Aktiviteter för ett bättre familjeliv

Det är väldigt viktigt att ägna tid tillsammans som familj för att varje medlem ska kunna utvecklas. Idag tar vi en närmare titt på vikten av familjelivet hemma.
Aktiviteter för ett bättre familjeliv
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 11 februari, 2021

Familjelivet hemma hjälper barnen att utveckla värderingar som är fundamentala för deras utveckling. Det stärker också banden mellan de olika familjemedlemmarna.

Vikten av att ägna tid tillsammans som familj har dock inte bara att göra med barnen. Varje familjemedlem lär sig och fortsätter att lära sig viktiga värderingar – även som vuxna.

Vad menar vi med familjeliv?

Familjeliv kan definieras som en plats där en grupp människor med relationer som binder dem samman delar ett dagligt liv tillsammans. Här pratar de om sina orosmoment, dagliga erfarenheter och andra aspekter som påverkar dem.

Hur familjelivet kan lära ut värderingar

Familjelivet bidrar till inlärningen av ett antal värderingar.

Härunder är en lista över de viktigaste för att göra dig medveten om den påverkan som ett uppmuntrande ord eller en vänligt gest kan ha.

  • Det blir enklare att uttrycka sig med andra personer
  • Förmågan att lyssna på andra
  • Emotionell säkerhet när det kommer till att uttrycka känslor
  • En känsla av stöd och skydd
  • Positiv självkänsla när det kommer till att göra saker

Mobiltelefoner i hemmet

Mobiltelefoner, internet och sociala medier finns i nästan varje hem i världen. Varje familjemedlem har vanligtvis sin egen telefon. I vissa fall har de även egna plattor eller datorer.

Familj utomhus.

För att kunna erbjuda en bra miljö hemma måste man undvika att bli för beroende av sina mobiltelefoner. Detta kan ibland vara svårt p.g.a. problem med jobbet eller problem i familjen. Man måste dock försöka lägga sina telefoner åt sidan så fort som man kommer hem.

Försök att göra dig medveten om vad som verkligen spelar roll och inse att du hittar livets verkliga mening hos personerna runt omkring dig och inte din telefon.

Hur kan man främja ett bra familjeliv hemma?

Om du vill ha ett bättre familjeliv hemma har vi några tips för dig. Härunder tar vi upp några aktiviteter som ni kan göra tillsammans som familj för att ägna mer tid tillsammans och ha kul.

Ät måltider tillsammans

Varje familjemedlem kan ha sitt eget schema, vilket ofta kan göra det svårt att avsätta tid för att ägna en stund tillsammans. Ibland kan det tyckas väldigt svårt, men försök att äta lunch eller middag tillsammans som en familj.

Dra nytta av tillfället för att berätta om er dag, och uttrycka era tankar om det som hänt eller andra viktiga saker.

Gör matlagning till en familjeaktivitet

Du och din familj kan avsätta en dag i veckan åt att laga mat tillsammans. Ni kan exempelvis välja en tid under helgen. Barnen är då hemma och de vuxna har mer tid till familjen.

De små får då ta ansvar för att hjälpa till med att förbereda maten. Matlagningen stärker också familjebanden och ger er ett tillfälle att prata.

Matlagningen bidrar också till barnens självkänsla om du berömmer dem för att de varit duktiga. Säg till dina barn att du är stolt över dem för att de har tagit ansvar och lagat mat åt familjen.

Titta på tv tillsammans

Ni kan också välja en kväll att sitta och titta på tv tillsammans som en familj. Försök att hålla det rättvist och lär alla att det är viktigt att man respekterar varandras smak. Varje vecka väljer en ny familjemedlem vad ni ska se på.

Familj som äter middag.

Läs en bok

Att läsa är bland det bästa en familj kan göra tillsammans. Lär de små att läsa och hjälp dem med inlärningen genom att läsa en godnattsaga för dem.

Det kommer att göra dem mer intresserade av läsningen och skapar fina minnen för dig och dina små.

En familj som leker tillsammans håller ihop

Låt dina barn veta att även de vuxna i hemmet vill leka och ägna tid tillsammans. Det finns inget bättre uttryck för kärlek än att man ägnar tid varje dag åt att leka med barnen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Brenes, A. R. B. (2014). Convivencia en el contexto familiar: un aprendizaje para construir cultura de paz. Revista Electrónica” Actualidades Investigativas en Educación”, 14(1), 1-19. https://www.redalyc.org/pdf/447/44729876008.pdf
  • Pérez, E. R., Tielbe, E. L., & Tamayo, A. L. G. (2008). Convivencia familiar: una lectura aproximativa desde elementos de la Psicología Social. Diversitas: perspectivas en psicología, 4(2), 427-441. https://www.redalyc.org/pdf/679/67940215.pdf
  • Seguí, P. V., & Pérez, N. S. (2015). La participacion de las familias en el analisis y la transformacion de su realidad mediante un debate familiar sobre valores y convivencia. Universitas Psychologica14(1), 355-367.
  • Vélez, M. D. C. D., & Blanco, D. M. L. (2018). Las relaciones de convivencia familiar y su impacto en la formación de valores de los adolescentes. Revista Pertinencia Académica. ISSN 2588-1019, (6), 133-150. https://core.ac.uk/download/pdf/234159534.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.