Hur man lär barn vikten av konst

Hur man lär barn vikten av konst
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 14 juli, 2019

Konst har att göra med kommunikation och en persons känslor, idéer, upplevelser och syn på världen genom bilder, ljud, språk eller själva kroppen. Det är grundläggande att lära barn om vikten av konst från en tidig ålder. Men hur kan bäst vi göra det? Och vad är fördelarna med det?

Konst förbättrar barnens färdigheter

Konst har som syfte att överföra eller få människor att uppleva vissa förnimmelser och känslor. Detta kan man se återspeglat i olika trender och stilar.

Världen är full av små glädjeämnen: Konst består av att veta hur man skiljer dem åt.

Li Bai

I motsats till vad många tror är konst inte något vi bör ta lätt på, för det är en grundläggande del i barns utbildning. Faktum är att undervisning i vikten av konst öppnar vägen för att lära dem om värderingar.

Hur man lär barnen vikten av konst

Att undervisa om konst är inget nytt. De antika grekerna delade in konsten i högre och lägre former. De högre konsterna omfattade de som man fick använda synsinnet och hörselsinnet för att tillgodogöra sig. Medan den lägre konsten hänvisade luktsinnet, smaken och känseln.

Nedan kommer vi att förklara några metoder och tekniker för att ta ditt barn närmare konstens värld och få honom eller henne att förstå vikten av konst. Det finns dock många andra alternativ som ni även kan göra tillsammans.

Musik

Leta efter en lugn plats där barnet kan lyssna på musik och lära sig meningen med texten och melodin. Barn kan också skriva texterna till sånger eller komponera en melodi för att uttrycka sina känslor. Att lära sig spela ett musikinstrument är en fin gåva som ger glädje för livet.

vikten av konst: flicka spelar piano

Att skapa skulpturer

Du bör också leta efter en lugn plats för detta. Med en vas eller någon annan typ av skulptur som förebild kan du bestämma med ditt barn vad ni ska göra. Använd sedan lera för att lära honom eller henne hur man ska forma och skapa den.

Målning

Målningar får man inte förbise när man undervisar barn om vikten av konst. Du kan välja en målning och analysera känslan som ni tror att artisten vill förmedla genom landskap, ansiktsuttryck, objekt eller färger. Det är självklart också viktigt att låta barn göra egna teckningar och målningar, så att de kan reflektera över vad de känner.

Arkitektur

Arkitektur spelar också en grundläggande roll för att undervisa om vikten av konst. I det här fallet kan du och ditt barn föreställa er hur hans eller hennes “drömhus” skulle se ut, och sedan göra en ritning utifrån dessa idéer.

Fördelarna med att undervisa barn om vikten av konst

Enligt olika studier utförda i amerikanska gymnasieskolor fick de som hade en nära relation med konst högre betyg och presenterade bättre samtidigt som de löpte mindre risk att misslyckas i skolan.

Å andra sidan genomfördes en annan studie med barn mellan 5 och 7 års ålder som låg efter i nästan alla ämnen jämfört med sina klasskamrater. Studien varade i sju månader. Under denna tid hade dessa barn fått lägga en extra timme på konst och musik varje skoldag. Resultaten visade att de då nådde upp till samma nivå i läsning som sina klasskamrater och överträffade dem till och med i matematik.

Men det är inte allt. Att lära barn om vikten av konst har många andra fördelar.

Konst är ett sätt att övervinna fördomar

Barn kommer med olika möjligheter och förutsättningar. Alla skapar konst och ser på konst olika, så det är ett utmärkt medel för att övervinna hinder och fördomar. Dessutom sätter konsten barnet i kontakt med deras historia och det förflutna.

vikten av konst: flicka målar en regnbåge

Konst stimulerar båda sidorna av hjärnan

Konst stimulerar båda sidorna av hjärnan, och flera studier tyder på att barn som exponeras för konst får bättre betyg i matematik och läser bättre än sina kamrater. En annan fördelaktig aspekt är att det lär barn att använda sina sinnen när de lär sig nya saker. Genom konst kan barn ägna mer uppmärksamhet åt det fysiska rummet omkring dem.

Att måla, spela ett musikinstrument, teckna och sjunga är alla aktiviteter som bidrar till alla barns pedagogiska, emotionella och biologiska utveckling.

Men fördelarna med konst går ännu längre, eftersom den till och med uppfyller ett andligt behov. Genom konst kan barn utforska sin omgivande miljö och bli medvetna om sig själva och andra människor.

Det är mycket viktigt att barn kan uttrycka sig och känna sig trygga med det. Föräldrar måste alltid uppmärksamma sina barns åsikter och känslor. Konst är inget undantag. Med hjälp av en målning, en skulptur eller en sång kan de avslöja något väldigt personligt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cándano, S. (2013). La pintura beneficiosa para el desarrollo de los niños. http://www.ampaikasbide.com/downloads/pintura/Desarrollo%20y%20aprendizaje.pdf
  • Lopez, Z. V. (2011). La pintura como agente motivador para desarrollar la psicomotricidad en niños y niñas de primer año de educacion basica de la escuela fiscal 11 de noviembre de la ciudad de latacunga provincia de cotopaxi. latacunga provincia de cotopaxi.
  • Salazar, R. (2011). La importancia de la creatividad y el arte.
  • Vélez Luzardo, E. M. (2016). La pintura medio esencial para el desarrollo creativo en los niños de 2do. año de educación básica de la unidad educativa Clara Bruno de Piana (Bachelor’s thesis, Universidad de Guayaquil. Facultad de Comunicación Social. Carrera de Ingienería en Diseño Gráfico.). http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9729/1/TESIS%20EMAVELU%202016.pdf
  • Villavicencio, Y. (2007). el desarrollo de la creatividad e imaginación a través de las técnicas grafoplásticas en la educación preescolar del liceo naval de manta en el periodo 2006-2007. Manta – Manabí – Ecuador.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.