Därför är farmor viktig för ditt barn

Därför är farmor viktig för ditt barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 28 maj, 2018

En farmor eller mormor är viktig i ett barns liv och kan vara en unik källa till visdom och vägledning.

Många föräldrar vänder sig till mor- och farmödrar för hjälp. Långa arbetstider, utmattning, ansvar i hushållet och sjukdomar är bara några av anledningarna till att mor- och farmödrar behövs.

I många familjer är det dock främst mammans mamma som fyller denna roll. Så hur ser det ut med pappans mamma?

Farmor och hennes roll i familjen

Av en eller annan anledning har farmoderns roll blivit sekundär i många familjer. Hon är din makes mamma och din svärmor. Barn saknar emellertid ofta möjligheten att få spendera tid med henne.

Det har visat sig vara ett intressant ämne för forskare. Vissa studier pekar på en annan effekt när en farmor är närvarande i ett barns liv, i motsats till sin mormor. Det krävs dock mer forskning för att bevisa denna hypotes.

Men bortom forskningen finns det ingen tvekan om att både mor- och farföräldrar har ett intensivt band med sina barnbarn. Glöm inte det när du planerar tid med farmodern.

Flicka med farmor

Konflikter mellan mor- och farföräldrar

Tendensen att lämna sitt barn i morföräldrarnas omsorg kan leda till konflikt och svartsjuka från den andra sidan av familjen. I vissa fall kan det även leda till problem i ett pars förhållande.

Som mamma borde du vara medveten om att ditt förhållande till din svärmor kan påverka hur dina barn känner eller tänker om sin pappas mamma – deras farmor.

Om du inte kommer bra överens med henne kan det leda till att dina barn också avvisar henne. Unga barn kan till och med bli rädda för sin farmor.

Att ha en god relation med en farmor

Det är viktigt att närma sig denna fråga på ett rimligt sätt. Tänk på följande punkter:

  • Det är inte bra att tvinga dina barn till ett förhållande med en specifik mor- eller farförälder. Låt dina barn utveckla sin egen naturliga kärlek till dem.
  • Säg inga negativa saker om din svärmor framför dina barn.
  • Låt dina barn sätta sina egna gränser i förhållandet till sina farföräldrar.
  • Som mamma och partner, försök att ha ett öppet och positivt förhållande med din svärmor. Dina barn kommer lära av ditt exempel.
  • Planera aktiviteter för att inkludera farmodern, ta med henne när ni går ut till parken eller vid en speciell måltid.
  • Om möjligt, låt henne hjälpa till så mycket hon vill. Hon vill kanske passa barnen någon gång eller bidra ekonomiskt. Det hjälper henne att känna sig användbar och älskad.
Farmor med bebis

Varför farmor är så viktig

Det finns ingen anledning att utelämna farmor från barnens liv och uppfostran. Det band som barnen bildar med sina farföräldrar kan forma deras utveckling och de relationer de kommer att ha med andra i framtiden.

Att spendera tid med farmor är också ett bra sätt att stärka relationen med pappan.

Kom ihåg att en farmors kärlek till sina barnbarn liknar de känslor hon har för sin son, som nu blivit far åt sina egna barn.

Som mamma förstår du att detta band kan bidra till att kunna bygga vidare på många bra saker.

Uppmuntra en nära relation baserad på ömsesidig respekt mellan dina barn och deras farmor. Hon är inte bara din makes mamma, hon är också farmor till dina barn.

Banden mellan ett barn och deras farmor är inte alltid naturlig. Ibland behöver relationen hjälp att utvecklas. Farmödrar är inga substitut för mammor.

Men så länge föräldrarna är överens är det bra för barnen att få spendera tid med sin farmor. Det hjälper dem att bygga ett förhållande som går utöver de gener de delar.

Farmor kan också hon bidra till att bygga upp ett positivt förhållande. De bör undvika att motsätta sig föräldrarnas beslut, även om det gäller hur man uppfostrar ett barn.

Slutligen, kom ihåg att alla mor- och farmödrar är unika och oersättliga. Föräldrar bör göra ett försök att se till att barnen spenderar tid med båda.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.