Hur man främjar emotionell intelligens hos barn

Hur man främjar emotionell intelligens hos barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 01 november, 2018

Emotionell intelligens hos barn är deras förmåga att känna igen, uppskatta och rättfärdiga sina egna och andras känslor. Detta krävs för att våra handlingar ska överensstämma med de känslor vi känner.

I den här artikeln kommer vi att förklara hur du kan hjälpa dina barn att bli mer emotionellt intelligenta och medvetna.

Vad innebär emotionell intelligens?

Många vetenskapliga studier har dragit slutsatsen att de färdigheter och förmågor som krävs för att lyckas i livet inte kan mätas med några intelligenstester.

En skarp hjärna och ett högt IQ är inte till mycket nytta för oss om vi inte förstår andras känslor och inte är empatiska.

De flesta föräldrar är medvetna om att deras barns utbildning är nära kopplad till en god utveckling av deras känslor. Förhållandena inom familjen spelar en nyckelroll i hela familjens emotionella välbefinnande.

Å andra sidan kan relationer också orsaka konflikt och obehag, vilket skapar negativa känslor som påverkar hela familjen.

Det finns en korrelation mellan god känslomässig utveckling och akademisk utveckling.

Ett lugnt, harmoniskt och lyckligt hem kommer att vara en perfekt miljö för ditt barn att kanalisera sina känslor.

Föräldrar är förebilder för sina barn. Därför måste föräldrarna först och främst vara medvetna om sina egna känslor. Detta innebär att de bör vara medvetna om de känslor de har, liksom deras orsaker och möjliga konsekvenser.

Hur kan vi främja emotionell intelligens hos barn?

För att hjälpa våra barn att hantera sina känslor korrekt måste vi lära dem att verbalisera sina känslor och sätta ord på dem från tidig barndom. Det är bra att lära dem att vara medvetna om sig själva. Då kan de bättre förstå hur de känner och uttrycka det.

Du kan lära dig se möjligheter för dem att träna sig och utveckla sin egen emotionella intelligens i nästan alla situationer.

Hjärta och hjärna

Det är också viktigt att de uppmärksammar sina känslor, oavsett om de är positiva, till exempel när de är lyckliga, eller negativa, när de känner sorg eller ilska. Då kan de identifiera och sätta ord på dem.

De bör också försöka förstå orsaken till den känslan, för att ta reda på vad som har lett till den och, ännu viktigare, varför den får dem att känna sig så. Kort sagt, att de blir mer känslomässigt medvetna på egen hand.

När det gäller negativa känslor, lär dina barn att leta efter alternativ till dessa känslor. Till exempel om något har gjort dem arga, låt dem förstå att de i samma situation kan reagera på många olika sätt och att vi inte alltid fattar det bästa beslutet i stridens hetta.

I många fall är känslor ansvariga för våra tankar och handlingar. Därför är det viktigt att lära sig om dem och att svara på dem. Det kan hjälpa oss att vara empatiska och mer flexibla.

Egenskaper hos emotionellt intelligenta föräldrar

 • De har de fysiska och mentala verktygen som krävs för självkontroll.
 • De förlitar sig på fakta först, snarare än fördomar. Första intrycket är inte allt.
 • De har förmågan att se den goda sidan av saker, dvs att omvandla det negativa till något positivt.
 • De vet hur man tar ansvar för sina handlingar och lär sig av sina misstag.
 • De kan sätta gränser och stå fast om det behövs.
 • De är öppna för att träffa nya människor.

Hur kan du arbeta för att förbättra emotionell intelligens hos barn?

Från en mycket ung ålder utsätts våra barn för många känslor som de behöver lära sig att uppfatta på ett positivt sätt för att kunna uppföra sig ordentligt.

Detta är för att säkerställa att de har goda sociala färdigheter och aktivt kan delta i samhället, vilket kommer att gynna deras personliga tillfredsställelse.

Här är några av de saker du behöver jobba på med ditt barn för att främja utvecklingen av hans eller hennes emotionella intelligens:

Många känslor

Kommunikation

 • Skapa ett utrymme där de kan prata och lyssna öppet och aktivt.
 • Ersätt ja- och nej-frågor med öppna frågor.

Erkänn styrkor

 • Uppmärksamma ditt barns prestationer och de ansträngningar som ligger bakom dem.
 • Uppmärksamma inte olämpliga beteenden i onödan.
 • Uppmuntra tillgivenhet.

Hjälp dem genom svåra tider

 • Få dem att känna sig trygga och lugna.
 • Hjälp dem att hantera sina känslor.
 • Hjälp dem att möta en situation och leta efter lösningar tillsammans.
 • Ta dig an konflikter på ett sådant sätt att ditt barn kan lära av det.

Kom ihåg att främjande av emotionell intelligens hos barn inte bara hjälper dig att ha ett bra förhållande och god kommunikation hemma. Det kommer också att låta dem utvecklas naturligt i framtiden, fatta egna beslut och agera i enlighet med dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.