Hur håller man inlärningen igång under sommaren?

Barn bör fortsätta att kontinuerligt lära sig nya saker under sommaren av flera anledningar. Idag lär vi oss varför det är viktigt och hur man håller inlärningen igång under sommaren.
Hur håller man inlärningen igång under sommaren?
Azucena Fernández

Skriven och verifierad av läraren Azucena Fernández.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Om barn inte fortsätter lära sig under sommarlovet kan de glömma många av de saker de redan lärt sig i skolan. Detta är ett känt fenomen och för att undvika det bör du hålla deras hjärnor aktiva under sommarlovet. När sommaren är över är de redo att börja nästa årskurs.

Om barn inte deltar i någon form av utbildning under sommaren kan de glömma vad de lärt sig under skolåret. Lärare kan få ägna fyra eller fem veckor för att gå igenom allt barnen har glömt bort under lovet.

barn håller inlärningen igång

Betydelsen av att hålla inlärningen igång under sommaren

Barn kan under sommarlovet glömma upp till en tredjedel av vad de har lärt sig under den föregående terminen. Det här är mycket information – det är nästan 60 dagar av ett läsår. När barn inte fortsätter lära sig under sommarlovet eller inte övar på det de lärt sig kan de hamna efter i klassen.

Vad visar forskningen?

Forskning visar på vikten av att hålla inlärningen igång under sommaren. När eleverna är involverade i pedagogiska aktiviteter under sommarlovet förbättrar de sin inlärningsprocess. När de blir äldre kommer de sannolikt att välja aktiviteter som de kan lära sig något av.

Forskare har fastställt att elever som fortsätter lära sig under loven i grundskolan är mer benägna att avsluta gymnasiet.

barn håller inlärningen igång

Vad kan du göra?

Uppmuntra dina barn att delta i aktiviteter under sommaren. Avsätt tid och hjälp dem att arbeta med sina pedagogiska aktiviteter. Även enkla saker som att läsa tillsammans, tillbringa tid på det lokala biblioteket eller till och med laga mat tillsammans kommer vara till hjälp.

Det handlar inte bara om att göra läxor och skoluppgifter, utan också om att upptäcka nya saker, uppleva saker i livet, besöka en park osv. Dessa minnen kan vara skatter för livet.

Du kan också planera in en 10-minuters matematiksession per dag. På bara 10 minuter kan du hjälpa dina barn att repetera vad de redan lärt sig.

barn håller inlärningen igång

Det handlar inte bara om att vara med dem och räkna matte eller plugga glosor. Du kan byta schema. En dag kan ni studera efter middagen. En annan dag kan ni ägna tid åt matematik en stund innan ni går till poolen.

Pedagogiska experter menar att det viktigaste är att barn inte blir uttråkade och att de får tillräcklig stimulans. Till exempel handlar det om att inte bara titta på TV en hel dag. Sommaren kan vara en bra tid att ägna dig åt dina barn och hjälpa dem att bli bättre elever.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Seth Gershenson. (2013). Do Summer Time-Use Gaps Vary by Socioeconomic Status? American Educational Research Journal.
  • G. D. Borman & M. Boulay. (2004). Summer learning: Research, policies, and programs. Routledge.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.