Vad orsakar en snabb förlossning?

Vad orsakar en snabb förlossning?

Senaste uppdateringen: 19 mars, 2019

För de flesta kvinnor kommer det att att vara en lång väntan mellan varje steg av värkarbete och förlossning. Vissa kvinnor går dock snabbt in i aktivt värkarbete och har en mycket snabb förlossning.

Varje graviditet är annorlunda, och det är varje födelse med. Naturen spelar efter sina egna regler. Fast värkarbetet är helt naturligt kan det ha vissa nackdelar.

Förlossningen sker i tre delar: Aktiva värkar, födelse och utdrivning av moderkakan. Var och en av dessa steg kan ta mer eller mindre tid, men i allmänhet tar kvinnor mellan 6 och 18 timmar på sig att föda.

När en snabb förlossning sker kan emellertid alla tre faserna ta cirka fem timmar. Som namnet antyder är det en process som sker ganska snabbt.

I många fall är detta idealiskt, men det kan också leda till svårigheter och unika problem. I den här artikeln kommer vi att förklara hur en snabb förlossning uppstår och vilka komplikationer den kan medföra.

Tecken på en snabb förlossning

nybliven mamma på operationsbord hälsar på sin nyfödda baby, pappan sitter med

För att en kvinna ska gå igenom en snabb förlossning måste det finnas en uppsättning specifika förhållanden. Till exempel måste livmodern vara tillräckligt effektiv för att ge mycket starka sammandragningar.

Barnet är ofta mindre än genomsnittet. Detta innebär att en snabb förlossning inte kan uppstå vid varje graviditet.

Varje sammandragning tar mig närmare min bebis.

-Okänd författare-

Det finns vissa tecken för att bestämma huruvida förlossningen fortskrider snabbt eller inte. Värkarna kan börja snabbt, men det behöver inte nödvändigtvis betyda att förlossningen kommer att fortskrida på det sättet.

Tecknen på en snabb förlossning är:

 • Intensiva sammandragningar från början. Tiden mellan varje sammandragning är mycket kort, till den punkt att det inte finns någon tid för modern att återhämta sig mellan varven.
 • Kontinuerlig smärta som känns som en enda lång sammandragning och som inte avtar.
 • Känsla av tryck och krystvärkar som kommer utan förvarning. Detta beror på att barnet börjar trycka på för att komma ut. Det kan kännas som en att du behöver gå på toaletten.
 • Dessa symtom är inte alltid i fas med livmoderhalsens utvidgning eller öppningsskedet.

Komplikationer

Experter tror att kvinnor som redan har gått igenom en förlossning som har fortskridit snabbt är mer benägna att göra det igen. Det vill säga att en av de viktigaste förutsättningarna för en snabb förlossning är att mamman redan har gått igenom en snabb förlossning.

Andra förhållanden som är förknippade med snabba förlossningar innefattar ett livmoder som ger effektiva sammandragningar.

babyhand håller vuxenfinger
Med tanke på att det inte är möjligt att förutspå en snabb förlossning förrän den sker, kan den största svårigheten vara den emotionella stressen som den kan medföra.

Kvinnorna kan känna att de förlorar kontrollen över situationen, särskilt om det är första gången de går igenom det här. Det kan också vara svårt för vårdpersonalen att hantera förlossningen.

Som vi har sagt tar vanligtvis varje skede i förlossningen sin utmätta tid. Generellt förflyttar man sig gradvis mellan dessa skeden. Detta gör att läkare kan tillämpa strategier för att ta itu med eventuella komplikationer.

Därför kan både modern och läkaren ha problem att hantera situationen när värkarbetet går framåt väldigt snabbt.

En annan uppenbar komplikation kan vara den tid och plats där denna process uppstår.

Den blivande mamman kan inse att med tanke på hur snabbt värkarna kommer så finns det ingen tid att ta sig till sjukhuset.

Detta kan innebära att hon behöver föda precis där hon är, utan hjälp av barnmorska eller läkare eller rätt medicinsk utrustning.

Förutom de ovan nämnda problemen kan följande komplikationer också inträffa:

 • Högre risk för att födelsekanalen eller livmoderhalsen spricker
 • Att förlossningen sker på en plats som inte är steril
 • Barnet kan ha risk för infektion, beroende på var födelsen inträffar
 • Risk för en vaginalblödning
 • Risk för en blödning i  livmodern
 • Att barnet trillar eller faller
 • Perinatal asfyxi
 • Risk för aspiration av fostervatten
 • Trauma mot barnets kranium
 • Förlängd period av återhämtning postpartum på grund av chocken av den snabba förlossningen

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.