Konsekvenserna av att vara rädd för att föda barn

En rädsla för att föda barn kan vara förlamande och är inte till speciellt stor hjälp på just förlossningsdagen. Så vad kan man göra för att lugna sin rädsla?
Konsekvenserna av att vara rädd för att föda barn
Leticia María Fernández Gutiérrez

Skriven och verifierad av psykopedagogen Leticia María Fernández Gutiérrez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Är du rädd för att föda barn? När förlossningsdagen äntligen anländer grabbar rädslan tag i dig och håller i dig så hårt att det gör födseln ännu svårare än den redan är. Hur kan det hända? I veckor har du väntat på just detta ögonblick när ditt barn kommer och nu… allt du känner är rädsla, rädsla och ännu mer rädsla.

Rädsla är något vi upplever när vi ställs inför ett hot, oavsett om det är verkligt eller inbillat. Rädslan varnar kroppen och försätter den i beredskap för att minska riskerna från hotet. Den skyddar oss i många situationer genom att förbereda oss på att springa därifrån, eller åtminstone minimera hotets inverkan.

Den är en överlevnadsmekanism som är till för att hjälpa oss. Men under en förlossning är rädsla ett känslomässigt svar på de många förändringar som händer på en och samma gång. Det är helt normalt att frukta en situation som är så komplex, och framförallt en situation där man är så sårbar.

Men vad händer när samma rädsla tar över dina tankar och tar kontroll över dig? Vad händer när rädslan är resultatet av tusentals oorganiserade och negativa tankar om vad som kan hända?

Man tar hand om kvinna med värkar i en bil.

Rädd för att föda barn

Nästan alla som blir gravida är egentligen rädda för att föda barn, speciellt de som går igenom graviditeten för första gången. Att inte veta vad som kommer att hända, hur ont det kommer att göra eller om det kommer att vara en bra eller dålig upplevelse kan påverka en gravid kvinna så mycket att hon kan få mardrömmar om det.

Naturligtvis leder rädsla för det okända till en rad hypotetiska tankar som ibland kan skapa rädsla för framtiden. När vi är rädda kan vi få fatalistiska tankar, oroa oss mer och i extrema fall bli helt oförmögna att handla.

Vanligtvis är anledningarna till att man är rädd för att föda barn följande:

  • Tidigare traumatiska erfarenheter. Om du redan har fött kanske du har minne av extrem smärta eller komplikationer som inträffade och tror att samma sak kommer att hända igen eller att det kanske kommer att bli ännu värre.
  • För mycket information. Det är bra att titta på och läsa information om förlossningar, men du bör inte läsa om förlossningar som varit näst intill traumatiska, det gör dig bara mer rädd.
  • Andra människors berättelser. Varje mamma du möter berättar historien om dagen hon födde. Men det är inte alltid till hjälp, speciellt om det är mer av en skräckhistoria.
  • Förväntningar. Du har förmodligen förväntningar om hur din förlossning kommer att bli. Alla avvikelser från den här bilden kan skapa ångest och rädsla.

Konsekvenserna av att vara rädd för att föda barn

Rädsla utlöser en serie fysiska mekanismer i kroppen som försätter hela dig i beredskap. Vad betyder detta för förlossningen? Det är väldigt enkelt.

  • Rädsla frisätter adrenalin, som likaledes styr frisättningen av oxytocin och noradrenalin.
    • Oxytocin är det hormon som styr förlossningsprocessen och noradrenalin är ansvarigt för fosterutstötning. Normala adrenalinnivåer är till hjälp under förlossningen, men inte en självinducerad spik.
  • Rädsla spänner dina muskler. Muskelspänningen blir mycket uppenbar just under förlossningen. Livmoderns muskler och de vaginala musklerna behöver kunna dra sig samman och utvidga sig för att hjälpa barnet att röra sig genom födelsekanalen, och det går inte om musklerna är spända.
Kvinna i tredje trimestern med värkar.

Vad kan jag göra för att inte vara rädd för att föda?

Först och främst ska du veta att du är väldigt modig. Du är modig för att ha hållit bebisen som växer i din kropp frisk och säker ändra fram tills nu. Nu är det dags att säga adjö till den fasen.

Det är inget fel med att vara rädd, och det är bra att kunna uttrycka det. Rädsla byggs på hög när vi inte får hjälp i en svår situation. Så be om hjälp från dina nära och kära, din barnmorska, en psykolog eller psykiater. Skriv ner allt som förlamar dig, tankarna som gör dig rädd, och analysera dem tillsammans med någon som kan svara på dina frågor.

Under förlossningen, tänk på hur du och din bebis jobbar tillsammans mot samma mål, som ett lag. Om något får dig att tro att det inte går bra, kom ihåg att det finns en plats där de kan hjälpa dig om komplikationer uppstår, och det är precis där du är, omgiven av experter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.