Att föda barn: Hur lång tid tar en förlossning?

Förlossning är en process som består av olika faser som sker gradvis. När man undrar hur lång tid en förlossning tar så måste man tänka på att varje kvinna är unik.
Att föda barn: Hur lång tid tar en förlossning?

Senaste uppdateringen: 17 januari, 2019

Din graviditet går mot sitt slut och det är omöjligt att inte vara lite nervös inför vad som komma skall: förlossning. En av de vanligaste frågorna är: hur lång tid kommer förlossningen att ta?

Idag ska vi prata om just det.

Det finns tre olika faser som utgör den naturliga förlossningsprocessen.

Tiden från början av förlossningen till tidpunkten då barnet föds beror på olika faktorer. Den inkluderar fostrets position, moderns känslomässiga tillstånd, om hon är förstföderska m.m.

“Snabba” förlossningar finns. Även om de inte sker så ofta så brukar de medföra komplikationer för både mor och barn.

Denna typ av förlossning kallas “störtförlossning”. Det brukar vara följden av en komplikation eller olycka under graviditeten.

Det bästa för förlossningsprocessen är att den ska ta så lång tid som den behöver, utan att man påskyndar någon av faserna. På så vis så kommer händelserna att följa sin naturliga takt och moderns kropp kommer att läkas på bästa sätt.

För att få en uppfattning om hur lång tid en förlossning kan ta så kan du läsa följande artikel.

Vi kommer i detalj att diskutera de tre faserna som följs när ditt barn kommer till världen.

Hur lång tid tar en förlossning? – De tre faserna

1. Öppningsskedet

Detta är den längsta förlossningsfasen och den är indelad i två etapper. Den första etappen, så kallade latensfasen, börjar med sammandragningar. Sammandragningarna hjälper livmoderhalsen att utvidgas.

Livmodern dras samman och slappnar sedan av utan någon större smärta. Varje sammandragning börjar i nedre delen av ryggen och sträcker sig mot magen och bäckenet.

Denna etapp har ingen bestämd tidsgräns eftersom sammandragningarna är oregelbundna och kan vara i dagar.

Nästkommande etapp är den aktiva fasen. Den aktiva fasen börjar med att livmoderhalsen öppnar sig 3–4 centimeter.

Sammandragningarna börjar öka i styrka och komma regelbundet, mellan 3–5 minuter mellan varje sammandragning. Vid denna tidpunkt bör kvinnan åka till förlossningen.

Utvidgningen kan vara mellan 8–18 timmar för förstföderskor. För omföderskor kan tiden reduceras till mellan 5-12 timmar.

Förlossning

2. Utdrivningsskedet

Denna del är också indelad i två etapper. I den första, passiva fasen, har livmoderhalsen utvidgats tillräckligt för att bebisens huvud ska kunna passera genom förlossningskanalen, det vill säga 10 centimeter.

Om fostervattnet inte har gått så är det i detta ögonblicket som det kommer att ske. Sammandragningarna kan komma direkt efter varandra.

Denna etapp varar mellan 1–2 timmar, beroende på om kvinnan är förstföderska eller har barn sedan tidigare. Om kvinnan är omföderska går den här etappen snabbare.

Sedan följer den aktiva fasen. Modern kommer nu att känna den s.k. krystvärken. Hon känner instinktivt behovet av att krysta vid varje sammandragning – hon hjälper sitt barn till världen.

Fostrets huvud är nu synbart i förlossningskanalen. Denna fas kan ta mellan 35-50 minuter totalt.

Om kvinnan har valt att få ryggmärgsbedövning så kan denna tiden utökas med 1–2 timmar.

Bedövningen dämpar moderns krystvärkar. Hon måste med hjälp av barnmorskans instruktioner slutföra uppgiften.

Det bästa för förlossningsprocessen är att den ska ta så lång tid som den behöver, utan att man påskyndar någon av faserna.

3. Efterbördsskedet

Detta är den sista fasen i förlossningen, efter att barnet har fötts.

Med smärtfria eftervärkar kommer utstötning av moderkakan, fosterhinnan och de membran som innehöll barnet.

Livmodern drar ihop sig och minskar i storlek och blodkärlen som gav näring till barnet stängs sakta.

Att stöta ut moderkakan kan ta en halvtimme om modern inte har fått ryggmärgsbedövning. Med ryggmärgsbedövning kan det ta mer än en timme.

Om man beräknar genomsnittstiden kan en förlossning ta mer än 9 timmar totalt. Detta tidsspann räknas från de första sammandragningarna till att moderkakan krystas ut.

Nyfödd bebis

Naturligtvis är varje kvinna unik och exakt hur lång tid en förlossning tar beror på olika faktorer. Dessa faktorer inkluderar moderns ålder, fysiska tillstånd, antalet tidigare födslar och även andra faktorer.

Förlossningen, såsom andra processer, har steg som måste ske ett åt gången så att ditt barns födsel sker utan komplikationer.

Om du är osäker är det bäst att kontakta sjukvårdspersonal.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.