6 anledningar till dålig prestation i skolan

6 anledningar till dålig prestation i skolan
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 25 november, 2018

Dålig prestation i skolan är ett allvarligt problem som bör tas på stort allvar. För att finna rätt lösningar måste först orsaken identifieras.

Orsaken till dålig prestation i skolan kan vara intern eller extern. Externa orsaker inkluderar: skolmiljön, social interaktion, lärare och inlärningstekniker. Interna orsaker kan innefatta problem hemma, så väl som barnets emotionella tillstånd och mognad.

Oavsett av vad orsaken må vara, är inte dålig prestation i skolan något som berättigar bestraffning. Det bör inte handla om att skylla på folk. Det bör handla om att identifiera problem och att lösa dem.

Med andra ord en proaktiv situation är välgörande både för föräldrar och deras barn. Samarbetet mellan lärare och terapeuter kan också vara användbart.

Om man kan bör man uppmuntra goda studievanor hos barn med dålig prestation i skolan. Det handlar om att vara tålmodigskapa rutiner och vägledning. Detta måste göras steg för steg så att man inte skapar en känsla av press med prestationsångest som följd.

6 orsaker till dålig prestation i skolan hos barn

1. Tillåtande atmosfär hemma

Mobbad pojke

Vissa föräldrar är inte strikta med sina barn när det kommer till att skapa och bibehålla en rutin eller vanan att utbilda dem vad det gäller värderingar såsom ansvar.

I många fall har föräldrarna inget intresse i att veta vad deras barns läxor handlar om. Det är klart att föräldrarnas dåliga attityd signifikativt reducerar barnets prestation i skolan. 

Många barn undviker att göra sina läxor eftersom deras föräldrar föregår med dåligt exempel. Detta får negativa konsekvenser på kort, mellanlång och lång sikt. Föräldrar kan också influera sina barn negativt om de delegerar sitt ansvar till teknologin.

Överdriven användning av internet, smartphones eller andra elektroniska prylar upptar barnens tid så till den milda grad att det kan överta intresset för skolan. Detta inträffar såklart enbart när föräldrarna tillåter det, det vill säga inte sätter gränser för användningen av dessa saker.

2. Problem hemma

Dålig prestation i skolan kan också vara en reflektion av problem hemmaDe vanligaste problemen är:

 1. Utnyttjande
 2. Sexuella övergrepp
 3. Drogmissbruk
 4. Alkoholism
 5. Ekonomiska problem
 6. Obotliga sjukdomar (när det gäller förälder eller nära anhörig). Detta är speciellt sant när personen ifråga befinner sig i slutfasen.

Övergrepp på barn kan ligga bakom dålig prestation i skolan. Stressen och rädslan som inträffar när de är hemma skapar spänning som hindrar dem från att fokusera på skolarbetet.

Ekonomiska problem eller problem med hälsan kan också signifikativt påverka barnens akademiska prestation. En mor med cancer kommer till exempel att oroa barnen i stor utsträckning och uppta hela deras uppmärksamhet.

3. Posttraumatisk stress och emotionell smärta

Posttraumatisk stress kan orsaka låg prestation hos barn. Det är inte alltid lätt att identifiera när det är så. Detta måste göras av ett proffs. Detta tillstånd manifesterar sig vanligtvis genom följande symtom:

 • Rädsla
 • Mardrömmar
 • Irritabilitet
 • Isolering
 • Nervositet
 • Brist på motivation
 • Antagande av atypiskt beteende
Utfryst pojke

4. ADHD – Attention deficit hyperactivity disorder

Detta är ett tillstånd som påverkar cirka 3% av världens befolkning. ADHD karaktäriseras av ökad motorisk agitation (hoppa och studsa och ha svårt att fokusera i klassrummet).

Olyckligtvis används ofta termen “problembarn” på grund av informationsbrist och tillståndet fortskrider obehandlat. Att upptäcka och behandla störningen kommer definitivt att öka barnets prestation i skolan.

Runt 50% av alla som lider av ADHD i barndomen kommer att lida av det som vuxna.

5. Specifika inlärningssvårigheter

Inlärningssvårigheter är vanligare än du tror. Ha i åtanke att inlärningssvårigheter inte innebär efterblivenhet.

Dessa svårigheter kan påverka ett barn till mildare eller högre grad beroende på varje fall. Det är alltid nödvändigt att upprätta en hållbar strategi för att lösa problemet.

Inlärningssvårigheter som dyslexi eller dyskalkyli orsakar dålig prestation i skolan hos barn.

6. Dåliga kost- och matvanor

En dålig kost kan signifikativt påverka barns akademiska prestation. Brist på näringsämnen berövar barnen på nödvändig energi för att utföra aktiviteter och kunna vara uppmärksamma under lektionerna. En näringsfattig kost kan också påverka deras biologiska utveckling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.