Betydelsen av hudkontakt efter födseln

Hudkontakt efter födseln får man lätt genom att lägga det nyfödda barnet på mammans nakna bröst. Läs mer om denna livsviktiga hudkontakt.
Betydelsen av hudkontakt efter födseln
Eva Manuela Cotobal

Skriven och verifierad av sjuksköterskan Eva Manuela Cotobal.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Hudkontakt efter födseln kallas även för kängurumetoden och handlar om att man lägger det nyfödda barnet på sin mammas nakna bröst. Denna kontakt är viktig så snart barnet föds, speciellt när det gäller för tidigt födda barn.

Tanken är att undvika onödig separation mellan mamma och barn efter förlossningen. Alla andra rutinmässiga aktiviteter och undersökningar kan vänta eftersom barnet inte behöver något av det just då.

Man skiljer mellan omedelbar hudkontakt och tidig hudkontakt. Den första sker omedelbart efter att ett barn föds. Den andra inträffar inom den första halvtimmen.

När spädbarn föds har många sjukhus som rutin att genomföra en serie undersökningar och tester, samt badar, väger och klär på de små. De sätter också på deras identifieringsarmband eller -fotband.

Idag införlivar emellertid fler och fler sjukhus hudkontakt som en del av sitt protokoll. Det är viktigt att sjukhus börjar titta närmare på vad de vill ha för procedurer för sina nyfödda och att de ändrar sina protokoll för att senarelägga det som inte är brådskande… utom i speciella fall då spädbarnet verkligen behöver det.

Vid kejsarsnitt tillåter vissa sjukhus kängurumetoden direkt i operationssalen. Andra gör det möjligt för pappan, eller någon annan person som mamman väljer ut, att vara den första att erbjuda hudkontakt för den lilla bebisen.

Hud-mot-hudkontakt: baby efter vattenförlossning

Historien bakom kängurumetoden

Barnläkarna Edgar Rey och Hector Martinez kom först på kängurumetoden för nyfödda spädbarn 1979, på San Juan de Dios sjukhus i Bogotá, Colombia. De använde metoden  specifikt för att ta hand om för tidigt födda barn.

I och med att landet led en brist på sjukhusutrustning skapade de metoden som ett alternativ till att lägga för tidigt födda barn i en kuvös. De fick sin inspiration från hur känguruer tar hand om sina ungar.

I utvecklingsländer har studier visat många fördelar med metoden, till exempel en minskning av antalet infektioner och färre problem med amningen. Dessutom upplever kvinnor som använder kängurumetoden att de får ett större självförtroende.

I Sydafrika introducerades kängurumetoden på 80-talet av den svenska barnläkaren och neonatologen Nils Bergman. Enligt Bergman markerar de första minuterna i livet resten av ett barns existens.

”De dyraste ingripandena är inte nödvändigtvis de mest effektiva i vården. En mors kropp är den bästa maskinen som någonsin skulle kunna ta hand om en nyfödd: den ger näring, värme och glukos, samt främjar utvecklingen av hjärnan, optimism och hälsa. Allt till en minimal kostnad.”

– Nils Bergman, barnläkare –

Hudkontakt utgör en del av de tio stegen i ”Initiativet för en mer mänsklig födelse och amning.” Detta initiativ har spridit sig över hela världen med stöd av FN:s barnfond (UNICEF) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Under hela mänsklighetens historia har mödrar erbjudit sina nyfödda skydd, värme, social stimulans och näring. Modern medicin har dock infört rutiner som innebär att barn tidigt separeras från sina mödrar.

Fördelarna med hudkontakt

En mängd olika studier har visat att hudkontakt är bättre för nyfödda än att ligga i en kuvös.

  • Kängurumetoden gör det möjligt för nyfödda att bättre anpassa sig till sin nya miljö. Den förbättrar syresättningen och stabiliserar hjärtfrekvensen och andningen. Den minskar också tiden som barn gråter efter födseln.
  • Stabiliserar barnets kroppstemperatur.
  • Ökar chansen för framgångsrik amning och anknytning. En studie av oproblematiska fullt gånga samt för tidiga födslar i New York demonstrerade detta. Av alla deltagande mödrar sade sig 72% ha en önskan att amma. Men av dessa 72% var det bara 28% som faktiskt fortsatte med det, och resten började mata med nappflaska. Av dessa 28% hade alla använt sig av kängurumetoden i förlossningssalen.
  • Ökar oxytocinnivåerna, som har en avstressande effekt på mödrar, förbättrar livmoderns sammandragning och gynnar att råmjölken rinner till.
  • Gynnar kolonisering av det nyfödda barnets matsmältningssystem och hud genom att de får i sig moderns bakterieflora.
Hud-mot-hudkontakt

Konsekvenserna av att separera nyfödda från sina mödrar

Den för tidiga separationen av nyfödda från sina mödrar har en serie negativa konsekvenser som är viktiga att undvika. Till exempel:

  • Försvårar anknytningen: Att separera en nyfödd från sin mamma hämmar utvecklingen av ett barns förmåga att känna igen sin mors doft.
  • Bromsar återhämtningen från stressen vid födseln.
  • Ökar mängden energi som krävs för att den nyföddas matsmältningssystem ska anpassa sig samt bromsar denna process. Separationen orsakar hypotermi hos nyfödda, som kroppen försöker motverka genom att initiera vasokonstriktion. Detta medför ökad glukosförbrukning och metabolisk acidos.
  • Nyfödda barn som genomgår en för tidig separation från sina mödrar sover mindre och gråter mer.
  • Dessa barn har också svårare att amma. När nyfödda missar den “gyllene timmen” förlorar de möjligheten att på egen hand ta sig till sin mors bröst.

Fler konsekvenser av att separera nyfödda från sina mödrar

De flesta nyfödda djur som separeras från sina mödrar och sedan återförenas blir avvisade. I många fall kan deras mödrar till och med döda dem. Konsekvenserna är mindre dramatiska bland människor, men är fortfarande något vi måste ta på allvar.

Mänskliga mödrar tillbringar 9 månader i väntan på en våg av kärlek och moderlig anknytning. Tyvärr stöter de ofta på något mycket oväntat: separation. Det är alltför vanligt att mödrar måste vänta med att hålla om sina nyfödda barn. Och det är lätt att förstå hur frustrerande och nedslående detta är.

Dessutom är förlossningen stressande för spädbarn, och de måste få återhämta sig. För att göra det behöver de sina mödrar och de välbekanta ljud som deras andning och hjärtslag har på dem för att få dem att känna sig trygga. Därför kan vi inte underskatta eller nedvärdera en metod som är så enkel, kostnadsfri och har så många fördelar… för både mamma och barn.

Som du kan se är det så viktigt för blivande mödrar att vara medvetna om vikten av tidigt hudkontakt med sina barn. Om du är gravid bör du ta upp det med din barnmorska när du skriver din förlossningsplan. Dessutom kan du fråga vilka protokoll sjukhuset där du kommer att föda har för tiden efter förlossningen och be om att de lägger ditt barn hos dig så fort barnet föds, om möjligt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.