Fördelarna med filosofi för barn

Trots att det är ett av de mest hatade ämnena i skolan bland tonåringar är filosofi något som många blir passionerat intresserade av. I dagens artikel kommer vi att titta närmare på om filosofi för barn är till någon verklig fördel.
Fördelarna med filosofi för barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 23 juni, 2020

De som gillar att analysera de väsentliga frågorna om människans existens kan tillbringa timmar med att prata om dem. Kan vi dock väcka ett liknande intresse för filosofi i ett barns liv? Låt oss titta på detta mer ingående.

Filosofi är en lära som söker efter förklaringar till grundläggande frågor om människans existens. Läran är baserad på resonemang och försöker fastställa allmänna principer om själva verkligheten och syftet med människans liv på jorden.

Det är ett mycket abstrakt område och kräver mycket efterforskning och reflektion, bara för att ibland komma fram till att det inte finns något svar. Det är därför så många tonåringar hatar ämnet!

Men det finns ett sätt att väcka intresse för filosofi hos barn. Det öppnar dörren till en värld som de annars aldrig hade kunnat föreställt sig.

“Filosofi är vetenskapen som komplicerar saker som alla vet.”

Juan Benet

Filosofi för barn: Vad är det?

Eftersom små barn fortfarande inte har utvecklat sitt abstrakta tänkande (eller åtminstone inte helt) kan vi inte förvänta oss något djupt eller reflekterande resonemang från dem. Men det finns många saker som väcker deras nyfikenhet, och det är just det som filosofi egentligen handlar om.

På vilket sätt liknar filosofi och nyfikenhet varandra? Helt enkelt för att filosofer försöker förklara allt som händer runt oss, och på samma sätt vill nyfikna barn veta vad som händer, varför och vad som händer därefter. Så tanken är i princip densamma.

Det här är några frågor som väcker intresse för barn:

 • Var har livet sitt ursprung?
 • Vad är döden, och vart tar man vägen när man dör?
 • Vem är Gud?
 • Hur kan jag veta om en handling är bra eller dålig?
 • Vilka värderingar är viktigast i livet?
  filosofi för barn: barn tänker

Fördelar med filosofi för barn

Filosofi kan ge stora fördelar för barn, till att börja med på ett kognitivt plan. Det hjälper dem att utveckla sitt kritiska tänkande som får dem att bättre förstå vad som händer runt dem.

Men det hjälper dem också känslomässigt och stärker deras självförtroende samt ger dem tillfredsställelse genom att få reda på mer om vad som finns runt dem.

Sammanfattningsvis kan filosofi göra det möjligt för barn att:

 • börja använda kritiskt och analytiskt tänkande.
 • tolka människors handlingar och tankeprocesser.
 • jämföra bra och dåliga handlingar och välja de bästa.
 • reflektera över sina egna handlingar, för att antingen sluta göra dem eller förbättra dem.
 • förstå andras känslor.
 • känna empati och utveckla förmågan att sätta sig själva i andras situationer.
 • främja kreativitet och nytänkande och hjälpa dem att tänka för sig själva.

”Jag kan inte lära ut någonting till någon. Jag kan bara få dig att tänka.”
-Sokrates-

Hur kan man implementera filosofi för barn?

De viktigaste platserna att lära ut filosofi för barn är hemma och i skolan. Det finns många böcker och artiklar skrivna av experter som syftar till att introducera barn till ämnet.

Målet här är att “plantera” viktiga metoder och idéer, som de som nämnts tidigare, i barnen. Detta gör man genom böcker och berättelser där huvudpersonerna också är barn. När barnen har läst och analyserat berättelsen är hoppet att de kommer att tänka på samma problem som karaktärerna i böckerna.

Dessutom kommer dessa böcker ofta med manualer och instruktioner för lärare och föräldrar så att de vet vilken typ av undervisning och inlärning de bör försöka uppnå. Det beror förstås på böckernas innehåll.

Vissa ämnen kan vara: hur yngre syskon kommer till, vart mor- eller farföräldrar tar vägen när de dör, vem Gud är och varför det är viktigt att vara en god person och hur man kan bli en.

Det bästa med den här utbildningsmodellen är att den bryter med det vanliga tankesättet som lär barn att kunskap inte kan ifrågasättas. Tvärtom uppmuntrar det barn att ifrågasätta allt de stöter på.

filosofi för barn: barn tittar på sin hand

Ursprunget till filosofi för barn

Philosophy for Children var ett program som skapades av den amerikanska psykologen Matthew Lipman på 1960-talet. För att utbilda lärare som ville tillämpa denna metod i sitt arbete grundade Lipman IAPC, Institute for the Development of Philosophy for Children.

Lipman och hans kollegor hade som mål att omvandla utbildning till en global upplevelse, en som inte bara är begränsad till skolmiljön. Syftet med utbildning bör inte bara vara att förmedla information och listor att lära sig, utan också att hjälpa barn ifrågasätta och söka efter sina egna svar.

Som vi har sett i den här artikeln kan filosofi hjälpa barn att hitta ett sätt att tänka som skiljer sig från vad det nuvarande utbildningssystemet gör. Det är därför det är en så innovativ metod som fler och fler utbildningsinstitutioner har börjat överväga.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.