När ska barn börja i förskolan?

Det kan vara svårt för vissa föräldrar när stunden kommer att skicka sina barn till förskolan, och det kan ge upphov till många tvivel och frågor. När ska barn börja i förskolan och senare grundskolan enligt svenska lagar och förordningar?
När ska barn börja i förskolan?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 30 januari, 2021

Du kanske känner dig osäker när det är dags för dina barn att börja i förskolan. Det är ett viktigt men svårt steg att ta för föräldrar, särskilt om det är deras första barn.

Föräldrarna har ansvaret för att undervisa sina barn under de första åren i livet. Hemmet är det säkraste stället för barn att börja utveckla sina biologiska förmågor, som att äta, dricka, lära sig gå och till och med att kommunicera.

Många föräldrar känner sig därför oroliga när deras barn ska börja i förskolan, eftersom barnet då är borta från hemmets alla bekvämligheter i flera timmar, ibland för första gången.

Föräldrarnas arbetsförpliktelser leder ofta till att deras barn måste börja i förskolan. Men du måste också ta hänsyn till ditt barns utveckling.

2 års ålder, den bästa åldern för barn att börja i förskolan

Mellan 18 och 24 månaders ålder börjar barn bli mer självständiga. De har lärt sig att gå och kan säga några ord. De har ofta lekt med andra barn och kan vara borta från sin mamma och pappa under en tid. Förskolor hjälper dem att utveckla sin självständighet och förbereder dem inför en mer formell utbildning.

När barn når åldern för att börja skolan tar de ytterligare ett steg i livet. Det är viktigt för dem att komma in i skolmiljön, anpassa sig till scheman, vänner, lärare, utmaningar och inlärningsprocessen.

Det är när de börjar utveckla sina värderingar och intressen, både i skolan och på sin fritid. Det kräver en viss mognad för att möta dessa nya utmaningar.

I Sverige är det kommunerna som är ansvariga för att erbjuda barnomsorg i förskola eller hos en dagmamma från att barnet är 1 år gammalt. Barnet ska erbjudas barnomsorg under tiden föräldrarna arbetar eller studerar, samt även minst 15 timmar per vecka om föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga med småsyskon.

“Utbildning är vårt pass in i framtiden, för morgondagen tillhör de som förbereder sig för idag.”

–Malcolm X–

Förskola för alla vid 3 års ålder

Från och med höstterminen året ett barn fyller tre år har barn i Sverige rätt till så kallad allmän förskola. Denna verksamhet består av minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan. Det gäller oavsett föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt.

Även barn som är inskrivna i andra verksamheter än förskolan, till exempel pedagogisk omsorg, ska erbjudas allmän förskola. För dessa barn ska förskolan ses som ett komplement till den andra verksamheten och samverka med denna.

När ska barn börja gå i skolan?

I Sverige börjar skolan från 6 års ålder då barnen börjar i förskoleklass. Detta är en obligatorisk verksamhet och barn har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år. Man kan skjuta upp skolplikten ett år om barnets vårdnadshavare begär det, och det finns särskilda skäl.

Skola är en rättighet för barn mellan 6 och 16 år. Skolplikten upphör vid vårterminens slut det tionde året efter det att eleven har börjat fullgöra skolplikten. För de flesta elever är det när de har gått ut årskurs 9. Skolan är obligatorisk och betalas av staten för de som väljer allmän utbildning.

Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildning är frivillig och tar vid efter årskurs nio och varar i allmänhet i tre år. Gymnasieskolan är öppen endast för elever som avslutat sin grundskoleutbildning och som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med det år de fyller 20.

barn som börja i förskolan

Ungdomar kan välja mellan praktiska och yrkesinriktade utbildningar eller mer akademiska.

Vägen som varje elev väljer beror till stor del på när och var de börjar gå i skolan. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på ditt barns specifika behov, talanger och intressen.

Övervaka ditt barns framsteg hemma för att bestämma när han eller hon ska börja förskolan.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.