Vad det verkligen innebär att vara en hemmaförälder

Att vara hemmaförälder är ett oändligt och oavlönat jobb som ofta får varken erkännande eller uppskattning. Idag ska vi ta en närmare titt på detta viktiga yrke.
Vad det verkligen innebär att vara en hemmaförälder
Leticia María Fernández Gutiérrez

Skriven och verifierad av psykopedagogen Leticia María Fernández Gutiérrez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Har ni beslutat er för att du ska ta hand om och driva ert hem medan din partner jobbar utanför hemmet? Många kvinnor och män fattar detta beslut frivilligt och målmedvetet. Men de blir ofta inte erkända som äkta arbetare.

Hur är det med dig? Tycker du att det inte är ett “riktigt” jobb att stanna hemma med barnen på heltid? Här ska vi i så fall försöka hjälpa dig att ändra uppfattning.

Hemmaförälderns historia

Historiskt har kvinnor haft ansvaret att stanna hemma och ta hand om familjen som hemmafruar. Städning, shopping, matlagning och vård av barnen var alla uppgifter för den vuxna som inte hade något förvärvsarbete.

Under förhistorisk tid var det männen som hade i uppgift att jaga och kriga. Det hade förmodligen att göra med deras fysiska styrka och storlek. Under tiden stannade kvinnorna hemma och tog hand om familjen.

Denna ansvarsfördelning var smart utformad för att hjälpa familjer att överleva, bokstavligen. Från den livsstilen utvecklades idén att kvinnor var menade att stanna hemma.

Men sociala framsteg har gjort att både män och kvinnor från 1900-talet och framåt medvetet tagit beslutet att ta ansvar för sina hem och bli äkta hemmaföräldrar.

hemmaförälder med barn

En hemmaförälders betydelse och uppgifter

Att vara en hemmaförälder är faktiskt som att vara företagsledare och chef. En hemmaförälder tar på sig uppgiften att upprätthålla balansen i hemmet. Det handlar inte bara om matlagning, städning och shopping, utan istället om att vara medveten om varje detalj relaterad till familjen och hemmet.

Att styra eller hantera hushållets inkomst är en uppgift som man vanligtvis anser vara en del av att vara en hemmaförälder.

Hemmaföräldern har också traditionellt varit den som tar hand om barnen. Men bara för att man gör det innebär det inte att man avsäger sig någon annan uppgift. Man lägger bara till det till den långa listan med dagliga ansvar.

Städning och underhåll av huset, matlagning och inköp av allt som behövs till hemmet är också en del av att vara en hemmaförälder. Därför kan man helt klart säga att en hemmaförälder är företagsledare och chef för hushållet.

Valet att vara en hemmaförälder

Med allt detta sagt, varför skulle någon välja att vara en hemmaförälder? Här är några av de viktigaste skälen:

  • Svårigheter på arbetsmarknaden som driver en person till att stanna hemma, kanske för att inga alternativ finns.
  • Ett gemensamt beslut av familjemedlemmarna att det är bäst för en av dem att stanna hemma och ta hand om familjen.
  • En av föräldrarna kanske vill vara tillgänglig och närvarande i barnens uppfostran så mycket som möjligt.
  • Vid oväntade händelser är det praktiskt för någon att ha ett öppet och flexibelt schema under hela dagen.
  • För att driva ett hem krävs tvärvetenskapliga kunskaper: bokföring, kemi (när det gäller rengöringsprodukter), kulinariska förmågor…
  • Man kan avsluta jobbet när som helst – det finns inga kontrakt eller avancerat pappersarbete.
  • Det är ett bra och giltigt alternativ för alla som väljer det grundat i ansvar, mognad och fri vilja.

Det kan vara svårt att ta det riskabla beslutet att bli professionell hemmaförälder i dagens moderna samhälle. Det finns nu för tiden en stor press på att alla ska göra karriär, försörja sig själva och ha ett “bra” jobb.

hemmaförälder dammsuger

Personlig framgång har mer att göra med vad man verkligen behöver och vill ha för att bli riktigt lycklig.

Att vara en hemmaförälder är en karriär, ett yrke… även om det inte får något officiellt erkännande, någon titel eller lön. Men på senare tid har samhället börjat bli mer medvetet om den ansträngning och de färdigheter som verkligen krävs för att driva ett hushåll.

Den 3 november har nu inrättats som National Housewife Day (nationella hemmafrudagen) för att hylla allt hårt arbete som individer lägger ned på att ta hand om sina hem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.