Konsekvenser hos barn av frånvarande föräldrar

I dagens samhälle är det vanligt att man ser barn som växer upp utan sina föräldrar. Vet du dock att föräldrarnas frånvaro har en negativ påverkan på barnens fysiska och emotionella utveckling?
Konsekvenser hos barn av frånvarande föräldrar
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 juni, 2019

Numera växer många barn upp med frånvarande föräldrar. Det finns många faktorer som leder till att föräldrarna är frånvarande.

En sak står dock klart: Barnen är nästan alltid de som drabbas mest av konsekvenserna av att växa upp med frånvarande föräldrar.

Konsekvenser hos barn som växer upp med frånvarande föräldrar

Om ett barn känner sig övergett av sina föräldrar så kan han eller hon drabbas av problem under uppväxten. Problemen kan inkludera något av följande:

Låg självkänsla

Barn i skolåldern som växer upp utan en av sina föräldrar saknar ofta självförtroende. Det är under detta stadium som de blir medvetna om att fadersfiguren inte är där. De förstår dock ännu inte anledningarna till att detta sker.

Det är också under detta stadium som barnen försöker hitta en fadersfigur i en annan person. Detta kan vara en far- eller morförälder, en farbror eller morbror eller någon annan viktig person i deras liv.

Beteendesvårigheter

Det är vanligt att barn som växer upp utan sina föräldrar utvecklar ett trotsigt beteende. De kan vägra att lyda och ha svårt med att relatera till sina klasskamrater och lärare. De kan också vara emotionellt instabila.

Dåliga resultat i skolan

Fädernas frånvaro påverkar barnen till den grad att de börjar få svårigheter med skolan. Barnen har ofta svårt att koncentrera sig, är apatiska när det gäller skolarbetet, och upplever också en brist på motivation.

Avsaknad av identitet

Barn uppnår sin fysiska och emotionella utveckling inom familjekretsen. Om det saknas en förälder så kommer barnet ha problem med att relatera till familjen och känna sig säkert.

Det blir därför svårt för barnet att utveckla vissa förmågor och bibehålla sina relationer.

Andra svårigheter som ett barn som växer upp med frånvarande föräldrar kan drabbas av inkluderar ångest, ilska och skuldkänslor. Barnet kan känna sig isolerat, deprimerat och ha det svårt att bemöta stressiga situationer.

Dessa barn känner sig ofta överväldigade av känslor av ensamhet och att vara övergivna.

Pojke som står vid fönster.

De konflikter som ett barn som lider av frånvarande föräldrar drabbas av kan vara en hel livstid.

Detta skapar en ond cirkel – många barn som växer upp utan en förälder överger också sina egna barn. De faller också lättare in i drogmissbruk vid en tidig ålder.

Är barn som växer upp med frånvarande föräldrar annorlunda jämfört med andra barn?

Varje fall är unikt, men de barn som har båda sina föräldrar i sina liv tenderar att vara mer stabila. De klarar sig ofta bättre än barn som inte hade möjligheten att växa upp med båda föräldrarna.

Det finns dock mammor som uppfostrar barnen själva och ger dem allt som de behöver. Dessa barn kan utvecklas normalt och fungera perfekt i samhället.

Barn i skolåldern som växer upp utan en av föräldrarna har ofta en brist på självförtroende.

Vad är anledningen till att föräldrar är frånvarande?

Anledningen till att en förälder är frånvarande skiljer sig från familj till familj. I vissa fall kan det bero på att föräldern har dött.

Det kan också bero på sjukdomar, skilsmässa eller att föräldern arbetar på annan ort. Ett annat frekvent problem är att föräldern är frånvarande p.g.a. missbruk.

Det är också möjligt att de mammor och pappor som faktiskt uppfostrar sina barn är frånvarande emotionellt. De är fysiskt närvarande, men de uppfyller inte sina roller som guider och referenser, och de får inte barnen att känna sig trygga.

Detta inkluderar ofta föräldrar som går upp tidigt för att gå till jobbet och som kommer hem väldigt sent på kvällen. De är inte medvetna om den emotionella skada som de orsakar i barnens liv.

Dessutom deltar de inte i barnens utvecklingsprocesser. Detta stärker inte det band som barnen behöver för att känna sig älskade.

Flicka som ligger i sin mammas knä.

Hur man undviker att barn känner sig övergivna

Det är svårt att förhindra att barn får lida av att växa upp utan en fadersfigur, men det är inte omöjligt. Barnet behöver stöd från resten av familjen. Familjemedlemmarna måste tillsammans kunna ge barnet en säker miljö där det känner sig uppskattat.

Man kan aldrig ersätta en pappa till fullo, men barnet kan hitta en fadersfigur som representerar honom.

Detta kan röra sig om en farfar, morfar, farbror, morbror, lärare eller annan vuxen som står nära familjen och barnet. Barnet kommer då inte känna sig lika övergivet och kan utveckla en hälsosam självkänsla.

Konsekvenserna av att växa upp utan en förälder kan vara förödande för barn. Det är därför extremt viktigt att man hjälper dem att inte känna sig frustrerade och övergivna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bowlby, J. (1986). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata.
  • Bowlby, J. (1995). Teoría del apego. Lebovici, Weil-HalpernF.
  • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
  • Marrone, M., Diamond, N., Juri, L., & Bleichmar, H. (2001). La teoría del apego: un enfoque actual. Madrid: Psimática.
  • Moneta, M. (2003). El Apego. Aspectos clínicos y psicobiológicos de la díada madre-hijo. Santiago: Cuatro Vientos.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.