Risker för havandeskapsförgiftning efter förlossningen

Läs vidare för att lära dig allt du behöver veta om symptomen, oraskerna och riskerna kopplade till havandeskapsförgiftning efter förlossningen.
Risker för havandeskapsförgiftning efter förlossningen
Marisol Rendón Manrique

Skriven och verifierad av förskolepedagogen Marisol Rendón Manrique.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Havandeskapsförgiftning, även kallat preeklampsi, är när man får högt blodtryck medan man är gravid – men det kan även hända efter förlossningen. Havandeskapsförgiftning efter förlossningen är inte vanligt, men det är ändå viktigt att man vidtar förebyggande åtgärder och lär sig att upptäcka symptomen för att kunna agera så snart som möjligt.

Symptomen kan visa sig direkt efter förlossningen och vara i upp till tre månader.

“Det är vanligare med högt blodtryck under de första tre till sex dagarna efter förlossningen, då de flesta kvinnor har blivit utskrivna. En markant ökning av blodtrycket kan vara farligt (det kan exempelvis orsaka cerebrovaskulära sjukdomar); det finns dock inte mycket information om hur man behandlar och förebygger tillståndet.”
-Guillermo Hernánde, Ernesto Deloya, Jenner Martínez, Manuel Lomelí-

Tillståndet kräver omedelbar behandling för att inte riskera kardiovaskulära komplikationer, bl.a. skador på blodkärl samt bestående hjärtkomplikationer

Tecken och symptom på havandeskapsförgiftning efter förlossningen

 • Plötsligt förhöjt blodtryck, dvs. 140/90 eller högre.
 • En överskottskoncentration av protein i urinen (över 300 mg).
 • Plötslig och tillfällig förlorad syn. Kvinnor kan också uppleva överkänslighet mot ljus, svaghet, utmattning och ett förändrat sinnestillstånd.
 • Plötslig och noterbar viktökning trots en hälsosam kost. Det kan också förekomma illamående och kräkningar.
 • Svullna extremiteter och svullet ansikte.
 • Magsmärtor.
 • Andningssvårigheter.
Mätning av högt blodtryck.

Orsaker till havandeskapsförgiftning efter förlossningen

Läkare och forskare är fortfarande inte överens om vad som orsakar det. Den mest troliga förklaringen är att det uppstår hos kvinnor som redan haft havandeskapsförgiftning under graviditeten – även om de inte visste om det.

En annan faktor som kan påverka är ärftliga anlag.

Andra riskfaktorer inkluderar:

Komplikationer och riskfaktorer

 • Havandeskapsförgiftning efter förlossningen kan orsaka permanent skada på vitala organ som hjärna och njurar. I de värsta fallen kan det vara dödligt eller leda till koma.
 • Tillståndet kan öka risken för ventrombos och lungemboli. Om dessa inträffar får personen svårt att andas, bröstsmärtor, feber och kan kanske inte längre leva ett vanligt liv.
 • Risken för lungödem ökar med högt blodtryck. Det kan ha en drastisk påverkan på de respiratoriska systemen, då det ackumuleras vätska i vävnaden i lungorna. De främsta symptomen är att man hostar upp blod, ångest, kraftiga svettningar och andningssvårigheter.

Diagnos och behandling

 • Blodprov hjälper till att utröna om levern och njurarna fungerar som de ska. De verifierar också att kvinnan har rätt antal blodplättar. Dessa reglerar koaguleringen av cirkulationssystemet och kan rädda personens liv vid blödningar.
 • Urinprov indikerar koncentrationen av protein i kvinnans urin. En koncentration på över 300 mg är allvarligt.
Blodtrycksmätning hos läkare.

Havandeskapsförgiftning efter förlossningen kräver i regel medicinering. Behandlingen bör fokusera på att undvika konvulsioner, minska blodtrycket och normalisera urininnehållet.

Du vet nu hur man identifierar symptomen på havandeskapsförgiftning efter förlossningen och vilka konsekvenser som kan förekomma om man ignorerar dem. Kvinnans kropp är mer sårbar efter att ha fött barn, och det är därför viktigt att man tänker på vad kroppen försöker säga.

Prioritera din hälsa så att du kan njuta av tid tillsammans med ditt barn och din familj!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.