Stamceller och att spara navelsträngsblod

Varför rekommenderar man att spara navelsträngsblod? I dagens artikel kommer vi att svara på denna och andra frågor om stamceller och navelsträngsblod.
Stamceller och att spara navelsträngsblod
Olga Carbajo

Skriven och verifierad av biologen Olga Carbajo.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Syftet med den här artikeln är inte att övertyga dig om att spara ditt barns navelsträngsblod. Den syftar inte heller till att försöka få dig att genomgå genetiska tester under din graviditet. Vi vill inte heller få någon att känna sig dålig för att de inte gör det.

Om du fortsätter läsa är det för att du håller med oss ​​om att det är viktigt att vara välinformerad för att kunna fatta ett bra beslut. Dagens artikel hjälper dig att svara på några frågor om stamceller och att spara navelsträngsblod.

Vad är stamceller och vad har de att göra med navelsträngsblod?

Stamceller är de första cellerna som bildas i en organism. De är totipotenta; med andra ord kan de producera alla andra celltyper med olika specialfunktioner. Dessutom kan de skapa fler stamceller. Men vad gör dem så speciella?

Egenskaper hos stamceller

Stamcellers egenskaper gör dem idag till viktiga forskningsobject, särskilt i studier som rör genterapier och mänsklig utveckling.

Vi kan sammanfatta dessa egenskaper i tre viktiga punkter:

  1. De har förmågan att dela och förnya sig och bilda dotterceller.
  2. De kan differentiera och mogna och ge upphov till specialiserade celler som neuroner, erytrocyter
  3. Stamceller kan odlas i ett laboratorium för att få fram stamcellslinjer.
    celler

Stamcellslinjer kan användas som en källa till stamceller. De kommer från en ursprunglig stamcell och kan inte differentiera sig. Normalt har de inga medfödda defekter och används både i genterapier såväl som för undersökningar och forskning.

Vilka typer av stamceller finns det?

Livets mirakel har sitt ursprung i en enda cell. I ögonblicken efter befruktningen har detta embryo inuti sig all den information som är nödvändig för utvecklingen av en hel organism. Efter 24 timmar kan zygotens alla celler producera ett komplett embryo. Det är detta som kvalificerar dem som totipotenta.

Men efter den sjunde dagen efter befruktningen, enligt den förprogrammerade embryonala utvecklingen, differentierar sig stamceller, och allteftersom de mognar förlorar de denna kapacitet. De kan fortfarande producera alla typer av cellinjer, men inte ett komplett embryo.

Generna som ansvarar för denna kapacitet har nu undertryckts. Som ett resultat blir dessa differentierade stamceller istället “pluripotenta” eller embryonala celler.

Var kommer stamceller ifrån?

För närvarande har forskning avslöjat två källor till stamceller. De första är embryon i deras tidiga tillstånd, och det är där vi får embryonala stamceller från. Den andra källan till stamceller är den vuxna organismen. Så vad är skillnaden?

Embryonala stamceller

Embryonala stamceller kan man utvinna mellan den fjärde och den sjunde dagen efter befruktningen. I allmänhet kommer de från ett överskott från in vitro-fertilisering (IVF). Denna praxis är en källa till stor kontrovers, eftersom det innebär att man förstör ett friskt och livskraftigt embryo. I sällsynta fall kan man erhålla stamceller från aborterade embryon eller från carcinom, en typ av fostertumör.

Dessa stamceller har stor terapeutisk användning. Som sagt är de pluripotenta celler som kan ge upphov till alla typer av celler. De är användbara i terapier som involverar generering av nya vävnader eller organ.

Men hittills är det fortfarande komplicerat att styra processen för celldifferentiering mot den önskade celltypen. Därför bedriver man fortfarande intensiv forskning på dessa behandlingar.

Adulta stamceller

I mycket små mängder kan vi även hitta stamceller i nästan alla kroppens vävnader hos vuxna. De flesta studier och behandlingar koncentrerar sig på att utvinna stamceller från benmärgen, för att de är relativt lättillgängliga.

Problemet med dessa celltyper är deras mognad. De har förlorat sin förmåga att skapa vilken typ av cell som helst och är nu endast “multipotenta“.

Nya studier som utförts av doktor Catherine Verfaillie, professor och chef för Stem Cell Institute vid University of Minnesota, har dock avslöjat ny information. Hennes forskning indikerar att dessa multipotenta celler inte bara kan producera blodceller utan också hjärn- och hjärtceller.

Hennes team har lyckats få fram hjärnceller från mesenkymala stamceller odlade i ett laboratorium. Detta bevis tyder på att adulta stamceller kan vara mer plastiska än de verkar.

Men vad har stamceller med navelsträngen att göra?

Tack vare studier av Dr. Verfailles har forskare kunnat hitta speciella stamceller i navelsträngsblodet. Mesenkymala stamceller har kvar sin förmåga att differentiera till olika celltyper även som adulta celler.

Användningen av dessa celler öppnar dörrarna för regenerativa medicinska behandlingar. Med andra ord, möjligheten att ersätta sjuka celler med friska celler, samtidigt som man undviker risken för att de nya cellerna stöts bort.

Denna användning är av avgörande betydelse för patienter med leukemi. Emellertid måste en hel del mer forskning äga rum för att maximera fördelarna med framtida medicinska behandlingar.

celler

Vilka alternativ finns det för att spara navelsträngsblod?

För närvarande finns det flera alternativ tillgängliga för att spara navelsträngsblod. Till exempel kan föräldrar donera blodet från sitt barns navelsträng och medföljande moderkaka till Nationella navelsträngsblodbanken. Det medicinska samfundet uppmuntrar att man donerar stamceller på detta sätt, vilket möjliggör användning i forskning och genterapi.

Det finns också privata navelsträngsblodbanker, som erbjuder sina användare att spara blodet från navelsträngen åt dem. Stamcellerna som finns i detta blod fungerar som ett potentiellt skydd för familjen i framtiden.

Detta förfarande kan dock medföra höga kostnader för familjer, utan en tydlig indikation på när man kan få användning av det.

I själva verket menar många experter att bevarande för personlig användning bör begränsas. När patienter med leukemi vill lägga undan sina egna stamceller finns det en stor risk att dessa celler innehåller samma cancerframkallande genetiska defekt. Självklart finns möjligheten att söka efter kompatibilitet mellan syskon som ett eventuellt alternativ.

”Vi brukade tro att vårt öde låg i stjärnorna. Nu vet vi till stor del att vårt öde ligger i våra gener.”

-J.Watson-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Mayo Clinic (24 enero 2019). Células madre: qué son y qué hacen[artículo en web]. Recuperado de: www.mayoclinic.org
  • Pérez de la Prada, M.T. (última consulta mayo 2019). Las células madre o progenitoras [artículo del libro La salud cardiovascular]. Recuperado de: www.fbbva.es
  • Universidad de Minnesota (última consulta mayo 2019). Acerca de C.M. Verfaillie [artículo en web científica]. Recuperado de: www.michaeljfox.org
  • Sutil, M (29 mayo 2017). En España no hay banco privado para guardar el cordón umbilical [artículo en revista digital]. Recuperado de: www.diariomedico.com

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.