Virtuella skolor: Allt du behöver veta

I den här artikeln berättar vi allt du behöver veta innan du väljer att registrera ditt barn på en virtuell skola.
Virtuella skolor: Allt du behöver veta
Marisol Rendón Manrique

Skriven och verifierad av förskolepedagogen Marisol Rendón Manrique.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det har blivit en växande trend att välja virtuella skolor över traditionella. Till exempel kan en familj som behöver flytta ofta föredra en institution som inte kräver att deras barn hela tiden måste börja på nytt någonstans.

”En inflytelserik faktor för distansutbildning är informations- och kommunikationsteknik. Fjärrkommunikation uppnås med tekniska medel, och eleverna utvecklar en större känsla av självständighet, självreglering, disciplin och studievanor, eftersom de själva är ansvariga för att få ut mesta möjliga av sin utbildning.”

– Ferroni och Velásquez (citerat av César Augusto Sierra)

Om du funderar på att välja en virtuell skola för ditt barn måste du hitta en som är godkänd av ditt lands utbildningsdepartement eller landet du vistas i, om det skiljer sig. Studieplanerna måste granskas av regeringen för att säkerställa att de uppfyller traditionella offentliga och privata skolors standarder och krav.

Fördelar med virtuella skolor

1. Flexibilitet

Genom att välja en distansutbildning eller virtuell skola får eleverna och deras familjer chansen att välja det mest praktiska schemat för dem. Skolåret har vanligtvis samma varaktighet och kalendrar som traditionella skolor, men schemat kan variera. Det finns ofta möjlighet att rådfråga en handledare när som helst eller komma åt inspelningar av lektioner.

2. Mer fritid

I traditionella skolor tillbringar barn cirka åtta timmar av sin dag med skolaktiviteter. Lektioner, fördjupningar, pendling till och från skolan samt fritidsaktiviteter tar upp majoriteten av den tiden.

virtuell utbildning: flicka pluggar med dator och hörlurar

Med virtuella klassrum har man bara cirka fem till sex sessioner om dagen. Dessutom finns det möjlighet att gå vidare i ämnen där eleven presterar bra.

3. Kostnaden för virtuella skolor

Till skillnad från vad många kanske tror är en virtuell skola på många sätt billigare. Familjer kan spara på de belopp som de annars lägger på transport och andra aspekter av traditionell skolgång. Du måste dock till en början investera i en bra dator, hörlurar, en mikrofon och relevanta studiematerial.

4. Multimedia

Det är ingen hemlighet att dagens barn har en speciell förkärlek för teknik. Förmågan att få tillgång till interaktiva inlärningsresurser, animationer och inlärningsplattformar som liknar sociala nätverk kan vara en stor källa till motivation.

5. Utvecklar självständighet

När barn blir mer involverade och ansvariga i sin egen utbildning utvecklar de kvaliteter som självdisciplin och självständighet. De kan också spendera mer tid på de ämnen de tycker är utmanande och mindre tid på de ämnen de tycker är lättare. På detta sätt kan eleverna lära sig i sin egen takt.

Nackdelar med virtuella skolor

De som motsätter sig denna utbildningsform hävdar att den saknar viktiga sociala interaktioner. Även om det förekommer gruppaktiviteter som man deltar i via plattformar spelar inte mänsklig kontakt någon huvudroll i utbildningen.

Teknologiska missöden kan dessutom hindra utbildningsprocessen i en virtuell miljö. Om du inte har tillgång till en bra dator eller en snabb internetanslutning kan det vara svårt att följa kurserna som avsett.

Alla elever är olika. Vissa behöver mer stöd och motivation från sina lärare och kamrater. De som har svårt att koncentrera sig och hantera sin tid hittar dessutom många distraktioner hemma.

Det finns virtuella institutioner som inte godkänns av auktoriserade tillsynsorganisationer. Om du väljer en av dessa skolor kan det bli problem i fråga om validering av examen eller betyg som eleven fått.

surfplatta med lärare

Virtuella skolor svarar på ett behov från dagens samhälle. Som ett resultat väljer fler och fler denna utbildningsmodell.

Trots de många fördelarna är det inte för alla. Innan du väljer denna form av skolgång måste du utvärdera vilka strategier du tror kommer att vara mest effektiva för ditt barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.