För- och nackdelar med internatskolor för barn

Fördelen med internatskolor för barn är deras starka akademiker. Den största nackdelen är den avskildhet de kan generera.
För- och nackdelar med internatskolor för barn
Maria Fátima Seppi Vinuales

Skriven och verifierad av psykologen Maria Fátima Seppi Vinuales.

Senaste uppdateringen: 07 maj, 2023

När det är dags att välja vilken typ av utbildning vi vill ha för våra barn så förekommer det alltid utmaningar och osäkerheter. Vi vet att utbildningen är ett verktyg som vi erbjuder dem för deras livskvalitet och deras nuvarande och framtida utveckling. Nuförtiden blir utbildningsalternativen mer och mer varierade. Bland dem finner vi internatskolor för barn. Här är deras fördelar och nackdelar.

Upptäck fördelarna med internatskolor för barn

Som alla pedagogiska alternativ har internatskolor för barn sina styrkor och svagheter. När det gäller fördelarna finner vi följande:

1- En bred utbildning

I allmänhet har internatskolor för barn ett berikat program som tar upp ett stort antal olika ämnen. Därmed sker lärande inom en mängd olika områden.

2- De är användbara inom vissa typer av familjedynamik

Med ett rikt utbud av aktiviteter som erbjuds kan internatskolor erbjuda kvalitetstid och vara till nytta för familjer där föräldrar arbetar långa timmar eller reser kontinuerligt i arbetet. Familjer som bor på avlägsna platser och som skulle behöva resa långa sträckor varje dag med sina barn kan också dra nytta av internatskolor.

3- Långvariga relationer och oförglömliga upplevelser

När skolklimatet är positivt tenderar barn att knyta nära och viktiga relationer. På grund av tiden och aktiviteterna de delar blir vännerna så småningom en stor familj och en viktig källa till stöd.

Två flickor som sitter i gräset, pratar och äter äpplen.
Om atmosfären på internatskolan är positiv kan barn bygga viktiga relationer och betrakta sina vänner som en enda stor familj.

Nackdelar med internatskolor för barn

Bland nackdelarna med internatskolor kan vi hitta följande:

1- Separation från familjen

Det är viktigt att komma ihåg att internatskolor innebär att barn inte längre bor med sin familj. För varje barn upplevs denna separation på olika sätt. För vissa kan det kännas som övergivenhet och avskildhet, med konsekvenser i hur de lever och uttrycker tillgivenhet. Men när det finns andra familjemedlemmar på internatet, som syskon eller kusiner, då brukar upplevelsen bli bättre.

2- Ekonomisk kostnad

Vissa internatskolor, med den komplexa utbildningsnivå de tillhandahåller, innebär en stor investering som inte är inom räckhåll för de flesta familjerna.

3- Slutna grupper

En annan nackdel med internatskolor har att göra med det faktum att barns socialiseringsutrymmen reduceras till samma klasskamrater. Detta gör skillnad med avseende på andra alternativ, som när barnet går i skolan och sedan till en klubb, språkcenter etc. och har möjlighet att interagera med andra människor.

Du kanske är intresserad av: 7 idéer för att klä barnen till skolan

Barn springer på en skolgård.
Att alltid umgås i samma miljö är en nackdel, det försvårar kontakten med andra verkligheter. När mobbning eller andra problem uppstår på internatskolan kan barnet dessutom känna att det inte finns någon flyktmöjlighet.

Det är viktigt att lyssna på barnets röst

Många gånger har vuxna väldigt tydliga värderingar om vad vi anser är bäst för barn och ungdomar. Dessa idéer är födda ur vår uppväxt, erfarenhet och inflytande från det samhälle vi tillhör. Ingen tvivlar på att vi kan vara motiverade av ett bra syfte, men det är viktigt att komma ihåg att våra beslut har en inverkan på barns liv.

Nyckeln att prata med barn, skingra deras tvivel och fråga dem hur de känner och vad de skulle vilja göra. Vi är förmodligen överens om att beslut som om huruvida man ska bada eller inte, om man ska gå i skolan eller inte, de ligger inte i barnets händer, men vi kan låta barnen få bestämma angående vissa aspekter av dessa och andra beslut. Fråga dem till exempel om de vill bada på morgonen eller på eftermiddagen, och hur de känner för olika typer av skolor.

Å andra sidan kommer barn också för att lära oss och bygga en värld tillsammans med oss. Så om de inte känner sig bekväma med en inlärningsmetod, istället för att bli arg eller frustrerad på dem, kan du leta efter andra sätt att undervisa som kompletterar skolan. Till exempel kulturbesök, utbildningsresor eller biblioteksaktiviteter, bland annat. Å andra sidan, att tvinga dem att göra något de inte vill får nästan alltid negativa konsekvenser för deras välbefinnande.

Du kanske är intresserad av: Fördelar och nackdelar med skoluniform

Låt barn vara barn

Slutligen, föräldraskap utmanar oss alltid som vuxna. Det uppmanar oss att fråga oss själva vad som hände med oss som barn, vad vi skulle vilja upprepa och vad vi skulle vilja förändra. Det uppmanar oss också att inse vilka värderingar som är kärnan i våra beslut och praxis. I detta avseende handlar det om att sätta oss i de barnens plats och ta oss ur vuxenformen.

Ibland styrs vi av parametrar som talar om framtiden, framgång, utveckling av potential och att göra det bästa av tiden. Många av dessa aspekter är dock kopplade till arbetslivet och har en plats på internatskolor. Å andra sidan kanske vi borde tänka mer i att barn leker och njuter av fritiden. Kort sagt, låt barn vara barn. De kommer att ha gott om tid att vara vuxna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.