med 70%-ig alkohol och en steril gasbinda.

Enligt nya studier är det inte absolut nödvändigt att använda dessa kemikalier på en nyfödds navelsträng. Det räcker om du bara håller regionen torr.

Men i delar av världen där risken för bakterier är hög kan denna rengöringsprocess hjälpa till att förhindra eventuell infektion.

Kan jag bada min nyfödda? Ja, det kan du, men du måste alltid försiktigt torka av navelsträngen och området runt den efteråt.

Hur kan jag vara säker på att allt är okej? Om du tycker att navelsträngen ser konstig ut, blöder eller läcker vätska, prata med din barnläkare. Det är normalt att stumpen ändrar färg och luktar lite illa innan den trillar av.

En mycket liten mängd blod är normalt (droppar, små fläckar), men om det kommer större mängder bör du visa det för din läkare. Han eller hon kan ordinera antibiotika för att undvika infektion.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.