Orsaker till sen eller tidig förlossning

I början av graviditeten kommer din läkare att fastställa ett förlossningsdatum. Här presenteras orsaker till en sen eller tidig förlossning.
Orsaker till sen eller tidig förlossning

Senaste uppdateringen: 18 maj, 2022

Det exakta förlossningsdatumet är svårt att fastställa, men vi förses trots det med uppgifter angående en ungefärlig dag i kalendern. I allmänhet uppskattas då förlossningen kommer att ske baserat på datumet för din senaste menstruation, men det är normalt att det exakta födelsedatumet varierar. Vet du vad orsakerna till sen och tidig förlossning är?

När det gäller förstföderskor är variationer i förlossningsdatum än vanligare; förlossningen kan vara framskriden eller försenad på grund av olika faktorer, men de som är mammor för första gången upplever vissa av dessa incidenter oftare.

Sen eller tidig förlossning: bakomliggande faktorer och efterföljande resultat

Även om situationer med sen eller tidig förlossning för det mesta är normala så finns det ogynnsamma tillstånd som kan spela in. Det är dock relativt vanligen förekommande att man behöver vänta längre än man skulle ha velat eller att man blir överraskad av en tidig förlossning. Detta beror på att naturens design allt som oftast är svår att förutsäga.

Med detta i åtanke kan en graviditet, även under normala förhållanden, leda till en förlossning som är flera veckor för tidig, men i andra fall kan graviditeten verka oändlig. Det finns dock en förklaring som inte nödvändigtvis behöver vara oroande, och som till och med kan få oss att känna oss tryggare inför en framtida graviditet.

Faktorerna som påverkar en sen eller tidig förlossning kan vara mycket olika och till och med oväntade. Det finns även ett antal populära föreställningar som försöker förklara situationen, till exempel att flickor tar lite längre tid på sig att födas, eller att månens faser påverkar förlossningen.
I följande artikel förklarar vi de huvudsakliga orsakerna som påverkar det slutliga förlossningsdatumet.

Orsaker till en försenad förlossning

En mamma tittar ner på sin gravida mage.

En förlossning som är försenad kan orsaka oro och obehag för mamman, vilket i sin tur påverkar hela familjen. Att vänta längre än väntat på att ditt barn ska komma är inte något utöver det vanliga, det är faktiskt ganska normalt. Men det är en väntan som kan försämra livskvaliteten för en mamma som redan lider av graviditetens obevekliga symtom, som trötthet och ryggsmärtor.

Orsakerna till en långvarig graviditet är olika, men i allmänhet blir en förlossning försenad av följande skäl:

 • Ärftlighet. Det är vanligt hos mödrar vars mammor eller systrar också har haft långvariga graviditeter; förseningen beror här helt enkelt på kroppens konstitution, som ofta är liknande inom familjen.
 • Brist på elasticitet i moderns kroppsvävnader.
 • Felaktigt ställt datum. I dessa fall var beräkningarna av graviditetsperioden inte utarbetade på rätt sätt.
 • Förekomst av infektionssjukdomar som påverkar hinnorna och särskilt moderkakan.
 • Höga nivåer av stress eller nödsituationer som uppstår plötsligt.
 • En tendens hos modern till långvariga menstruationscykler.
En mamma som rör vid sin gravida mage och tittar på en ultraljudsbild.

Orsakerna till tidig förlossning

Den tidiga födelsen av ett barn kan inträffa av olika anledningar utan att man vet exakt vilka dessa är. Specifikt används termen prematur, eller för tidig, förlossning när den inträffar före trettiosju veckors graviditet. Detta tillstånd är relativt vanligt och miljontals barn föds för tidigt runt om i världen varje år.

Bland de främsta orsakerna till en tidig förlossning finns följande:

 • I allmänhet sker det oftare hos ungdomar och kvinnor under tjugo år.
 • Hög stress i särskilda situationer eller på grund av ett långvarigt stresstillstånd.
 • Ohälsosamma vanor, såsom tobak och alkoholkonsumtion.
 • Lossning eller bristning av moderkakan på grund av skador eller vid infektioner i hinnorna. Denna process är en reaktion från kroppen för att skydda fostret från infektioner.
 • En avsevärd ökning av de normala nivåerna av fostervatten, genom en process som kallas hydramnios.
 • Livmoderns oförmåga att vidga sig korrekt, på grund av missbildningar i hålrummet.
 • Det sker ofta och på naturligt sätt vid tvillinggraviditeter och vid graviditeter med fler barn, eftersom utrymmet inte är tillräckligt stort för att innehålla barnen i de senare stadierna.

Detta kanske intresserar dig

Anatomiska och fysiologiska förändringar under förlossningen
Att vara mamma
Läs det Att vara mamma
Anatomiska och fysiologiska förändringar under förlossningen

En kvinnas kropp genomgår otaliga fysiologiska förändringar under förlossningen vilket möjliggör dess framgångsrika genomförande.
Innehållet hos Att vara mamma är endast skrivet i utbildande och informativt syfte. Det kan under inga omständigheter ersätta diagnos, råd eller behandling från en fackman. I fall av tveksamhet är det bäst att rådgöra med en betrodd specialist.